Використання кривих байдужості в аналізі поведінки споживача 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Використання кривих байдужості в аналізі поведінки споживачаНа ринку існує множина споживчих кошиків. Серед них споживач завжди може знайти такі кошики, які є однаково привабливими для нього, тому що вони мають однаковий р-нь корисності. Набір споживчих кошиків з однаковим рівнем корисності називається набором байдужості.
Будь-яка комбінація 2 благ може бути показана точкою в прямокутній сис-мі координат. З’єднавши точки з такими комбінаціями товарів, які забезпечують однаковий р-нь задоволення потреб, ми одержимо криву байдужості .
Крива байдужості – це лінія рівної корисності, всі точки якої показують множину наборів комбінацій 2 благ, що забезпечують один і той же р-нь корисності.
Карта байдужості – сукупність кривих байдужості , кожна з яких представляє інший рівень корисності.

Рухаючись вздовж обраної кривої байдужості, споживач залишається на одному і тому ж рівні корисності, але може змінювати набір товарів у кошику. Кількість одного блага, від якої змушений відмовитись споживач, щоб одержати дод. 1 іншого, називається граничною нормою заміни(MRS).

Форма і нахил кривих байдужості визначаються уподобаннями споживача і залежать від ступеня замінності благ у споживанні.

Крива байдужості – це крива, кожна точка якої характеризує споживацький вибір у вигляді певного набору товарів чи послуг, що приносить споживачу однакове задоволення.


Криві байдужості дозволяють виявити переваги споживача, але не враховують такі фактори, як ціни товарів та доход споживача. Для того щоб визначити, який саме набір товарів чи послуг придбає споживач, потрібна додаткова інформація, яка пов’язана з бюджетним обмеженням. Б.о. – це лінія, яка показує, яку кількість товарів та послуг (споживацьких наборів) може придбати споживач за певну суму грошей у межах свого доходу В. Рівняння Б.о.: B=PxQx+PyQy

Рівновага споживача відповідає такій комбінації товарів, яка максимізує корисність при даних бюджетних обмеженнях.. Рівновага досягається в точці, де БЛ дотикається до найвищої КВ. У цій точці гранична норма заміщення MRSxy=DY/D= MUx/MUy.

Крива байдужості – це лінія на якій розташовані всі еквівалентні для споживача набори товарів.

Будь-яка точка, що знаходиться під кривою є гіршою за А (будь-яка точка, що знаходиться над кривою є кращою за А).

Функція корисності моє спадний характер.

Нахил кривої байдужості визначається відношенням відповідної змани по осі до осі :

Абсолютне значення даного відношення називається граничним рівнем заміщення товару товаром : .

визначає від якої кількості товару споживач готовий відмовитися щоб отримати одну додаткову одиницю товару .


Сукупність кривих байдужості для деякого споживача називається картою кривих байдужості.

Криві байдужості споживача ніколи не перетинаються.

 

Властивості кривих байдужості:

1) опуклі вниз та не перетинаються;

2) мають від’ємний нахил, модуль величини якого визначає рівень заміщення ( );

3) є спадаючим вздовж осі ;

4) Криві байдужості розташовані в правому верхньому куті мають більш високий рівень корисності.

Особливі типи кривих байдужості

Існують групи товарів та послуг, які мають криві байдужості особливого типу.

Групи:

1) повні субститути (замінники) – це товари, які повністю можуть бути замінені один на інший з постійним коефіцієнтом заміни.

. Повні субститути, для яких називаються гомогени.

 

2)повні доповнювачі – це товари, які можуть споживатися лише у фіксованій пропорції.

Для товарів доповнень ніколи не визначають.

3)Шкідливі товари – це та група товарів споживання яких є шкідливе. Прикладом є інтенсивність функціонування підприємств і забруднення навколишнього середовища.

 

 

4)Товари насичення – індивід знає який набір товарів задовольнить його найкращим чином, чим далі від цього набору знаходиться індивід, тим менше задоволення він отримає.

 


 
 

5)Товари, що споживаються окремо – індивід віддає перевагу виключному споживанню одному з товарів набору ніж будь-якій комбінації цих товарів.

6)Дискретні товари – товари, що можуть споживатися у визначеній кількості.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 260; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.032 с.)