Повторення матеріалу за 2 клас . 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повторення матеріалу за 2 клас .Клас: І півріччя.

 

1/. Повторення матеріалу за 2 клас. Структура періоду (мелодії): речення, каденції, фраза, мотив.

2/. Ритмічна група q.qq у 2/4, 3/4, 4/4. Затакт (qq ).

3/. Ритмічна група q.q у 2/4, 3/4, 4/4. Затакт.

4/. Ритмічна група q q. (ознайомлення).

5/. Обернення інтервалів (від ступенів гам, у послідовностях), обернення Т5/3 і t5/3 – закріплення.

6/. Головні 5/3 у натуральному мажорі, розв’язання акордів.

7/. Головні 5/3 у гармонічному мінорі, розв’язання акордів.

8/. Акордові звороти і послідовності, в т.ч. підбір супроводу.

9/. Розмір 3/8 ( q. // q e // eq // q q q ). Паузи. Затакт. Тактування.

10/. Ля-мажор натуральний, ступеневі послідовності, нестійкі (в т.ч. ввідні) ступені з розв’язанням,

Т5/3 з оберненнями, головні тризвуки.

11/. фа# -мінор (3 види), пройдені елементи у тональності.

12/. Мі b -мажор натуральний, пройдені елементи у тональності.

13/. до-мінор (3 види), пройдені елементи у тональності.

14/. Паралельно-змінний (перемінний) лад. 1-, 2-, 3-частинна форма у вокальній та

інструментальній музиці.

15/. Перемінні розміри (рівномірні і нерівномірні або періодичні і неперіодичні) в укр. нар. пісні.

16/. Повторення матеріалу. Контрольний урок.

17/. Повторення матеріалу. Контрольний урок.

 

 

Клас: ІІ півріччя.

 

1/. Повторення матеріалу за І півріччя. Ознайомлення з гармонічним і мелодичним мажором.


2/. Розмір 6/8 ( q.q.// q e q e // q q q q q q і т.д. ). Паузи. Затакт. Тактування (спрощена схема).

3/. Тритони з розв’язаннями (від ІУ і УІІ(#)ст.) у тональностях, у послідовностях.

4/. Перша пара характерних інтервалів (зб.2 і зм.7) з розв’язанням у гармонічних мажорі і

мінорі та у послідовностях.

5/. Мажорний і мінорний 5/3 як тонічні тризвуки з оберненнями від звука вгору і вниз.

6/. Головні тризвуки з оберненнями і розв’язанням у натуральному мажорі.

7/. Головні тризвуки з оберненнями і розв’язанням у гармонічному мінорі.

8/. Акордові звороти і послідовності з пройденими акордами (закріплення).

9/. Побічні тризвуки у натуральних ладах. Секвенції з тризвуків. Акордові звороти.

10/. 7-акорд. Д7 основного виду з розв’язанням у мажорі і гармонічному мінорі

(у паралельних (//) та однойменних тональностях).

11/. Д7 основного виду з розв’язанням у послідовностях, в т.ч. підбір супроводу.

12/. Мі - мажор (3 види), пройдені елементи у тональності.

13/. до# - мінор (3 види), пройдені елементи у тональності.

14/. Ля b - мажор (3 види), пройдені елементи у тональності.

15/. фа - мінор (3 види), пройдені елементи у тональності.

16/. Повторення матеріалу. Контрольний урок.

17/. Повторення матеріалу. Контрольний урок.


Тема №1 (І півріччя).

Повторення матеріалу за 2 клас .

Структура періоду (мелодії): речення, каденції, фраза, мотив.

 

1. Паралельні мажорні і мінорні тональності: До–мажор – ля-мінор (0 ключових знаків);

 

Соль–мажор – мі-мінор (1 #); Фа–мажор – ре-мінор (1 b);

Ре–мажор – сі-мінор (2 #); Сі b–мажор – соль-мінор (2 b).

Ступеневі послідовності: І – ІІІ – У – У – ІІІ – І ; ІІ – І – УІІ(#) – І ; УІІ(#) – І – ІІ – І ;

ІІ – І – ІІ – ІІІ – ІУ – ІІІ – ІУ – У – УІ – У – УІІ(#) – І ;

УІІ(#) – І – УІ – У – ІУ – У – ІУ – ІІІ – ІІ – ІІІ – ІІ – І ;

 

Інтервали : консонуючі і дисонуючі

ч.1 – ч.8

ч.4 – ч.5 м.2 – в.7

в.3 – м.6 в.2 – м.7

м.3 – в.6

 

Акорди : Т5/3 ; Т6/3 ; Т6/4 ; t5/3 ; t6/3 ; t6/4 ;

 

==============================

==============================

==============================

==============================

 

2. Розміри : 2/4, 3/4, 4/4, тактування; тривалості, паузи, затакт – ритмічні партії і партитури:

 

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх словами під ритмічний супровід

та сольфеджування з тактуванням:

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

 

Мелодія–основна думка музичного твору.

