Рівновага: реальний обсяг і рівень цін. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рівновага: реальний обсяг і рівень цін.Графічне перетинання кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції має на увазі встановлення рівноваги між рівнем цін і реальним обсягом виробництва.

Проаналізуємо перетинання даних кривих на різних ділянках кривої сукупної пропозиції:

а) перетинання на висхідному відрізку кривої сукупної пропозиції див. Рис 4.3.

Рівень

цін

 
 


AD AS

Pp


P1

 
 


Q1 Qp Q2 реальний обсяг виробництва

Рис. 4.3. Перетин на проміжному відрізку кривої пропонування

 

Рp, Qp - рівень цін і обсяг національного виробництва в даній ситуації урівноважені.

Крива сукупної пропозиції показує, що при рівні цін Р1 підприємства не будуть збільшувати реальний обсяг національного продукту, що відповідає обсягу випуску Q1, а споживачі готові придбати обсяг продукції рівному Q2. Конкуренція серед покупців підвищить рівень цін до Рp, що обумовлює підвищення випуску продукції виробниками з Q1 до Qp. Рівновага може відбутися тільки тоді, коли реальний обсяг зробленого товару буде відповідати його покупці.

б) перетинання на горизонтальному відрізку кривої сукупної пропозиції рис 4.4.

Рівень

цін

 
 


AD AS

 

Pp


Q1 Qp Q2 реальний обсяг виробництва

Рис 4.4. Перетин на горизонтальному відрізку кривої пропонування


 

У даній ситуації рівень цін не може грати ніякої ролі в створенні рівноважного обсягу національного виробництва. При випуску обсягу національного продукту, що відповідає значенню Q2, існує погроза не реалізації продукції, що приведе до створення запасів товару. Підприємства будуть змушені скоротити виробництво до рівноважного рівня Qp, що буде відповідати його рівноважному попиту.

Проаналізуємо становище, коли відбувається зміщення кри­вих сукупного попиту і пропозиції і визначимо, як це вплине на реальний обсяг національного виробництва та на рівень цін.

1) Зсув кривої сукупного попиту.

Наслідки збільшення сукупного попиту залежить від того, на якому відрізку кривої сукупної пропозиції воно здійснюється.

Збільшення сукупного попиту на горизонтальному відрізку призведе до збільшення реального обсягу національного вироб­ництва, але не вплине на рівень цін рис. 4.5.

На вертикальному відрізку збільшення сукупного попиту призведе до зростання цін, а реальний обсяг національного вироб­ництва не може вийти за межу свого рівня “при повній зайнятості” рис.4.6.

Збільшення сукупної пропозиції на проміжному відрізку призведе до збільшення як реального обсягу національного виробництва, так і рівня цін. Крім того, збільшення сукупного попиту в двох останніх випадках указує на інфляцію попиту рис.4.7.


Рівень

цінAD1 AD2 AS

 
 


Pp

       
   
 
 


Q1 Q2 реальний обсяг виробництва

Рис. 4.5. Зсув кривої сукупного попиту на горизонтальному відрізку кривої пропонування

AD2

Рівень AD1

цін

AS

P1

P2

 

       
   
 
 


Реальний обсяг виробництва

 

Рис. 4.6. Зсув кривої сукупного попиту на проміжному відрізку кривої пропонування

РівеньAD1 AD2 AS

цін

 
 


Р1

Рр


Q1 Q2 реальний обсяг виробництва

 

Рис. 4.7. Зсув кривої сукупного попиту на висхідному відрізку кривої пропонування

 

2) Зсув кривої сукупної пропозиції.

       
 
   
 


РівеньAD AS2 AS1 AS3

цін

Р2

 

Р1

Р3

 
 


Q2 Q1 Q3 реальний обсяг виробництва

Рис. 4.8. Зсув кривої сукупної пропозиції

Зміщення кривої сукупної пропозиції ліворуч (з АS1 до АS2) призведе до інфляції витрат, тобто до росту цін від Р1 до Р2. При цьому реальний обсяг національного виробництва зменшиться з Q1 до Q2.

Зсув кривої сукупної пропозиції праворуч від АS1 до АS2 при­зведе до зростання реального обсягу національного виробництва від Q1 до Q3 і зниження рівня цін з Р1 до Р3 .

Ефект храповика. Слід визначити, що відбувається в економіці, коли сукупний попит зменшується? На практиці виявляється, що зворотний рух сукупного попиту може не поновити первісну рівновагу, насамперед за короткий час, тому що ціни на товари та ресурси не про­являють тенденцію до зниження. Економічні показники, які один раз зросли, необов'язково знизяться, принаймні до первісного рівня. Це становище економісти порівнюють з дією храповика (храповик — механізм, що дозволяє крутити колесо вперед, а ні в якому разі назад).

Проаналізуємо ефект храповика по графіку (рис.4.9).

При збільшенні сукупного попиту від AD1 до AD2 рівновага зміститься від P1 до P2, при цьому реальний обсяг національного виробництва збільшиться від Q1 до QF, а рівень цін від P1 до P2. Але оскільки ціни не мають тенденції до зниження, то змен­шення сукупного попиту від AD1 до AD2 не поверне економіку в її первісну рівновагу у точці е1, а виникне нова рівновага е2, де утримується рівень цін P2, а обсяг виробництва упаде нижче свого первісного рівня до Q2. Ефект храповика призведе до зсу­ву кривої сукупного попиту від Р1аАSдо Р2е2АS.

AS

Рівень

цін

е2

Р2

е1 AD2

Р1 а

AD1
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.012 с.)