РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

Іонно-молекулярні рівняння - рівняння реакцій, в яких сильні розчинні електроліти записують у вигляді іонів, а слабкі розчинні електроліти, важкорозчинні та газоподібні речовини – у молекулярній формі.

 

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Приклад 1. Складання молекулярно-іонних рівнянь реакцій обміну між сильними електролітами.

Скласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між наступними речовинами:

a) BaCl2 та Na2SO4; б) Na2CO3 та HCl; в) KOH та HCl; г) NaHCO3 та NaOH; д) CuOHC- та HCl .

Відповідь:Реакції обміну між електролітами є практично необоротними і відбуваються до кінця лише у випадку утворення слабких електролітів, важкорозчинних або летких сполук. При складанні молекулярно-іонних рівнянь треба пам’ятати, що сильні розчинні електроліти записують у вигляді іонів, на які вони дисоціюють, а малорозчинні і газоподібні речовини, а також слабкі електроліти – у вигляді молекул. Виходячи з цього, реакції взаємодії між названими речовинами в молекулярно-іонному вигляді запишуться таким чином:

 

 

 

 

 

 

 

Приклад 2. Складання молекулярно-іонних рівнянь реакцій обміну у випадку, коли серед вихідних речовин є слабкодисоційовані або важкорозчинні речовини.

Скласти молекулярні, повні іонні і скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) амоній гідроксидом і хлоридною кислотою; б) цинк гідроксидом і натрій гідроксидом; в) магній гідроксидом і нітратною кислотою.

Відповідь:Якщо вихідними речовинами реакції є малорозчинні речовини, або слабкі електроліти, то крім реакцій зв’язування тих чи інших іонів відбуваються реакції поступової дисоціації слабкого електроліту або переходу іонів малорозчинної сполуки в розчин.

 

 

 

 

Приклад 3. Складання молекулярних рівнянь реакцій до скорочених іонних рівнянь.

Скласти три різних молекулярних рівняння реакцій, які відповідають скороченому іонному рівнянню – CN+H+→HCN.

Відповідь. В лівій частині скороченого іонного рівняння вказані вільні іони CN і H+. Ці іони утворюються при дисоціації будь-яких розчинних сильних електролітів. Іони CN- можуть утворюватись при дисоціації таких солей, як наприклад, KCN, NaCN, LiCN, а іони Н+ при дисоціації будь –яких сильних кислот.

Молекулярні рівняння, яким відповідає наведене іонне рівняння, можуть бути, наприклад, наступні:

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

401. Cкласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) NaHSO4 та NaOH; б) AlOHCl2 та HCl; в) BaCl2 та Na2SO4.

 

402. Cкласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) Fe2(SO4)3 та NaOH; б) KHCO3 та KOH; в) Ba(NO3)2 та H2SO4.

 

403. Скласти три різних рівняння в молекулярній формі, які відповідають рівнянню в скороченій іонній формі:

 

404. Cкласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) Ba(NO3)2 та H2SO4; б) FeOH(NO3)2 та HNO3; в) Ca(HSO4)2 та Ca(OH)2.

 

405. Cкласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) BaCO3 та HNO3; б) Fe2(SO4)3 та KOH; в) CuCl2 та Ca(OH)2.

 

406. Cкласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) K2S та HNO3; б) Na2CO3 та H2SO4; в) Al(OH)3 та NaOH.

 

407. Скласти три молекулярних рівняння, які відповідають рівнянню в скороченій іонній формі

 

408. Cкласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) Al2(SO4)3 та Ba(OH)2; б) HNO2 та NaOH; в) Zn(OH)2 та HCl.

 

409. Cкласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) Ba(NO3)2 та FeSO4; б) KHCO3 та KOH; в) NH4OH та HNO3.

 

410. Які з речовин AlOHSO4, NiSO4, Na2S взаємодіють з розчином сульфатної кислоти? Скласти молекулярні та іонні рівняння цих реакцій.

 

411. Cкласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) FeS та HCl; б) Ba(NO3)2 та K2SO4; в) NH4Cl та Ba(OH)2.

 

412. Cкласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) CaCl2 та Na2CO3; б) Сa(HCO3)2 та Ca(OH)2; в) Ba(NO3)2 та H2SO4.

 

413. Cкласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) Cr2(SO4)3 та Ba(NO3)2; б) Fe(OH)2Cl та HCl; в) Ni(OH)2 та HCl.

 

414. Скласти три різних рівняння в молекулярній формі, які відповідають рівнянню в скороченій іонній формі

 

415. Скласти три різних рівняння в молекулярній формі, які відповідають рівнянню в скороченій іонній формі

 

416. Скласти три різних рівняння в молекулярній формі, які відповідають рівнянню в скороченій іонній формі

 

417. Cкласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) FeOHNO3 та HNO3; б) Na2HPO4 та NaOH; в) CH3COOH та Ba(OH)2..

 

418. Змішують попарно розчини: : а) Cu(NO3)2 та Na2SO4; б) BaCl2 та K2SO4; в) KNO3 та NaCl; г) Ag2SO4 та КСl. В яких з наведених випадків реакції практично відбуватимуться до кінця? Скласти для цих реакцій молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння.

 

419. Скласти три різних рівняння в молекулярній формі, які відповідають рівнянню в скороченій іонній формі .

 

420. Скласти три різних рівняння в молекулярній формі, які відповідають рівнянню в скороченій іонній формі .

 

 

ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 512; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.004 с.)