Набутий імунітет. Антигени й антитіла. Серологічні реакції. Реакція аглютинаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Набутий імунітет. Антигени й антитіла. Серологічні реакції. Реакція аглютинаціїБазові тести

1. Вкажіть, які з перерахованих реакцій використовуються для ідентифікації збудників:

A – розгорнута реакція аглютинації Відаля

B – реакція непрямої гемаглютинації

C – *орієнтовна реакція аглютинації на склі

D – прискорена реакція аглютинації

E – антитільна О-аглютинація

 

2. Реакція аглютинації використовують для:

A – *серологічної діагностики інфекційних захворювань

B – санітарно-гігієнічних досліджень

C – визначення мікроорганізмів у зовнішньому середовищі

D – виявлення антигенів в дисперсному колоїдному стані

E – визначення фальсифікації продуктів харчування

 

3. Вкажіть, які імунні реакції застосовують для виявлення аглютинінів у сироватці крові хворого:

A – орієнтовна реакція аглютинації на склі

B – *розгорнута реакція аглютинації

C – реакція ізогемаглютинації

D – реакція бактеріолізу

E – реакція імобілізації

 

4. Титр аглютинуючих сироваток:

A – *найбільше розведення сироватки, що викликає аглютинацію

B – найбільше розведення антигену, що викликає аглютинацію

C – найбільше розведення сироватки, що викликає осадження

D – збільшується при рентген опромінюванні

E – виражається в антитоксичних одиницях (АО)

 

5. Отримана аглютинуюча сироватка в результаті імунізації кролика бактеріями з антигенною структурою 1, 3, 4. Як із цієї сироватки отримати монорецепторну сироватку проти антигену 3?

A – *методом адсорбції аглютинінів антигенами 1, 4

B – за допомогою реакції преципітації

C – за допомогою реакції нейтралізації

D – за допомогою реакції іммобілізації

E – за допомогою реакції опсонізації

 

6. Під час госпіталізації хворого виявлено аглютиніни до відповідного збудника в низькому титрі. Яке рішення лікаря є вірним?

A – попередній діагноз не підтверджується

B – *провести повторне визначення титру антитіл через 8-10 діб

C – використати найбільш чутливу реакцію

D – провести серологічне дослідження з іншими антигенами

E – виключити технічну помилку при постановці реакції

 

7. В анотації до препарату вказано, що він містить, антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат:

A – для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу

B – для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації

C – *для виявлення антитіл в реакції Відаля

D – для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації

E – для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу

 

8. Що може бути аглютиногеном:

A – віруси

B – токсини бактерій

C – хімічні речовини збудників

D – *бактерії

E – всі перераховані

 

9. Вкажіть, які імунні реакції використовують для виявлення аглютинінів в сироватці крові хворого:

A – реакція бактеріолізу

B – *розгорнута реакція аглютинації Відаля

C – реакція преципітації

D – реакція радіального гемолізу

E – реакція гемолізу

 

10. Вкажіть час заключного врахування результатів розгорнутої реакції аглютинації:

A – 5 хв.

B – 2

C – *20-24

D – 48

E – 72

 

Крок 2006-2007

 

1 Жінка 25 років страждала алергією (ГНТ) на пилок рослин. Лікування

проводилося методом десенсибілізації (періодичне введення невеликих

доз алергену) і дозволило повністю позбутися від захворювання. Яким був

найбільш імовірний механізм припинення алергічної реакції?

A *Нагромадження Т- супресорів і Ig

B Інактивація базофілів

C Блокада клітинних рецепторів до гістаміну та гепарину

D Утворення імунних комплексів

E Зниження концентрації комплементу в сироватці

 

2 В серологічній лабораторії досліджується кров хворого з попереднім діагнозом:

“черевний тиф”. Через який час від початку більшості інфекцій може бути

ефективним серологічний метод діагностики інфекційних захворювань?

A *Через тиждень

B Через 3 доби

C Через 12 годин

D Через місяць

E Від самого початку захворювання

 

3 У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження виділеної з крові

хворого з підозрою на черевний тиф чистої культури бактерій. Яку серологічну

реакцію слід поставити з метою вивчення її антигенної структури?

A *Аглютинації

B Преципітації

C РЗК

D ІФА

E Флокуляції

 

4 Пацієнт хлопчик 6 міс., в анамнезі якого різноманітні інфекції. Спочатку був

кандидоз, потім переніс менінгіт, викликаний Haemophilus inluenzae, за ним виникла пневмоцистна пневмонія. Приймаючи все це до уваги, про який

імунодефіцит можна думати?

A *Нездатність стовбурових клітин диференціюватись у попередники В і Т клітин.

B Неспроможність В клітин диференціюватись в плазмоцити

C Нездатність CD8 клітин диференціюватись в тимусі

D Відсутність мембраноатакуючого комплексу комплементу

E Нездатність нейтрофілів синтезувати ферменти кисневого вибуху

 

5 Гуморальний імунний захист відіграє важливу роль при багатьох інфекційних

захворюваннях. Яка дія не є властивою для антитіл?

A Фагоцитуюча

B Опсонізуюча

C Активація комплементу

D Нейтралізуюча

E Активація клітинної цитотоксичності

 

6 В родильному будинку спалах кору. Материнські антитіла якого класу можуть

забезпечити несприйнятливість немовляти до вірусу кору?

