Організаційна структура підрозділу безпеки 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Організаційна структура підрозділу безпекиФормується відповідно Постанові Кабінету Міністрів України № 179 від 12.03. 2005р. «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій». Згідно цієї постанови Кабінетом Міністрів України визначено:

· Департамент - структурний підрозділ, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов'язаної з виконанням цих завдань, за умови, що у його складі буде не менш як чотири відділи;

· Самостійне управління (самостійний відділ) - структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється з чисельністю не менш як 6 працівників;

· Самостійний сектор - структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності з чисельністю не менш як 2 працівники;

· Відділ у складі департаменту (самостійного управління) - структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з чисельністю не менш як 5 працівників;

 

 

Підрозділу безпеки суб'єктів господарської діяльності
Департамент безпеки (департамент економічної безпеки)
Служба безпеки (служба економічної безпеки)
Управління безпеки (управління економічної безпеки)
Відділ безпеки (відділ економічної безпеки)
Відділення безпеки (відділення економічної безпеки)
Сектор безпеки (сектор економічної безпеки)
Група з безпеки (група економічної безпеки)

 


Рис. 2. Організаційна структура підрозділу безпеки підприємства

Разом з тим на підприємстві, як суб’єкту господарської та підприємницької діяльності за ініціативою його керівництва можуть утворюватися аналогічні організаційні структури (підрозділи безпеки) без урахування вимог цієї постанови.

На наш погляд, мінімальна чисельність персоналу у організаційних структурах безпеки повинна бути:

· Група – 3 штатні працівника;

· Відділення – від 4 штатних працівників;

· Сектор – від 5 штатних працівників;

· Відділ – від 6 штатних осіб;

· Служба – від 7 штатних осіб;

· Управління – від 8 штатних осіб;

· Департамент – від 12 штатних осіб.

 

 

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ПІДРОЗДІЛУ БЕЗПЕКИ

Таблиця 1

Номенклатура посад/ професійних назв робіт

(відповідно до Національного класифікатора України ДК 003: 2010 "Класифікатор професій та галузевого випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації»)

№ з/п Професійні назви робіт Код КП
  Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки  
  Професіонал з фінансово-економічної безпеки 2414.2
  Професіонал з інтелектуальної власності 2419.2
  Професіонал із організації інформаційної безпеки 2149.2
  Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 2414.2
  Радник  
  Консультант 2429.2
  Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 2414.1
  Науковий співробітник – консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 2414.1
  Фахівець з фінансово-економічної безпеки  
  Фахівець із туристичної безпеки  
  Фахівець із організації інформаційної безпеки  
  Фахівець з протипожежної безпеки  
  Фахівець із організації майнової та особистої безпеки  
  Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом  
  Інспектор воєнізованої охорони  
  Оператор технічних засобів контролю на безпеку  
  Черговий  
  Черговий пульта (пульт централізованого спостереження)  
  Комендант  
  Охоронник  
  Охоронець  
  Черговий бюро перепусток  
  Контролер на контрольно-пропускному пункті  
  Кінолог  

 

Таблиця 2

Нові професійні назви робіт, які увійшли до Зміни № 1/2011р. до Національного класифікатора України ДК 003: 2010 і набрали чинності з 01.09.2012р..

№ з/п Професійні назви робіт Код КП
  Керівник (директор, начальник) підрозділу (служби, управління, департаменту та інш.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної) 1229.7
  Керівник підрозділу з охорони та безпеки (фізичної та майнової) 1229.7
  Професіонал з охоронної діяльності та безпеки 2423.2
  Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом 2149.2
  Приватний детектив  
  Помічник приватного детектива  

 

Організаційна структура, кількісний та якісний склад, рівень технічної оснащеності, розміри фінансування та місце штатного підрозділів економічної безпеки в структурі підприємства залежать від ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів у тому числі:

• рівня прибутковості та величини підприємства;

• особливостей розміщення структурних підрозділів та виробничих потужностей, складів і транспортних комунікацій підприємства;

• виду діяльності підприємства;

• рівня криміналізації сегмента ринку, де працює організація;

• кількості та якості персоналу;

• рівня конкуренції;

• міжнародної конкуренції;

• адміністративного впливу органів державної влади і управління;

• рівня корупції та наявності недобросовісної конкуренції;

• можливостей фінансування діяльність фахівців системи безпеки;

• поглядів і позиції керівників (власників) підприємства на необхідність побудови системи безпеки та її архітектуру, тощо.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації».

