Формування цінової політики на зовнішніх ринках. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формування цінової політики на зовнішніх ринках. 

           
   
Цінова політика фірми на зовнішніх ринках полягає у встановленні оптимальної ціни на товари та постійному її уточненні з урахуванням змін внутрішнього та зовнішнього середовища міжнародного маркетингу. Такі уточнення та зміни ціни здійснюються з метою досягнення кінцевих результатів, обумовлених підприємницькою діяльністю взагалі та реалізацією міжнародного маркетингу зокрема.
 
   
 
   
- визначення важливості цінової політики в конкурентній боротьбі на кожному із зарубіжних ринків; - формування обґрунтованої ціни на нові товари; - обґрунтування доцільності встановлення єдиної базової ціни для усіх зарубіжних країн чи необхідності наявності різних базових цін для кожної з країн; - встановлення та постійне уточнення позицій товару та фірми на зовнішніх ринках; - забезпечення гнучкості у встановленні та зміні рівня цін; - здійснення вчасного врахування в ціні змін внутрішнього та зовнішнього середовища міжнародного маркетингу; - забезпечення своєчасної реакції на зміни цін конкурентами; - здійснення своєчасного врахування часового фактору при формуванні ціни в залежності від життєвого циклу товару; - у випадку необхідності встановлення та підтримка контактів органами управління зарубіжних держав, які здійснюють регулювання підприємницької діяльності взагалі та цін зокрема.
 
 
Основними факторами, які впливають на рівень ціни є: - величина витрат на виробництво, доставку та продаж товару на кожному зовнішньому ринку; - поведінка конкурентів; - наявне співвідношення між попитом та пропозицією на певний товар.

 

       
 
 
   
Базова ціна – це ціна одиниці товару на місці його походження чи перепродажу. Існують два підходи до визначення базової ціни: - вільне встановлення ціни в процесі безпосередніх переговорів між продавцем та покупцем; - визначення ціни з використанням існуючих методів ціноутворення та зазначення її в прайс-листах, прейскурантах, каталогах та проспектах, які пропонуються потенційним покупцям

 


 

 
 

 


Перелік основних постійних та змінних витрат, які використовуються при калькуляції зовнішньоторговельних цін
Прямі змінні витрати Опосередковані змінні витрати Постійні витрати
Витрати на сировину та матеріали; Прямі виплати зарплати промислово-виробничому та комерційному персоналу; Витрати на придбання інструментів (частина амортизаційних витрат); Витрати на спеціальну експорту упаковку; Транспортні витрати (на території країн експортера та імпортера); Страхування експортних вантажів; Виплата комісійної винагороди агентам та посередникам Оплата робочих, зайнятих у допоміжних операціях; Витрати на допоміжні матеріали; Витрати на електроенергію для виробничих цілей; Витрати на опалення для виробничих цілей; Витрати на зберігання товарів Витрати на утримання та експлуатацію обладнання; Амортизаційні відрахування; Витрати на утримання адміністративно-керівного складу; Витрати на НДДКР; Соціальне страхування; Орендна плата; Збутові витрати; Витрати на рекламу; Виплата податків та зборів; Фінансові витрати (виплата відсотків за кредитами, банківські витрати тощо).

 

 

 


 

Ні

 

 

так

 

 

так ні

 

так

 

 

 


Запитання і завдання для самоконтролю

 

1. Назвіть та охарактеризуйте задачі, які вирішуються при реалізації цінової політики на зовнішніх ринках.

2. Які існують основні фактори ціноутворення на зовнішніх ринках?

3. Визначте ключові методи ціноутворення.

4. Охарактеризуйте класифікацію цінових стратегій.

5. Яким чином здійснюється вибір цінової стратегії для конкретного товару чи товарної групи в конкретних ринкових умовах?

6. Які ціни використовуються при аналізі динаміки та встановленні цін конкретних угод?

 

 

Тема 7. Політика розподілу товарів на зовнішніх ринках.

 

План:

1. Політика розподілу продукції на зовнішніх ринках.

2. Канали розподілу товарів на зовнішніх ринках.

3. Франчайзинг як форма партнерства із зарубіжними фірмами.

4. Ринкові структури розподілу товарів на зовнішніх ринках.

 

Література:

Основна: 3, 7, 10, 12, 13, 16, 20, 24-26.

Додаткова: 1, 9, 19, 22, 38

 

Міні-лексикон: політика розподілу продукції, канали розподілу, міжнародні маркетингові системи розподілу, вертикальна маркетингова система, горизонтальна маркетингова система, нульовий канал розподілу, багаторівневий канал розподілу, дистриб’ютор, посередник, експортний торговець, представницький дім, закупівельний дім, франчайзинг, субфранчайзинг, франчайзер, франчайзі, міжнародні торги, міжнародні аукціони, міжнародні біржі.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 332; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.192 (0.008 с.)