Період– структура (будова) мелодії. Є двох видів: квадратний (класичний) і неквадратний.

Квадратний період (8 або 16 тактів) складається з двох речень (по 4 або 8 тактів), речення може

ділитися на дві фрази (по 2 або 4 такти), а фраза – на два мотиви (по 1 або 2 такти).

Неквадратний період складається з довільної кількості тактів, наприклад, із 6, 7, 9, 10,… але не 8

чи 16 тактів.

У кінці кожного речення є каденція – мелодичний зворот, який зупиняє або призупиняє рух

мелодії.

Половинна каденція – в кінці першого речення (у 4 такті), заключна каденція – в кінці другого

речення (7-8 такти).

 

Тема №2 (І півріччя).

Ритмічна група з крапкою (q.q q)

у розмірах 2/4 , 3/4 , 4/4 . Затакт (q q)

Крапка біля ноти збільшує її тривалість на половину: q .e = q q q //

q . qq = q q qq //

Ритмічні партитури і партії:

 

===============================

===============================

===============================

===============================

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх словами під ритмічний супровід

та сольфеджування з тактуванням:

 

================================

================================

================================

================================

================================

================================

================================

 

Тема №3 (І півріччя).

Ритмічна група з крапкою (q.q )

у розмірах 2/4 , 3/4 , 4/4 . Затакт (q.q)

Крапка біля ноти збільшує її тривалість на половину: q .q = q q q (пунктирний ритм).

Ритмічні партитури і партії:

 

===============================

===============================

===============================

===============================

 

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх словами під ритмічний супровід

та сольфеджування з тактуванням:

 

===============================

===============================

===============================

===============================

===============================

Тема №4 (І півріччя).

Ритмічна група з крапкою (q q. ) – ознайомлення.

Крапка біля ноти збільшує її тривалість на половину: q q .= q q q (зворотний пунктир).

Ритмічні партитури і партії:

 

===============================

===============================

===============================

===============================

===============================

===============================

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх словами під ритмічний супровід

та сольфеджування з тактуванням:

 

================================================================================================================================

Тема №5 (І півріччя).

Ч м в

o o o o o o o

Ч в м

 

Обернення тризвуків:

 

М5/3= в.3 + м.3 = ч.5 М6/3= м.3 + ч.4 = м.6 М6/4= ч.4 + в.3 = в.6

м5/3 = м.3 + в.3 = ч.5 м6/3= в.3 + ч.4 = в.6 м6/4= ч.4 + м.3 = м.6

 

Інтонаційні вправи:

 

================================================================================================================================

 

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх словами під ритмічний супровід

та сольфеджування з тактуванням:

 

 

Побудувати та інтонувати наступні послідовності інтервалів:

 

================================

мажор: (І) в.3 – м.3 – ч.5â – в.6 – в.3â – в.2 – ч.4 // (Y) м.3â – м.6 – м.2â – в.2â – в.2â – в.3 – м.2 //

 

================================

 

мінор: (ІІІ) м.3â – ч.5 – в.2â – в.2â – в.6 – ч.4â// (YII#) м.3 – в.2â – ч.4â – м.2 – м.3â – м.2 – ч.5â//

 

Тема №6 (І півріччя).

Тема №7 (І півріччя).

Тризвук – мажорний).

 

Інтонаційні вправи:

 

 

================================

================================

================================

================================

================================

================================

 

Проаналізувати, підписати акорди та сольфеджувати з тактуванням:

 

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх словами під гармонічний супровід

та сольфеджування з тактуванням:

 

 

 

================================

================================

Побудувати вказані акорди та створити мелодію під них:

 

================================

================================

t t t / s s s / t6 t6 t6 / D D D / t6 t6 t6 / s s s / t6/4 D D / t t t //

 

Тема №8 (І півріччя).

Тема №9 (І півріччя).

Розмір 3/8 (q. //q e//eq //q q q). Паузи. Затакт. Тактування.