Погоджено Міністерством соціальної політики України 11 жовтня 2011 р.

 

Затверджено наказом Всеукраїнської організації Українського союзу промисловців і підприємців від 03.10.2011 р. № 99.

 

ПРОФЕСІОНАЛ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Завдання та обов’язки.

- Розроблює, запроваджує та реалізує на практиці заходи із забезпечення фінансово-економічної безпеки. Визначає перспективність та ефективність інноваційної діяльності в галузі фінансово-економічної безпеки підприємства відповідно до встановлених стандартів (норм).

- Застосовує техніку й технології із забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Забезпечує підготовку керівних документів, які стосуються організації діяльності системи фінансово-економічної безпеки підприємства, механізмів управління та взаємодії.

- Розроблює проекти положень, наказів та інструкцій, що регламентують функціонування системи безпеки, а також діяльність підрозділу економічної безпеки підприємства та його взаємодію з іншими структурними підрозділами.

- Визначає зовнішні та внутрішні загрози й ризики у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства.

- Сприяє здійсненню інформаційно-аналітичного забезпечення щодо оцінки рівня реальних і потенційних загроз фінансово-економічної безпеки підприємства.

- Проектує систему підготовки керівного складу та персоналу підприємства щодо проведення ефективних заходів із зниження рівня небезпек, загроз та ризиків.

- Розроблює плани щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки та її удосконалення, проведення окремих спеціальних заходів щодо оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки діяльності підприємства.

- Надає пропозиції щодо визначення правового статусу, структури підрозділу економічної безпеки підприємства та визначення його основних функцій.

- Бере участь у створенні та використанні нових технологій щодо зниження загроз і ризиків діяльності підприємства, забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Бере участь у розробленні стратегічної орієнтації підприємства з урахуванням вимог до забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Розроблює документи, що визначають стандарти безпеки, повноваження структурних підрозділів підприємства, види та напрями їх діяльності щодо запобігання загрозам, ризикам, небезпеці та забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- У межах наданих йому повноважень надає всім категоріям працівників підприємства інформацію, яка стосується діяльності із забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Здійснює загальний контроль за діяльністю структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Готує пропозиції щодо організації взаємодії керівників підприємства, підрозділу економічної безпеки з органами державної влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями та громадянами при проведення заходів щодо забезпечення безпеки діяльності підприємства.

- Готує пропозиції та надає рекомендації із взаємостосунків із партнерами підприємства щодо розроблення антикризових заходів і забезпечення безпеки.

- Бере участь в апробації заходів із фінансово-економічної безпеки підприємства шляхом розроблення моделі економічної безпеки підприємства.

- Забезпечує підвищення кваліфікації працівників підпорядкованого структурного підрозділу в галузі фінансово-економічної безпеки.

Повинен знати:

- Конституцію України, господарський, адміністративний, кримінальний кодекси України, закони й постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові документи, що стосуються сфери фінансово-економічної безпеки; функції, загальні принципи побудови та організації діяльності комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства;

- методику розроблення концепції та планування діяльності системи фінансово-економічної безпеки; організацію та особливості здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності системи фінансово-економічної безпеки;

- особливості захисту інформації та комерційної таємниці на підприємстві; технології, форми, методи та методики протидії небезпекам, загрозам і ризикам;

- технічні засоби спостереження, охорони та захисту; державну та недержавну системи безпеки;

- порядок розроблення та ведення документації, що регламентує діяльність системи фінансово-економічної безпеки; порядок розроблення та впровадження інновацій у систему забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- механізми управління системою забезпечення фінансово-економічної безпеки; порядок організації, проведення контролю та оцінки рівня фінансово-економічної безпеки;

- передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- правила ділового етикету;

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

- основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби;

- державну мову.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний професіонал з фінансово-економічної безпеки: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за професією професіонала з фінансово-економічною безпеки I категорії – не менше 2 років.

Професіонал з фінансово-економічної безпеки I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за професією професіонала з фінансово-економічною безпеки II категорії для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше
2 років.

Професіонал з фінансово-економічної безпеки II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за професією професіонала з фінансово-економічної безпеки для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше 2 років.

Професіонал з фінансово-економічної безпеки: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 765; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.46 (0.035 с.)