Одиничний дієприслівник не виділяється камами в реченні 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одиничний дієприслівник не виділяється камами в реченніА А він теж усіх обнімав цілував і не втримавшись на радощах трохи заплакав.(В.Малик)

Б А навкруги розвидняючись світліло.(Є.Гуцало)

В У траві прилігши лось міг сховатися до половини.(Є.Гуцало)

Г Остап стояв вагаючись.(М.Коцюбинський)

Д У халабуду зігнувшись зазирнув дозорець.(К.Басенко)

Дієслова, які не мають складеної форми майбутнього часу, складають рядок

А прислати, співати, наблизитись

Б визначати, купувати, ловити

В встати, блищати, вихвалятися

Г рахувати, здійснити, відновити

Д поздоровити, обладнати, утворити

 

 

Варіант-8

Тестові завдання (5б.)

Усі приголосні дзвінкі у групі слів

А жменя, зілля, дорога, книга

Б білка, морози, райдуга, злива

В гроза, ведмідь, ворона, літо

Г дзвін, вокзал, грань

Д град, береза, дерево, зірка

Наголошений перший склад у всіх словах рядка

А приятель, вимова, виразний, ознака

Б подруга, разом, спина, випадок

В олень, ненависть, вісімдесят, ім`я

Г дочка, дрова, нести, миски

Д партер, дефіс, автори, вимога

Рядок словосполучень, у кожному з яких є слово, вжите в переносному значенні

А cтіна дощу, лісове джерело

Б пташине крило, залізничий вузол

В лагідний голос, черства душа

Г море вражень, операційне поле

Д глибоке почуття, золотий браслет

Правильно визначений спосіб словотвору

А водогінний- складання основ

Б прибережний- префіксальний

В списування- префіксальний

Г чорноземний- суфіксальний

Д відлетіти- префіксально-суфіксальний

Не потребує редагування речення

А У долинах річок клімат більш сприятливіший для землеробства.

Б Задача розв`язана самим простим способом.

В Цей вид спорту найбільше травматичний.

Г Він поділився зі мною найзаповітнішою мрією.

Д У червні ночі самі найкоротші.

 

 

Варіант 9

Тестові завдання (5б.)

Слова,в яких усі приголосні тверді, складають рядок

А щогла, смуга, будинок, ковдра

Б сосна, огорожа, береза, пролісок

В яблуко, дорога, вудка, рибина

Г коло, м"ята, бджола, щука

Правильне твердження

А Іменники життя, повітря, листя вживаються тільки в однині.

Б Іменники злива, грім, колосся мають форми однини та множини.

В Іменники гілля, двері, окуляри вживаються тільки в множині.

Г Іменники насіння, хитрощі, Альпи вживаються тільки в множині.

Д Іменники коріння, людина, свято мають форми однини та множини.

Усі відносні та присвійні прикметники вжито в значенні якісних у рядку словосполучень

А барвінкові очі, малиновий сік, кам"яна огорожа

Б залізна воля, солодкий голос, скляний посуд

В бузкова сукня, медові очі, ведмежа послуга

Г оксамитові брови, золотий годинник, вовчі закони

Д сонячний погляд, лимонний сік, лисяча посмішка

Числівник вжито в реченні

А Козацька сотня розтанула в пітьмі.

Б У спартакіаді взяли участь сто учнів.

В З-поміж альпіністів лише одиниці змоглиподолати цей маршрут.

Г Четвірка друзів вирушила у мандри.

Д На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук.

Особові форми дієслів складають рядок

А забудеш, розвіються, цвісти

Б співаючи, понесуть, збираємо

В засвоїте, катаємось, жартують

Г розквітнуть, щебечуть, заперечувати

Д винайти, поїдуть, зрадіють

 

Варіант 10

Тестові завдання (5б.)

Рядок дієприкметників

А квітучий, загорнений, готовий

Б повчальний, байдужий, почутий

В запрошений, вишитий, пожовклий

Г подертий, розкритий, болючий

Д обдуманий, присутній, оновлений

Пара речень, у кожному з яких ужито прислівник

А Поблизу є криниця. Неподалік від озера будинок відпочинку.

Б Нарешті всіх зібрали докупи. Навколо хати ростуть вишні.

В Він здивовано дивився на нас. У нього здивоване обличчя.

Г Ти вдало сьогодні виступив. Наша подорож була вдалою.

Д Скрізь ростуть квіти. Тоді було холодно.

Одне слово вжито в різних формах у рядку

А музика, музичний, музикант, музикальний

Б мрія, замріяний, мрійник, омріяний

В ходити, ходив, ходили, ходитимуть

Г круг, круглий, округлий, круговий

Словосполучення з особовими займенниками третьої особи однини

А летів над ними, гостювали в неї, зустріли його

Б відвідали його, пообідали з нею, поставили в її кімнаті

В говорили про нього, знайшов її, попередив його

Г відібрали в нього, лікували його, її очі

Не є словосполученням поєднання слів

А сиди тут

Б зібрали врожай

В то сміється, то плаче

Г їм легко

 

Варіант 11

Тестові завдання (5б.)