Ритмічні тривалості у тактах в розмірі 3/8 без шістнадцятих ( без x ):

|| q. || Î.|| q q q || q q ä || q ä q || ä q q || q e || q ä || Î e || e q || e Î || ä q || ä e ä ||

Затакт || e || q q ||

Схеми тактування у розмірах 3/8 і 3/4 одинакові. У розмірі 3/8 на кожну долю припадає восьма тривалість, а тому музичні твори виконуються у два рази швидше, ніж у розмірі 3/4.

 

Ритмічні партії і партитури:

3/8 q q q | q e | q q q | q. | q q q | q e | q q q | q. ||

3/8 q e | q q q | q e | q q q | q e | q q q | q e | q. ||

3/8 q q q | q ä q | q q ä | q ä | q q q | ä q q | q q q | e Î ||

3/8 Î e | q ä | q ä q | ä q | ä q q | Î e | q q ä | ä q ||

 

3/8 q q | q. | q q q | ä q q | q. | ä q q | q q q | q ä q | e ||

3/8 e | q q q | e q | q q ä | q e | q ä q | ä e ä | q q q | q ||

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

а також сольфеджувати з тактуванням:

 

 

 

================================

================================

================================

================================

 

 

Тема № 10 (І півріччя).

Тема № 11 (І півріччя).

Тема №12 (І півріччя).

Тема №13 (І півріччя).

Тема №14 (І півріччя).

Тема №15 (І півріччя).

Перемінні розміри (рівномірні і нерівномірні або

періодичні і неперіодичні) в українській народній пісні.

 

У деяких музичних творах розміри можуть змінюватись або чергуватись. Такі розміри називаються перемінними або змінними. Чергування різних розмірів буває рівномірним (періодичним) або нерівномірним (неперіодичним).

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

а також сольфеджування з тактуванням:

 

================================

================================

 

 

Ритмічні партитури і партії, творчі роботи:

 

 

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх з тактуванням:

 

================================

================================

 

Тема №1 (ІІ півріччя).

І ТРИ ВИДИ МІНОРУ”.

 

Гармонічний мажор–понижений УІ ст. (УІb). Мелодичний мажор–пониженіУІ і УІІ ст. (УІ b, УІІb).

Гармонічний мінор–підвищений УІІ ст. (УІІ#). Мелодичний мінор–підвищеніУІ і УІІ ст. (УІb, УІІb).

Зразок для аналізу та виконання під супровід:

 

 

 

Тема №2 (ІІ півріччя).

Розмір 6/8 безx(q. q. // q e q e // q q q q q q// і т.п. ).

Паузи. Затакт. Тактування (спрощена схема).

 

Розмір 6/8 – складний розмір (3/8 + 3/8).

Ритмічні тривалості і групи, з яких складаються такти в розмірі 6/8:

 

|| q. || Î.|| q q q || q q ä || q ä q || ä q q || q e || q ä || Î e || e q || e Î || ä q || ä e ä ||

 

Ритмічні партії та створення ритмічних двоголосних партитур:

 

 

================================

================================

================================

================================

 

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

а також сольфеджувати з тактуванням:

 

 

================================

================================

================================

================================

================================

================================

 

 

Тема № 3 (ІІ півріччя).

Тема № 4 (ІІ півріччя).

Та у послідовностях.

 

Характерні інтервали – це інтервали, які властиві лише гармонічнимвидаммажоруімінору.

 

До першої пари характерних інтервалів відносяться:

* збільшена секунда (зб.2) з розв’язанням в сторону розширення, тобто у чисту кварту (ч.4);

* зменшена септіма (зм.7) з розв’язанням в сторону звуження, тобто у чисту квінту (ч.5).

 

В гармонічних мажорі і мінорі збільшена секунда (зб.2) знаходиться між УІ (b ) і УІІ(#) ступенями, а її обернення – зменшена септіма між УІІ(#) і УІ (b ). Ці інтервали – консонуючі, а при розв’язанні стають дисонуючими інтервалами.

 

Гармонічний мажор і гармонічний мінор:

зб.2 ® ч.4 зм.7 ® ч.5

 

 

===============================

===============================

===============================

===============================

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

а також сольфеджувати з тактуванням:

 

 

===============================

===============================

===============================

мажор: (І ст.) в.3 – м.3 – м.2 – зб.2 – м.2 – ч.4â – м.2 – м.3â – м.3â – в.2â //

===============================

мінор: (У ст.) ч.4 – м.2â – зб.2â – м.2â – ч.1 – ч.5â – м.3 – в.3 – ч.4â – в.2â //

 

===============================

мажор: (ІІІ ст.)

