Організаційно – штатна структура Управління захисту інформації департаменту безпеки 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організаційно – штатна структура Управління захисту інформації департаменту безпеки№ п/п Організаційна структура департаменту безпеки Штатна посада працівника департаменту безпеки Код професії відповідно ДК003:2010
1. 3. Управління захисту інформації: Начальник управління захисту інформації 1229.7
Менеджер з систем інформаційної безпеки  
Головний професіонал із організації інформаційної безпеки 2149.2
  3.1. Відділ технічного захисту інформації Від 5 осіб  
Начальник відділу технічного захисту інформації – заступник начальника Управління 1229.7
Професіонал із організації інформаційної безпеки 2149.2
Фахівець із організації інформаційної безпеки  
Професіонал з організації захисту інформації з обмеженим доступом 2149.2
Адміністратор бази даних 2131.2
Програміст (база даних) 2131.2
3. Група технічного захисту інформації в інформаційних системах 2-3 особи  
Керівник групи 1229.7
Професіонал із організації інформаційної безпеки 2149.2
Фахівець із організації інформаційної безпеки  
Фахівець із організації інформаційної безпеки  
4. Група технічного захисту інформації в комунікаційних системах 2-3 особи  
Керівник групи 1229.7
Фахівець із організації інформаційної безпеки  
Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом 2149.2
Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом  
5. 3.2. Відділ технічного контролю за використанням інформаційного ресурсу Від 5 осіб  
Начальник відділу 1229.7
Менеджер систем з інформаційної безпеки  
Аналітик комп’ютерного банку даних 2131.2
Програміст (база даних) 2132.2
Професіонал із організації інформаційної безпеки 2149.2
Фахівець із організації інформаційної безпеки  
Фахівець із організації інформаційної безпеки  

 

Основними завданнями цього підрозділу є:

· Організація захисту інформації у комп’ютерних та комунікаційних системах;

· Організація та контроль за додержанням вимог доступу працівників до інформації, яка є обмеженою для використання;

· Організація контролю за використанням персоналом інформаційного ресурсу підприємства;

· Контроль за дотриманням вимог, щодо організації захисту інформації, яка відноситься до комерційної таємниці або інформації з обмеженим доступом підрозділами підприємства.

Організаційно – штатна структура Управління фізичної безпеки (фізичного захисту активів) департаменту безпеки

№ п/п Організаційна структура департаменту безпеки Штатна посада працівника департаменту безпеки Код професії відповідно ДК003:2010
1. 4. Управління фізичної безпеки: Начальник управління фізичної безпеки 1229.7
2. 4.1. Група планування та здійснення контролю 2 особи  
Керівник групи 1229.7
Головний професіонал з організації охоронної діяльності та безпеки 2423.2
Професіонал з організації охоронної діяльності та безпеки 2423.2
3. 4.2. Відділ охорони стаціонарних об’єктів Від 5 осіб  
Керівник підрозділу з охорони та безпеки (фізичної майнової) 1229.7
Професіонал з організації охоронної діяльності та безпеки 2423.2
Фахівець з організації майнової та особистої безпеки  
Фахівець з організації майнової та особистої безпеки  
Охоронники (I-IV розрядів) в залежності від кількості об’єктів стаціонарної охорони та порядку і режиму організації охорони об’єктів  
Група кінологічного забезпечення охорони Від 2 осіб  
Керівник групи 1229.7
Старший кінолог  
Кінолог  
Кінолог  
4. 4.3. Відділ фізичної безпеки Від 5 осіб  
Керівник відділу з фізичної безпеки 1229.7
Професіонал з організації охоронної діяльності та безпеки 2423.2
Фахівець з організації майнової та особистої безпеки  
Старший охоронець  
Охоронці  
Група забезпечення особистої безпеки Від 3 осіб  
Керівник групи з фізичної безпеки 1229.7
Професіонал з організації охоронної діяльності та безпеки 2423.2
Старший охоронець  
Охоронці  
Передова група Від 3 осіб  
Керівник групи з фізичної безпеки 1229.7
Фахівець з організації майнової та особистої безпеки  
Фахівець з організації майнової та особистої безпеки  
5. 4.4. Група забезпечення протипожежної безпеки 2-3 особи  
Керівник групи із забезпечення протипожежної безпеки 1229.7
Провідний фахівець з протипожежної безпеки  
Фахівець з протипожежної безпеки  
6. 4.5. Відділення технічних засобів забезпечення охорони та безпеки Від 4 осіб  
Керівник відділення 1229.7
Професіонал з організації охоронної діяльності та безпеки 2423.2
Оператор технічних засобів контролю на безпеку  
Оператор технічних засобів контролю на безпеку  
Оператор технічних засобів контролю на безпеку  
Черговий пульта (пульт централізованого спостереження)  
7. 4.6. Відділення забезпечення пропускного режиму Від 4 осіб  
Керівник відділення 1229.7
Фахівець з організації майнової та особистої безпеки  
Черговий бюро перепусток  
Контролер на контрольно-пропускному пункті  
Комендант  
Черговий  
8. 4.7. Група матеріально-технічного забезпечення діяльності управління 2 особи  
Керівник групи 1229.7
Фахівець з організації майнової та особистої безпеки  

 

Основними завданнями цього підрозділу є:

· Організація та забезпечення фізичного захисту активів підприємства;

· Організація та забезпечення особистої безпеки керівництва підприємства;

· Організація та підтримка пожежної безпеки;

· Забезпечення схоронності особистого майна персоналу та відвідувачів підприємства під час їх знаходження на підприємстві.