Усі приголосні дзвінкі в групі слів

А жменя, зілля, дорога, книга

Б білка, морози, райдуга, злива

В гроза, ведмідь, ворона, літо

Г берег, дзвін, вокзал, грань

Д град, береза, дерево, зірка

2.Рядок іменників, кожен з яких у давальному відмінку однини має закінчення -еві

А товариш, аптекар, столяр

Б лікар, санітар, одержувач

В слюсар, спостерігач, Ігор

Г читач, муляр, ковзаняр

Д кухар, доповідач, звір

Усі числівники ківлькісні у рядку

А дванадцять, четвертий, тридцять шість

Б сімсот двадцять, сорок один, тринадцять

В дві тисячі, вісімдесятий, триста

Г сто другий, двісті вісім, чотирнадцять

Д двадцять, вісімсот сорок, дванадцять

Присвійний займенник ужито в реченні

А Друзі привітали її з днем народження.

Б Вперше я побачив її на концерті.

В У змаганнях брали участь і його учні.

Г Холод змусив їх добувати вогонь.

Д Батько повів його до спортивної секції.

Тільки прийменники складають рядок

А на, через, якщо

Б про, щоб, під

В між, біля, задля

Г по, й, над

Д від, з, а

 

Варіант 12

Тестові завдання (5б.)

Із частками через дефіс пишеться слово

А (таки) запитав

Б посадила (таки)

В (що) (за) дитина

Г дав (би)

Д сказав (же)

Рядок застарілих слів, кожне з яких у сучасному вжитку замінене іншим

А булава, пірнач, бекет

Б курінний, сотник, хоругва

В рать, глаголити, воліти

Г очіпок, свита, жупан

Слово з нульовим закінчення

А можливо

Б пюре

В вересень

Г вгору

Рядок займенників одного розряду

А цей, комусь, того

Б щось, будь-чому, абиякого

В який, чиїм, ніякого

Г тебе, вами, тим

Залежне слово стоїть перед головним у сполученні

А зненацька виринув

Б загубили десь

В біліє навкруги

Г сповнений ніжності

 

Варіант 13

Тестові завдання (5б.)

Всі іменники в орудному відмінку однини пишуться з подвоєними приголосними в рядку

А емаль, далеч, жовч

Б акварель, тінь, мудрість

В мазь, вісь, суміш

Г мить, суть, скатерть

Д розповідь, папороть, область

Прикметники, вжиті у формі найвищого ступеня порівняння, складають рядок

А найдрібніший, якнайкоротший, найменш прийнятний

Б найбільш урожайний, абсолютно правильний, найлегший

В найсолодший, зовсім темний, найбільш тривалий

Г найбільш складний, дуже небезпечний, найвибагливіший

Д якнайшвидший, надзвичайно важливий, найбільш популярний

Кожен числівник змінюється за родами, числами та відмінками в рядку

А дванадцять, тридцять четвертий, сім тисяч

Б одинадцятий, двадцять сьомий, десять

В тридцятий, вісімдесят один, семисотий

Г шістдесятий, сорок третій, сотий

Д трьохсотий, вісімнадцятий, тисяча двісті

Дієслова майбутнього часу першої особи множини складають рядок

А запрошуватимемо, візьміте, зруємо

Б наспіваєте, розхитуємо, вирішимо

В перенесемо, вигадаєте, подумаємо

Г заморозимо, заслухаємось, виховуватимемо

Д звикатимемо, малюємо, увімкнемо

5.Усі дієприслівники пишуться з не окремо в рядку

А (не) зчувшись, (не) звертаючись, (не) подякувавши

Б (не) дочувши, (не) довиконуючи, (не) сказавши

В (не) обіцяючи, (не) вирішивши, (не) вгаваючи

Г (не) визначивши, (не) змовляючись, (не) хтуючи

Д (не) дослухавши, (не) руйнуючи, (не) знаючи

 

Варіант 14

Тестові завдання (5б.)

Лише із стилістично забарвлених слів складається рядок

А примазався, приєднався, лементував

Б дар, плентатися, стяг

В зодчий, обрій, уславлений

Г озорити, співати, волоцюга

Кожне слово пишеться разом в рядку

А (виставка)продаж, (гідро)масаж, (криго)лам

Б (пів)огірка, (лісо)воз, (художник)модельєр

В (каво)варка, (сіно)кіс, (теле)ефір

Г (пів)літри, (пів)України, (кіно)палац

Відносні займенники вжито в реченні

А Хто буде сьогодні черговим?

Б Я здогадалась, який подарунок ви принесли.

В Кого ти зможеш випередити?

Г Яким маршрутом ви рухались?

Дієслівне сполучення

А звичка сперечатися

Б згадую дитинство

В тренування м"язів

Г вплив атмосфери

Усі слова розташовані за алфавітом у рядку

А почути, почухрати, пощедрувати, пошепки

Б зичити, зійти, з"їхати, зйомка

В підґрунтя, підготувати, підданий, підеш

Г націлити, начинити, нащадок, нашити

Д зжувати, ззовні, з"їсти, зітліти

 

Варіант 15

Тестові завдання (5б.)

1.Слова, у коренях кожного з яких пишеться і, складають рядок

А ч..льний, щ..чка, зач..пати

Б щ..льний, ч..тко, щ..риця

В веч..рній, оч..кувати, щ..пці

Г зач..сувати, ш..сть, ліщ..на,

Д щ..тка, щ..т, ущ..льнений

2.Усі іменники в орудному відмінку однини мають закінчення -ею в рядку

А огорожа, миша, голова

Б гуща, тисяча, їжа

В пісня, дорога, каша

Г яблуня, вежа, стіна

Д мережа, тиша, хатаПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 660; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.071 с.)