===============================

мінор: (УІІ# ст.)

 

 

Тема № 5 (ІІ півріччя).

Тема № 6 (II півріччя).

У натуральному мажорі.

 

Головні тризвуки у натуральному мажорі – це мажорні тризвуки, які будуються на головних ступенях ладу (І, ІУ, У) – Т5/3 (T), S5/3 (S), D5/3 (D). Кожний з тризвуків має два обернення: секстакорд (6/3) і квартсекстакорд (6/4).

 

Головні тризвуки з оберненнями будуються на таких ступенях мажору:

 

Т5/3 (T) – І ст. S5/3 (S) – ІУ ст. D5/3 (D) – У ст.

 

Т6/3 (T6) – ІІІ ст. S6/3 (S6) – УІ ст. D6/3 (D) – УІІ ст.

 

Т6/4 – У ст. S6/4 – І ст. D6/4 – ІІ ст.

 

================================

================================

Субдомінантовий і домінантовий тризвуки з оберненнями є нестійкими акордами і розв’язуються у тонічний тризвук з оберненнями, тобто у стійкі акорди, утворюючи акордові звороти або акордові послідовності:

 

S5/3 - Т6/3; S6/3 - Т6/4; S6/4 - Т5/3; D5/3 - Т6/4; D6/3 - Т5/3; D6/4 - Т6/3, наприклад,

 

 

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

а також сольфеджувати з тактуванням:

 

 

================================

================================

================================

================================

 

 

Тема № 7 (ІI півріччя).

У гармонічному мінорі.

 

Головні тризвуки у гармонічному мінорі – це тризвуки, які будуються на головних ступенях ладу (І, ІУ, У) – t5/3 (t), s5/3 (s), D5/3 (D). Тризвуки на І і ІУ ступенях – мінорні, а на У ступені (враховуючи гармонічний вид мінору) – мажорний. У натуральному мінорі головні тризвуки – мінорні (t5/3, s5/3, d5/3).

Кожний з тризвуків має два обернення: секстакорд (6/3) і квартсекстакорд (6/4).

 

Головні тризвуки з оберненнями будуються на таких ступенях гармонічного мінору:

 

T5/3 (t) – І ст. s5/3 (s) – ІУ ст. D5/3 (D) – У ст.

 

t6/3 (t6) – ІІІ ст. s6/3 (s6) – УІ ст. D6/3 (D6) – УІІ# ст.

 

t6/4 – У ст. s6/4 – І ст. D6/4 – ІІ ст.

 

================================

================================

 

Субдомінантовий і домінантовий тризвуки з оберненнями є нестійкими акордами і розв’язуються у тонічний тризвук з оберненнями, тобто у стійкі акорди, утворюючи акордові звороти або акордові послідовності:

 

s5/3 - t6/3; s6/3 - t6/4; s6/4 - t5/3; D5/3 - t6/4; D6/3 - t5/3; D6/4 - t6/3, наприклад,

 

 

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

а також сольфеджувати з тактуванням:

 

 

================================

================================

================================

================================

 

Тема № 8 (ІI півріччя).

СТУПЕНІ А К О Р Д И

 

YII D6 (D6)

YI S6 (s6)

Y T6/4 (t6/4) D (D) T6/4 (t6/4)

IY S (s)

III T6 (t6) T6 (t6)

II D6/4 (D6/4)

I T5/3 (t5/3) S6/4 (s6/4) T5/3 (t5/3)

 

Творче завдання: побудувати акорди і створити до них мелодії –

 

&==================================

?=============================== ===

T T6 T6/4 / S6 S S6/4 / D6 D6/4 D / T T T //

 

&==================================

?=============================== ===

D / t s6/4 D6 t / s t6/4 s6 s / t6/4 D /

 

&==================================

?=============================== ===

/ / / //

Зразок акордових зворотів та послідовностей:

 

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

а також сольфеджувати з тактуванням:

 

 

================================

================================

================================

================================

Примітка: акордові звороти – автентичний : T – D ; D – T ; Акордові послідовності

–плагальний : T – S ; S – T ;складаються з акордових

– повний : T – S – D – T ;зворотів.

 

================================

================================

 

 

Тема № 9 (ІI півріччя).

Тема № 10 (ІI півріччя).

Тема № 11 (ІI півріччя).

Також підбір супроводу.

 

Інтонаційні вправи – мелодичне та гармонічне виконання акордів у послідовностях:

 
 

Примітка: для 4-голосного виконання акордів у тризвуках і секстакордах подвоюється

пріма, у квартсекстакордах – квінта.