Таким чином, нами запропонована типова організаційно – штатна структура підрозділу безпеки підприємства. За основу взято формування департаменту безпеки, виходячи з функцій та завдань, які повинні вирішуватись цим підрозділом. Разом з тим, кожний керівник підприємства як відповідальний за безпеку на підприємстві разом з керівником підрозділу безпеки визначає організаційно-штатну структуру для свого підрозділу безпеки. Наданні нами пропозиції, щодо організаційно-штатного забезпечення підрозділу безпеки є основою для формування інших підрозділів безпеки суб’єктів господарської діяльності.

Висновки.

1. Організаційно структури безпеки на підприємству можуть бути представлені як: департамент, управління, відділ, служба тощо.

2. Штатне забезпечення підрозділу безпеки розробляється відповідно визначених Національним класифікатором професій України ДК 003: 2010 посад та наявних кваліфікаційних характеристик до них.

3. Організаційно-штатне забезпечення підрозділу безпеки розробляється відповідно мети, яку повинне вирішувати підрозділ безпеки, функцій та завдань, які покладені на підрозділ безпеки;

4. Формування організаційно-штатної структури підрозділу безпеки залежить від ряду об’єктивних та суб’єктивних обставин, у т.ч. особистих поглядів засновників та керівників підприємства на природу та методологію забезпечення безпеки.

5. Підрозділ безпеки – є штатним підрозділом підприємства, основними завданнями якого є забезпечення та сприяння через здійснення заходів з безпеки стійкого функціонування та розвитку підприємства.

6. Діяльність підрозділу безпеки здійснюється на підставі затвердженого положення про підрозділ безпеки та затверджених функціональних обов’язків його персоналу.

Література

1. Гапоненко В.Ф., Беспалько АЛ., Власков А.С. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы. - М.: Издательство «Ось-89», 2007. - 208 с.

2. Кириченко О.А., Белоусова І.А., Сідак В.С. та інш. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи. Монографія. –К.: Дорадо-друк, 2010. - 437с.

3. Checkland, P. and Poulter, J. Learning For Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology, and Its Use Practitioners, Teachers and Students. Wiley. –2006.–. 224 P

4. Ahlf E. – H.: Prawne problemy prywetyzacii zadan policyjnych w Niemczech; obecny stan prawny a problemy sporne. W: Bezpieczne Panstwo. Red. J. Widacki, J. Czapska. Lublin 1998.

5. Bloomfield H.H., Cooper R.K.: Jak zyc bezpiecznym swiecie. Warszawa 2000.

6. Konieczny J.: Wprowadzenie do bezpieczenstwa biznesu. Warszawa 2004.

7. Lobkowitz J.: Building Organizational Intelligence. A Knowledge Management Primer. London – Washington 2000.

8. Ruszkowski ZB.: Kompleksowa polityka bezpieczenstwa. “Bezpieczenstwo – Ochrona – Systemy” 1999, nr 4.

9. Wojcik J.W.: Oszustwa. W: Polityka bezpieczenstwa banku. Zagadnienia podsawowe. Red. P. Cegiella, R. Wozniak. Warszawa 2001.

10. Яскевич В.И. Секьюрити: Организационные основы безопасности фирмы. – М.: «Ось - 89», 2005. – 368с.

11. Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия (организационно-управленческие аспекты деятельности). – М: Мир безопасности, 1999. – 160 с.

12. Ярочкин В.И. Служба безопасности коммерческого предприятия М.: Изд-во «Ось-89». 2005. – 234с.

13. Захаров О. Ю. Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской деятельности / Захаров О. Ю. ― М.: АСТ «Астрель», 2008. ― 320 с.

14. Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. Научное издание. – СПб: Изд-во «Алетейя», 1999г. - 144с

15. Королев М.И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии. Монография. /Королев М.И.: Москва: Экономика 2011г. - 284 c

16. Ярочкин В.И. Аудит безопасности фирмы: теория и практика. Серия: Gaudeamus. М.: Академический Проект, 2005г. - 352с.

17. Ярочкин В. Система безопасности фирмы. изд.2. – М: Академический Проект, 1998г. - 192с

18. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства. – Учебное пособие. – К.: Изд-во Европейского университета, 2004. – 555с.

19. Франчук В. І. Основи економічної безпеки: навч. посібник /В.І. Франчук / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2009. –204 с.

20. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: монографія / Л.В. Гнилицька. – К.: КНЕУ, 2012. – 305c.

21. Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности. Монографія. / Захаров О.І., Пригунов П.Я., Гнилицкая Л.В. // К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. – 290 с.

22. Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность: учебник для вузов. –М.: Экзамен, 2005. -768с.

23. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації». / розробники: Мельник С.В., Гнилицька Л.В., Пригунов П.Я. та інш. – Луганськ: ДУ НДІ СТВ, 2001. – 57с.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 382; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.249.141 (0.008 с.)