Виконання вправ на розвиток уміння 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виконання вправ на розвиток умінняВикористовувати прийоми встановлення особистісного

Контакту з учнями на початковому етапі уроку

Та формування в учнів когнітивної установки

На подальшу діяльність

Вправа 1.Розвиток уміння визначати мету, педагогічну доцільність діяльності вчителя на початку уроку, аналізувати техніку створення ситуацій діалогу.

1. Ознайомтеся з описом досвіду роботи вчителів із створення ситуацій активного пізнавального пошуку на початковому етапі уроку (літературу за фахом рекомендує викладач). Які психологічні особливості учнів у ситуаціях початку уроку враховані вчителями? Як вони долають різні бар'єри на початку спілкування з учнями? За допомогою яких прийомів в учнів створюється установка на активну пізнавальну діяльність? Назвіть елементи спілкування-діалогу в цих ситуаціях, які допомогли вчителеві збудити пізнавальний інтерес учнів.

2. Ознайомтеся з варіантами звернення вчителів до учнів 5-го класу на початку уроку. Яку функцію виконують звернення вчителя в подібних ситуаціях? Яку психологічну роль вони можуть відігравати? Яким може бути жанр, зміст такого звернення? Як ви визначили б мету звернень учителів у наведених ситуаціях, на який відгук в учнів вони розраховані? За допомогою яких засобів учителі намагаються створити ситуацію діалогу з учнями?


Варіант А

Доброго дня, діти! Мене звуть Ганна Михайлівна. Я ваша вчителька математики. Сьогодні у нас з вами перша зустріч. Я чекала на неї і дуже хотіла дізнатися: які ви? Впевнена, що й ви чекали на мене: бачу усмішки на ваших обличчях і зацікавленість в очах. Мені дуже хочеться, щоб ми стали друзями. Проте для цього нам треба докласти зусиль. Розраховую на вашу допомогу — старанність у роботі, серйозне ставлення до цариці наук — математики. Зі свого боку, обіцяю зробити наші зустрічі цікавими і корисними. Бачу, є згода в товаристві, Отже, продовжимо урок.

Варіант Б

Доброго дня, друзі! Дзвінок нагадав нам про початок уроку. Отже, зосередьтеся, хвилинка тиші! Кожний подумав про себе, перевірив: чи в порядку мій костюм, зачіска, що роблять мої руки, на що дивляться очі? Навели порядок у своїх думках, зібрали ті, які допоможуть краще працювати на уроці. Всі готові до нових відкриттів? Отже, розпочнемо наш урок.

3. Ознайомтеся з описом різних моделей поведінки вчителя під час вітання з учнями на початку уроку. Як ви визначили б характер поведінки вчителя? Проаналізуйте її педагогічну доцільність. Які психологічні чинники зумовили вибір учителем тієї чи тієї моделі поведінки? Ваші пропозиції щодо здійснення гідної самопрезентації вчителя.


А. Вчитель поспіхом заходить до класу, по дорозі до свого столу просить учня прилаштувати біля дошки таблицю, а потім кидає швидкий погляд на учнів, жестом долоні запрошуючи їх сідати. Мовляв, нічого витрачати час на дрібниці. Без пауз, на одній ноті промовляє: "Здрастуйте, сідайте, розпочинаємо урок".

Б. Учні заходять до класу — кабінету вчительки, яка робить останні приготування до уроку. Розміщуються з шумом на своїх місцях. Дзвінок. Вчителька, гортаючи книжку, кидає невиразний погляд на клас, в якому не стільки емоційний відгук на появу учнів, скільки данина виконуваній ролі педагога. Нечітке, не зафіксоване увагою учнів вітання "Добрий день!" ніби розчиняється в наступних словах учительки про відсутніх, необхідність тиші і повідомлення завдань уроку.

В. Учитель спокійно заходить у клас і кидає уважний погляд, який ніби вбирає в себе все: обличчя учнів, їхній настрій, готовність до роботи. Його зовнішній вигляд настроює на ділове спілкування. Лаконічна пауза — погляд стає виразнішим, перший — з близької відстані — контакт очей учителя і учнів, невербальний обмін інформацією з ними: "Я чекав на зустріч з вами, я прийшов до вас, щоб разом вчитися думати..." А потім небайдуже, з вивіреними паузами: "Добрий день, діти! Радий бачити і вітати вас. Сідайте зручніше і продовжимо нашу співпрацю".

4. Ознайомтеся з різними варіантами вітання, які обирають учителі, звертаючись до учнів. Яке додаткове психо-

логічне навантаження вони можуть нести в собі? В яких ситуаціях їх доцільно використовувати? Опишіть і продемонструйте техніку привітання вчителя в конкретних ситуаціях.

