ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ПІДРОЗДІЛУ БЕЗПЕКИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ПІДРОЗДІЛУ БЕЗПЕКИТаблиця 1

Номенклатура посад/ професійних назв робіт

(відповідно до Національного класифікатора України ДК 003: 2010 "Класифікатор професій та галузевого випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації»)

№ з/п Професійні назви робіт Код КП
Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки
Професіонал з фінансово-економічної безпеки 2414.2
Професіонал з інтелектуальної власності 2419.2
Професіонал із організації інформаційної безпеки 2149.2
Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 2414.2
Радник
Консультант 2429.2
Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 2414.1
Науковий співробітник – консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 2414.1
Фахівець з фінансово-економічної безпеки
Фахівець із туристичної безпеки
Фахівець із організації інформаційної безпеки
Фахівець з протипожежної безпеки
Фахівець із організації майнової та особистої безпеки
Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом
Інспектор воєнізованої охорони
Оператор технічних засобів контролю на безпеку
Черговий
Черговий пульта (пульт централізованого спостереження)
Комендант
Охоронник
Охоронець
Черговий бюро перепусток
Контролер на контрольно-пропускному пункті
Кінолог

 

Таблиця 2

Нові професійні назви робіт, які увійшли до Зміни № 1/2011р. до Національного класифікатора України ДК 003: 2010 і набрали чинності з 01.09.2012р..

№ з/п Професійні назви робіт Код КП
Керівник (директор, начальник) підрозділу (служби, управління, департаменту та інш.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної) 1229.7
Керівник підрозділу з охорони та безпеки (фізичної та майнової) 1229.7
Професіонал з охоронної діяльності та безпеки 2423.2
Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом 2149.2
Приватний детектив
Помічник приватного детектива

 

Організаційна структура, кількісний та якісний склад, рівень технічної оснащеності, розміри фінансування та місце штатного підрозділів економічної безпеки в структурі підприємства залежать від ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів у тому числі:

• рівня прибутковості та величини підприємства;

• особливостей розміщення структурних підрозділів та виробничих потужностей, складів і транспортних комунікацій підприємства;

• виду діяльності підприємства;

• рівня криміналізації сегмента ринку, де працює організація;

• кількості та якості персоналу;

• рівня конкуренції;

• міжнародної конкуренції;

• адміністративного впливу органів державної влади і управління;

• рівня корупції та наявності недобросовісної конкуренції;

• можливостей фінансування діяльність фахівців системи безпеки;

• поглядів і позиції керівників (власників) підприємства на необхідність побудови системи безпеки та її архітектуру, тощо.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації».

Погоджено Міністерством соціальної політики України 11 жовтня 2011 р.

 

Затвердженонаказом Всеукраїнської організації Українського союзу промисловців і підприємців від 03.10.2011 р. № 99.

 

ПРОФЕСІОНАЛ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Завдання та обов’язки.

- Розроблює, запроваджує та реалізує на практиці заходи із забезпечення фінансово-економічної безпеки. Визначає перспективність та ефективність інноваційної діяльності в галузі фінансово-економічної безпеки підприємства відповідно до встановлених стандартів (норм).

- Застосовує техніку й технології із забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Забезпечує підготовку керівних документів, які стосуються організації діяльності системи фінансово-економічної безпеки підприємства, механізмів управління та взаємодії.

- Розроблює проекти положень, наказів та інструкцій, що регламентують функціонування системи безпеки, а також діяльність підрозділу економічної безпеки підприємства та його взаємодію з іншими структурними підрозділами.

- Визначає зовнішні та внутрішні загрози й ризики у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства.

- Сприяє здійсненню інформаційно-аналітичного забезпечення щодо оцінки рівня реальних і потенційних загроз фінансово-економічної безпеки підприємства.

- Проектує систему підготовки керівного складу та персоналу підприємства щодо проведення ефективних заходів із зниження рівня небезпек, загроз та ризиків.

- Розроблює плани щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки та її удосконалення, проведення окремих спеціальних заходів щодо оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки діяльності підприємства.

- Надає пропозиції щодо визначення правового статусу, структури підрозділу економічної безпеки підприємства та визначення його основних функцій.

- Бере участь у створенні та використанні нових технологій щодо зниження загроз і ризиків діяльності підприємства, забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Бере участь у розробленні стратегічної орієнтації підприємства з урахуванням вимог до забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Розроблює документи, що визначають стандарти безпеки, повноваження структурних підрозділів підприємства, види та напрями їх діяльності щодо запобігання загрозам, ризикам, небезпеці та забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- У межах наданих йому повноважень надає всім категоріям працівників підприємства інформацію, яка стосується діяльності із забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Здійснює загальний контроль за діяльністю структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Готує пропозиції щодо організації взаємодії керівників підприємства, підрозділу економічної безпеки з органами державної влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями та громадянами при проведення заходів щодо забезпечення безпеки діяльності підприємства.

- Готує пропозиції та надає рекомендації із взаємостосунків із партнерами підприємства щодо розроблення антикризових заходів і забезпечення безпеки.

- Бере участь в апробації заходів із фінансово-економічної безпеки підприємства шляхом розроблення моделі економічної безпеки підприємства.

- Забезпечує підвищення кваліфікації працівників підпорядкованого структурного підрозділу в галузі фінансово-економічної безпеки.

Повинен знати:

- Конституцію України, господарський, адміністративний, кримінальний кодекси України, закони й постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові документи, що стосуються сфери фінансово-економічної безпеки; функції, загальні принципи побудови та організації діяльності комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства;

- методику розроблення концепції та планування діяльності системи фінансово-економічної безпеки; організацію та особливості здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності системи фінансово-економічної безпеки;

- особливості захисту інформації та комерційної таємниці на підприємстві; технології, форми, методи та методики протидії небезпекам, загрозам і ризикам;

- технічні засоби спостереження, охорони та захисту; державну та недержавну системи безпеки;

- порядок розроблення та ведення документації, що регламентує діяльність системи фінансово-економічної безпеки; порядок розроблення та впровадження інновацій у систему забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- механізми управління системою забезпечення фінансово-економічної безпеки; порядок організації, проведення контролю та оцінки рівня фінансово-економічної безпеки;

- передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- правила ділового етикету;

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

- основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби;

- державну мову.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний професіонал з фінансово-економічної безпеки: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за професією професіонала з фінансово-економічною безпеки I категорії – не менше 2 років.

Професіонал з фінансово-економічної безпеки I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за професією професіонала з фінансово-економічною безпеки II категорії для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше
2 років.

Професіонал з фінансово-економічної безпеки II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за професією професіонала з фінансово-економічної безпеки для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше 2 років.

Професіонал з фінансово-економічної безпеки: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 626; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.213.63.130 (0.004 с.)