З розв’язанням у гармонічних мажорі і мінорі 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З розв’язанням у гармонічних мажорі і міноріТа у послідовностях.

 

Характерні інтервали – це інтервали, які властиві лише гармонічнимвидаммажоруімінору.

 

До першої пари характерних інтервалів відносяться:

* збільшена секунда (зб.2) з розв’язанням в сторону розширення, тобто у чисту кварту (ч.4);

* зменшена септіма (зм.7) з розв’язанням в сторону звуження, тобто у чисту квінту (ч.5).

 

В гармонічних мажорі і мінорі збільшена секунда (зб.2) знаходиться між УІ (b ) і УІІ(#) ступенями, а її обернення – зменшена септіма між УІІ(#) і УІ (b ). Ці інтервали – консонуючі, а при розв’язанні стають дисонуючими інтервалами.

 

Гармонічний мажор і гармонічний мінор:

зб.2 ® ч.4 зм.7 ® ч.5

 

 

===============================

===============================

===============================

===============================

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

а також сольфеджувати з тактуванням:

 

 

===============================

===============================

===============================

мажор: (І ст.) в.3 – м.3 – м.2 – зб.2 – м.2 – ч.4â – м.2 – м.3â – м.3â – в.2â //

===============================

мінор: (У ст.) ч.4 – м.2â – зб.2â – м.2â – ч.1 – ч.5â – м.3 – в.3 – ч.4â – в.2â //

 

===============================

мажор: (ІІІ ст.)

===============================

мінор: (УІІ# ст.)

 

 

Тема № 5 (ІІ півріччя).

Мажорний і мінорний тризвуки як тонічні тризвуки

З оберненнями від звука вгору і вниз.

 

м. 3 ¯ в. 3 ¯

+ +

T5/3 - в. 3 ( ч. 5 ) ­ t5/3 - м. 3 ( ч. 5 ) ­

 

 

ч. 4 ¯ ч. 4 ¯

+ +

T6/3 - м. 3 ( м.6 ) ­ t6/3 - в. 3 ( в.6 ) ­

 

 

в. 3 ¯ м. 3 ¯

+ +

T6/4 - ч. 4 ( в. 6 ) ­ t6/4 - ч. 4 ( м. 6 ) ­

 

 

“ля”á

================================

“ля”â

================================

 

================================

================================================================

================================

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

а також сольфеджувати з тактуванням:

 

 

================================

================================

================================

================================

 

 

Тема № 6 (II півріччя).

Головні тризвуки з оберненнями і розв’язанням

У натуральному мажорі.

 

Головні тризвуки у натуральному мажорі – це мажорні тризвуки, які будуються на головних ступенях ладу (І, ІУ, У) – Т5/3 (T), S5/3 (S), D5/3 (D). Кожний з тризвуків має два обернення: секстакорд (6/3) і квартсекстакорд (6/4).

 

Головні тризвуки з оберненнями будуються на таких ступенях мажору:

 

Т5/3 (T) – І ст. S5/3 (S) – ІУ ст. D5/3 (D) – У ст.

 

Т6/3 (T6) – ІІІ ст. S6/3 (S6) – УІ ст. D6/3 (D) – УІІ ст.

 

Т6/4 – У ст. S6/4 – І ст. D6/4 – ІІ ст.

 

================================

================================

Субдомінантовий і домінантовий тризвуки з оберненнями є нестійкими акордами і розв’язуються у тонічний тризвук з оберненнями, тобто у стійкі акорди, утворюючи акордові звороти або акордові послідовності:

 

S5/3 - Т6/3; S6/3 - Т6/4; S6/4 - Т5/3; D5/3 - Т6/4; D6/3 - Т5/3; D6/4 - Т6/3, наприклад,

 

 

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

а також сольфеджувати з тактуванням:

 

 

================================

================================

================================

================================

 

 

Тема № 7 (ІI півріччя).

Головні тризвуки з оберненнями і розв’язанням

У гармонічному мінорі.

 

Головні тризвуки у гармонічному мінорі – це тризвуки, які будуються на головних ступенях ладу (І, ІУ, У) – t5/3 (t), s5/3 (s), D5/3 (D). Тризвуки на І і ІУ ступенях – мінорні, а на У ступені (враховуючи гармонічний вид мінору) – мажорний. У натуральному мінорі головні тризвуки – мінорні (t5/3, s5/3, d5/3).

Кожний з тризвуків має два обернення: секстакорд (6/3) і квартсекстакорд (6/4).

 

Головні тризвуки з оберненнями будуються на таких ступенях гармонічного мінору:

 

T5/3 (t) – І ст. s5/3 (s) – ІУ ст. D5/3 (D) – У ст.

 

t6/3 (t6) – ІІІ ст. s6/3 (s6) – УІ ст. D6/3 (D6) – УІІ# ст.

 

t6/4 – У ст. s6/4 – І ст. D6/4 – ІІ ст.

 

================================

================================

 

Субдомінантовий і домінантовий тризвуки з оберненнями є нестійкими акордами і розв’язуються у тонічний тризвук з оберненнями, тобто у стійкі акорди, утворюючи акордові звороти або акордові послідовності:

 

s5/3 - t6/3; s6/3 - t6/4; s6/4 - t5/3; D5/3 - t6/4; D6/3 - t5/3; D6/4 - t6/3, наприклад,

 

 

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

а також сольфеджувати з тактуванням:

 

 

================================

================================

================================

================================

 

Тема № 8 (ІI півріччя).

Акордові звороти і послідовності з пройденими акордами

(закріплення).

 

СТУПЕНІ А К О Р Д И

 

YII D6 (D6)

YI S6 (s6)

Y T6/4 (t6/4) D (D) T6/4 (t6/4)

IY S (s)

III T6 (t6) T6 (t6)

II D6/4 (D6/4)

I T5/3 (t5/3) S6/4 (s6/4) T5/3 (t5/3)

 

Творче завдання: побудувати акорди і створити до них мелодії –

 

&==================================

?=============================== ===

T T6 T6/4 / S6 S S6/4 / D6 D6/4 D / T T T //

 

&==================================

?=============================== ===

D / t s6/4 D6 t / s t6/4 s6 s / t6/4 D /

 

&==================================

?=============================== ===

/ / / //

Зразок акордових зворотів та послідовностей:

 

 

Аналіз музичних прикладів, виконання їх під ритмічний або гармонічний супровід,

а також сольфеджувати з тактуванням:

 

 

================================

================================

================================

================================

Примітка: акордові звороти – автентичний : T – D ; D – T ; Акордові послідовності

–плагальний : T – S ; S – T ;складаються з акордових

– повний : T – S – D – T ;зворотів.

 

================================

================================

 

 

Тема № 9 (ІI півріччя).

Побічні тризвуки у натуральних ладах.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 1208; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.006 с.)