 

================================

D – D7 – T // S – D – D7 – T // S – S6 – T6/4 – D7 – T //

================================

t6 – D7 – t // s6 – s – D7 – t // D6 – D – t6/4 – D – D7 – t //

================================

================================

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

 
 

а також сольфеджувати з тактуванням:

 

 
 

 

 

================================

================================

================================

================================

================================

================================

 

 

Тема № 12 (ІI півріччя).

Тема № 13 (ІI півріччя).

Тема № 14 (ІI півріччя).

Ляb- мажор (3 види), музичні елементи у тональності.

 
 

Інтонаційні вправи та визначення на слух, наприклад:

 

Примітка: повторити порядок бемолів та назви тонік мажорних тональностей.

 

================================

================================

================================

================================

================================

================================

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

 
 

а також сольфеджувати з тактуванням:

 

 

 
 

 

================================

================================

================================

 
 

================================

 

 

Тема № 15 (ІI півріччя).

Клас: І півріччя.

 

1/. Повторення матеріалу за 2 клас. Структура періоду (мелодії): речення, каденції, фраза, мотив.

2/. Ритмічна група q.qq у 2/4, 3/4, 4/4. Затакт (qq ).

3/. Ритмічна група q.q у 2/4, 3/4, 4/4. Затакт.

4/. Ритмічна група q q. (ознайомлення).

5/. Обернення інтервалів (від ступенів гам, у послідовностях), обернення Т5/3 і t5/3 – закріплення.

6/. Головні 5/3 у натуральному мажорі, розв’язання акордів.

7/. Головні 5/3 у гармонічному мінорі, розв’язання акордів.

8/. Акордові звороти і послідовності, в т.ч. підбір супроводу.

9/. Розмір 3/8 ( q. // q e // eq // q q q ). Паузи. Затакт. Тактування.

10/. Ля-мажор натуральний, ступеневі послідовності, нестійкі (в т.ч. ввідні) ступені з розв’язанням,

Т5/3 з оберненнями, головні тризвуки.

11/. фа# -мінор (3 види), пройдені елементи у тональності.

12/. Мі b -мажор натуральний, пройдені елементи у тональності.

13/. до-мінор (3 види), пройдені елементи у тональності.

14/. Паралельно-змінний (перемінний) лад. 1-, 2-, 3-частинна форма у вокальній та

інструментальній музиці.

15/. Перемінні розміри (рівномірні і нерівномірні або періодичні і неперіодичні) в укр. нар. пісні.

16/. Повторення матеріалу. Контрольний урок.

17/. Повторення матеріалу. Контрольний урок.

 

 

Клас: ІІ півріччя.

 

1/. Повторення матеріалу за І півріччя. Ознайомлення з гармонічним і мелодичним мажором.

2/. Розмір 6/8 ( q.q.// q e q e // q q q q q q і т.д. ). Паузи. Затакт. Тактування (спрощена схема).

3/. Тритони з розв’язаннями (від ІУ і УІІ(#)ст.) у тональностях, у послідовностях.

4/. Перша пара характерних інтервалів (зб.2 і зм.7) з розв’язанням у гармонічних мажорі і

мінорі та у послідовностях.

5/. Мажорний і мінорний 5/3 як тонічні тризвуки з оберненнями від звука вгору і вниз.

6/. Головні тризвуки з оберненнями і розв’язанням у натуральному мажорі.

7/. Головні тризвуки з оберненнями і розв’язанням у гармонічному мінорі.

8/. Акордові звороти і послідовності з пройденими акордами (закріплення).

9/. Побічні тризвуки у натуральних ладах. Секвенції з тризвуків. Акордові звороти.

10/. 7-акорд. Д7 основного виду з розв’язанням у мажорі і гармонічному мінорі

(у паралельних (//) та однойменних тональностях).

11/. Д7 основного виду з розв’язанням у послідовностях, в т.ч. підбір супроводу.

12/. Мі - мажор (3 види), пройдені елементи у тональності.

13/. до# - мінор (3 види), пройдені елементи у тональності.

14/. Ля b - мажор (3 види), пройдені елементи у тональності.

15/. фа - мінор (3 види), пройдені елементи у тональності.

16/. Повторення матеріалу. Контрольний урок.

17/. Повторення матеріалу. Контрольний урок.

Тема №1 (І півріччя).

Повторення матеріалу за 2 клас .
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 1011; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.217.106 (0.133 с.)