Бюджетно-фінансові функції суб’єктів місцевого самоврядування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бюджетно-фінансові функції суб’єктів місцевого самоврядування. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування

Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування за їх характером можна поділити на матеріальні та процесуальні. Основу матеріальних повноважень становить право на власний бюджет, процесуальні передбачають право на здійснення бюджетного процесу.

Розглядаючи характеристики матеріальних бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування та правових форм їх реалізації, необхідно розмежовувати поняття «бюджети місцевого самоврядування» та «місцеві бюджети».

Бюджети місцевого самоврядування — це бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань, тобто план утворення й використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Місцеві бюджети — це бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні, бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування.

Місцевий бюджет містить у собі надходження й витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження й витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету.

2. Порядок складання, розгляду, затвердження,виконання та звітності місцевих бюджетів


Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 визначає повноваження органів місцевого самоврядування в бюджетному процесі.

Відповідно до ст. 61 зазначеного Закону органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети.

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; підготовка й подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних та обласних бюджетів.

Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з коштів Державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів і з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, контролюють їх виконання.

Складання й виконання районних і обласних бюджетів здійснюють відповідні державні адміністрації.

Втручання державних органів у процес складання, затвердження й виконання місцевих бюджетів не припустиме, за винятком випадків, передбачених законом.


Порядок складання, затвердження, виконання та здійснення звітності місцевих бюджетів докладно врегульовано главою 12 Бюджетного кодексу України.

Першим етапом складання місцевих бюджетів є отримання від Міністерства фінансів України Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами відповідних рад особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.

Місцеві фінансові органи проводять аналіз бюджетних запитів і приймають рішення про його включення до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його до відповідних рад та їх виконавчих органів. Виконавчі органи рад і районні державні адміністрації м. Києва і м. Севастополя подають місцевим фінансовим органам пропозиції щодо показників місцевих бюджетів.

У тижневий термін після ухвалення закону про Державний бюджет України в другому читанні доводить до місцевих виконавчих органів показники міжбюджетних відносин.

На підставі отриманих даних місцеві виконавчі органи готують проекти рішень про відповідні місцеві бюджети й до подання радам схвалюють їх. Разом з проектом подаються: пояснювальна записка до проекту, прогноз показників відповідного бюджету та зведеного бюджету, інші матеріали, обсяг і форму яких визначає відповідний місцевий орган.

Бюджетним кодексом встановлено два терміни затвердження бюджетів різного рівня.

Так, бюджети Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст (Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) затверджують ухвалою відповідної ради не пізніше як у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України.Міські (міст районного значення) районні у містах, селищні, сільські бюджети затверджують рішенням відповідної ради не пізніше як у двотижневий термін після затвердження бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.

Виконання місцевих бюджетів забезпечують місцеві виконавчі органи або голови міських, сільських, селищних рад.

Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу. Казначейське виконання здійснюють територіальні органи Державного каз­начейства України.

Доходи місцевого бюджету зараховують безпосередньо на рахунок відповідного бюджету й вони не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.

Виконання за видатками регулює ст. 51 Бюджетного кодексу України.

Після введення в дію закону про Державний бюджет України забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення нових бюджетних зобов’язань, не забезпечених бюджетним асигнуваннями. Якщо до початку нового бюджетного періоду не ухвалено рішення про відповідний місцевий бюджет, місцеві виконавчі органи мають право здійснювати витрати з відповідного бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про відповідний місцевий бюджет за попередній період — щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків на попередній рік.

Територіальні органи Державного казначейства України та органи стягнення складають і подають відповідним місцевим фінансовим органам баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів.

Квартальний та річний звіти подаються до відповідних місцевих рад місцевими органами виконавчої влади у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірку звіту здійснює Рахункова палата Автономної Республіки Крим або комісія з питань бюджету відповідної ради, після чого ці ради затверджують звіт.

 

Згідно зі ст. 114 Бюджетного кодексу України органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за виконанням рішення відповідної ради про бюджет та інші повноваження в сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Крім загальних видів відповідальності, установлених для всіх порушників бюджетного законодавства, для органів місцевого самоврядування Бюджетним кодексом (ст. 122) встановлено відповідальність особливого виду. Так, у разі порушення вимог Бюджетного кодексу та закону про Державний бюджет щодо формування відповідного бюджету в частині делегованих повноважень голові виконавчого органу ради вищого рівня надається право впродовж місяця з дня прийняття рішення про відповідний бюджет місцевого самоврядування призупиняти його дію з одночасним зверненням до суду.

Місцевий фінансовий орган — це установа, що відповідно до законодавства України організує та здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, з контролю за витрачанням коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

Процесуальні бюджетні повноваження — повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування в галузі бюджетного процесу.

Рішення про місцевий бюджет — це нормативно-правовий акт Верховної ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради, виданий в установленому законодавством України порядку, що містить затверджені повноваження місцевим виконавчим органам здійснювати виконання місцевого бюджету впродовж бюджетного періоду.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 256; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.007 с.)