Варіанти привітання учнів: "Доброго ранку!"; "Доброго дня!"; "Добрий день, діти!"; Здрастуйте!"; "Вітаю вас!"; "Здрастуйте, 6-а!"; "Добрий день, десятикласники!"; "День добрий, любі друзі!"; "Рада вітати всіх у класі"; "Мої вітання любителям мандрів і пригод!"; "Мої щирі вітання переможцям шкільного конкурсу!"; "Вітаю всіх розумниць і розумників!"; "Вітаю, шановне товариство!"; "Добрий день, шановні!"

5. Проаналізуйте відеозапис варіантів вітання вчителя з учнями. Розробіть вимоги щодо техніки вітання в ситуаціях початку уроку.

Вправа 2. Розвиток уміння конструювати ситуації початку уроку, використовуючи зразок. Розробіть власний варіант початку уроку, використавши запропонований дидактичний матеріал. Продумайте засоби створення на уроці ситуації діалогу вчителя з учнями, активізації уваги, формування готовності до пізнавальної діяльності.

Варіанти організації роботи студентів:

А. Усі студенти розробляють урок на одну тему, отримують однаковий дидактичний матеріал; при обговоренні результатів роботи важливо, щоб студенти побачили можливість поліваріативного використання одного й того самого матеріалу за умови творчого розв'язання поставленого завдання.

Б. Студенти працюють у мікрогрупах (3—5 чол.) над окремими темами уроків, але розв'язують спільне навчальне завдання.

Вони отримують і різний дидактичний матеріал. При обговоренні результатів роботи важливо зосередити увагу також на можливості різноманітного дидактичного забезпечення у розв'язанні однакових завдань початкового етапу уроку.

В. Різні модифікації варіантів А і Б.

Зразок дидактичного матеріалу під час організації роботи студентів за варіантом А (факультет української або російської філологи).

С и т у а ц і я: ви готуєтеся до першого уроку в 5 класі на тему "Займенник". Як можна використати казку Я. Корчака для мотивації навчальної діяльності школярів, збудження пізнавального інтересу? Обміркуйте техніку вашого спілкування з учнями. Дидактичний матеріал: казка Я. Корчака.

"Я вам розповім зараз про одне малесеньке слово+ таке розумне, що навіть важко повірити. Це таке маленьке слово: хто?

Постукали у двері, ти питаєш: "Хто?", а якби не було цього малятка Хто, ти повинен був би спитати: "Це Казик стукає?., чи тітка? чи гончар? чи продавець посуду?.." А той усе відповідав би: "Ні, н^ ні". І ти міг так цілі три години підряд запитувати і не вгадати. Ти змокрів би, як миша, розізлився б, не їв, не пив, а все запитував. А так: "Хто там?" — і в цьому коротенькому "хто" сидять усі імена, усіх на світі людей. Хто — це займенник".

Вправа 3. Розвиток умінь розробляти режисерський план початку уроку з орієнтацією на ситуацію спілкування.

Відомо, що початок уроку залежить від багатьох обставин, які важливо враховувати вчителеві у процесі організації навчання. Одна з передумов успіху в. цьому —? попередня розробка своєрідного режисерського плану дій учителя. Уявіть, що вам потрібно провести урок у таких ситуаціях:

А, В середині навчального року вас призначили викладати в класі замість учителя, який пішов зі школи. Учні любили вчителя. Це ваш перший урок у Новому класі і перше знайомство з учнями.

Б. Ваш черговий, за розкладом урок у класі, в якому ви викладаєте. Перед вашим уроком в учнів була контрольна робота з іншого предмета.

В. Вас попросили на перерві провести урок з вашого предмета замість уроку вчителя, який захворів. Учнів не встигли попередити про заміну уроку.

1. Розробіть варіанти початку уроку з орієнтацією на умови кожної ситуації. Визначте психолого-педагогічні особливості ситуацій, що зумовлюють характер спілкування, поведінки вчителя.

2. Обгрунтуйте обрані вами шляхи встановлення осо-бистісного контакту з учнями, створення ситуації діалогу і переходу до подальшої пізнавальної діяльності.

3. Умотивуйте план режисури власної поведінки в класі (особливості зовнішнього вигляду — міміка, рухи, жести, поза, хода — і його психологічну роль; зміст звернення до учнів, емоційна насиченість і підтекст мовлення; вибір дистанції спілкування, орієнтація в просторі класу; бажані атмосфера, темп початку уроку і засоби їх створення) .
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 164; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.01 с.)