Політико-правове середовище міжнародного маркетингу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Політико-правове середовище міжнародного маркетингу 

 

СТРУКТУРА ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА
ключ Вітчизняна Приймаючої країни
Міжнародна
політичний рівень
виміри Політична система Політичний режим та клімат бізнесу Політичні регулятори Політичні ризики Політична система Політичний режим та клімат бізнесу Політичні регулятори Політичні ризики
Політичні ризики Політичні сили транснаціонального капіталу Міжнародні регіональні економічні угоди
правовий рівень
виміри Національне право Національна практика бізнесу Контроль та регулювання Національне право Національна практика бізнесу Контроль та регулювання
Міжнародне право Міжнародні конвенції Міжнародні інститути Міжнародний захист інтелектуальної власності

 

 

 


Економічне середовище міжнародного маркетингу

 

СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА
ключ Вітчизняне Приймаючої країни
Міжнародне
економічний рівень
виміри Економічна система (тип та макроекономічні показники) Економічна система (тип та макроекономічні показники)
Регіональні економічні угоди (інтеграція) Багатонаціональні та глобальні компанії Міжнародні економічні організації
демографічний рівень
виміри Потенціал національного ринку Потенціал національного ринку Демографічний профіль покупця  
Міжнародна міграція населення
природний рівень
виміри Ресурси та екологія Економіко-географічна інфраструктура Ландшафт/клімат / катастрофи Ресурси та екологія Економіко-географічна інфраструктура Ландшафт / клімат / катастрофи
Глобалізація екологічних проблем та катастроф Глобальні екологічні рухи
фінансовий рівень
виміри Платіжний баланс Вітчизняна валюта   Платіжний баланс Іноземна валюта
Міжнародні фінансові інститути та валюти Обмінні курси та валютні ризики
технологічний рівень
виміри Інновації Високі технології Технологічні запозичення Технологічна сумісність
Географічна технологія спеціалізація і лідерство Міжнародний трансфер технологій Інтернет, е-бізнес, е-комерція

 

 


Соціокультурне середовище міжнародного маркетингу

 

СТРУКТУРА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА
ключ Вітчизняна Приймаючої країни
Міжнародна
«Матеріальна культура»
виміри Соціально-економічна інфраструктура Виробничі системи Технології Соціально-економічна інфраструктура Виробничі системи Технології
Міжнародні інфраструктурні проекти Інтернет
«Соціальні інститути»
виміри Сім’я Суспільні організації Система освіти Сім’я Суспільні організації Система освіти
Міжнародні суспільні рухи
«Світогляд»
виміри Релігія Вірування та установки Сприйняття часу/простору Релігія Вірування та установки Сприйняття часу/простору
Релігія
«Естетика»
виміри Фольклор Образотворчі мистецтва та архітектура (колір та форма) Музика, театр, балет, кіно, ТБ Фольклор Образотворчі мистецтва та архітектура (колір та форма) Музика, театр, балет, кіно, ТБ
Комерційна глобалізація «зірок» та хитів
«Етика»
виміри Цінності та норми Самооцінка та суспільне становище Соціальні взаємовідносини Цінності та норми Самооцінка та суспільне становище Соціальні взаємовідносини
«Мова»
виміри Раса / етнос Мова Література Стилі та засоби спілкування Раса / етнос Мова Література Стилі та засоби спілкування
English - середовище міжнародних бізнес-комунікацій Internet chat

 

Запитання і завдання для самоконтролю

  1. Визначте основні складові міжнародного маркетингового середовища.
  2. Які існують рівні міжнародного маркетингового середовища підприємства?
  3. Назвіть та охарактеризуйте основні об’єкти міжнародного економічного маркетингового середовища.

Тема 3. Інформаційне забезпечення міжнародного маркетингу

 

План:

1. Система інформаційного забезпечення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку.

2. Міжнародні маркетингові дослідження.

3. Прикладне програмне забезпечення міжнародної маркетингової діяльності підприємства.

 

Література:

Основна: 3, 10,12, 13, 18, 21, 25, 26.

Додаткова: 9, 22, 28, 33.

 

 

Міні-лексикон: Маркетингова інформаційна система, інформаційне забезпечення, міжнародні маркетингові дослідження, первинне дослідження зовнішнього ринку, вторинне дослідження зовнішнього ринку.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 540; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 162.158.78.205 (0.009 с.)