A *Ig G

B Ig M

C Ig A

D Ig D

E Ig E

 

7 При негативному результаті бактеріологічного обстеження діагноз хворому

встановлюють за допомогою серологічного дослідження. Відповідно склеювання

мікроорганізмів під впливом антитіл називається реакцією :

A * Аглютинації.

B Преципітації.

C Зв’язування комплементу.

D Лізису.

E Іммобілізації.

 

 

Тема №17

Серологічні реакції. Реакція преципітації

Базові тести

1. Вкажіть ознаки позитивної реакції преципітації:

A – *поява кільця помутніння

B – утворення лакової крові

C – осадження еритроцитів

D – утворення крупнопластівцевого осаду

E – утворення дрібнозернистого осаду

 

2. Титр преципітуючої сироватки:

A – найбільше розведення сироватки, яке дає преципітацію

B – *найбільше розведення преципітиногену, яке дає позитивну реакцію

C – визначається з сироваткою, що нерозведена

D – визначається в антигенних одиницях

E – визначається в одиницях дії

 

3. Механізм реакції преципітації зв’язаний з:

A – структура клітинної стінки

B – *дисперсність колоїдів антигену

C – нейтралізацією бактерій

D – процеси осмосу

E – змінення поверхневого натягнення бактерій

 

4. Найбільш чутливими реакціями для виявлення антигену є:

A – *преципітації

B – лізису

C – реакція зв’язування комплементу

D – реакція аглютинації

E – реакція опсонізації

 

5. На одязі людини, яку звинувачують у вбивстві виявлені плями крові. За допомогою якої реакції можна довести, що це кров людини?

A – за допомогою реакції аглютинації

B – за реакцією імунофлюресценції

C – за допомогою реакції зв’язування комплементу

D – *за допомогою реакції преципітації

E – за допомогою реакції нейтралізації

 

6. Гаптен – це:

A – речовини, які посилюють фагоцитоз

B – речовини білкової природи

C – *неповноцінні антигени

D – клітини, синтезуючі інтерферон

E – речовини, які викликають синтез імуноглобулінів

 

7. На базарі громадянин А продавав ковбасу з назвою „свиняча домашня”. У держсанінспекції виникла підозра фальсифікації ковбаси (підозра, що вона виготовлена з конини). Завдяки якій реакції імунітету можна ідентифікувати харчовий продукт?

A – *преципітації

B – РЗК

C – аглютинації

D – імунофлюоресценції

E – РНГА

 

8. До гаптенів відносять:

A – *ліпіди

B – еритроцити

C – білки

D – бактеріальні ферменти

E – бактеріальні токсини

 

9. Вкажіть, які імунні реакції використовують для виявлення аглютинінів в сироватці крові хворого:

A – реакція бактеріолізу

B – *розгорнута реакція аглютинації Відаля

C – реакція Шика

D – орієнтовна реакція аглютинації на склі

E – реакція Діка

 

10. Вкажіть час обліку реакції кільцепреципітації:

A – 1-2 хв.

B – 5-6 хв.

C – *5-30 хв.

D – 2 год.

E – 24 год.

 

Крок 2006-2007

1 При дослідженні імунного статусу людини обов’язково визначають кількість

імуноглобулінів різних класів. Яка з перерахованих реакцій використовується для

цього?

A *Реакція радіальної імунодифузії

B Реакція бласттрансформації

C Реакція оберненої непрямої гемаглютинації

D Реакція подвійної імунодифузії

E Ланцюгова полімеразна реакція

Тема №18

Серологічні реакції. Реакція зв'язування комплементу

Базові тести

1. Вкажіть кількість фаз РЗК:

A – одна

B – *дві

C – три

D – чотири

E – більше п’яти

 

2. Вкажіть час заключного обліку результатів РЗК:

A – 2 години

B – 5 хвилин

C – 10 годин

D – 30 хвилин

E – *18-20 годин

 

3. Вкажіть ознаки позитивної РЗК:

A – помутніння рідини в пробірці

B – іммобілізація бактерій

C – утворення „лакової” крові

D – утворення кільця помутніння

E – *рідина в пробірці прозора, на дні осад еритроцитів

 

4. Вкажіть, з якою метою застосовують РЗК:

A – *визначення антитіл в сироватці крові хворого

B – ідентифікація чистої культури бактерій

C – визначення токсигенності бактерій

D – визначення сили анатоксину

E – визначення сили антитоксичної сироватки

 

5. Антитіла-лізини:

A – осаджують антигени

B – викликають склеювання бактерій, еритроцитів

C – *діють в присутності комплементу

D – подавляють активність мікробних ферментів

E – діють без комплементу

 

6. Вкажіть основні властивості комплементу:

A – *білкової природи

B – фракції комплементу містяться в крові в активному стані

C – володіє ферментативною активністю

D – присутній тільки в імунній сироватці

E – термостабільний

 

7. Серологічна діагностика інфекційних захворювань основана на специфічній взаємодії антигенів з антитілами. Для постановки якої реакції необхідно 5 інгредієнтів: антиген, сироватка крові хворого, комплемент, еритроцити барана, гемолітична сироватка?

A – реакція гемолізу

B – реакція бактеріолізу

C – *РЗК

D – реакція нейтралізації

E – реакція гальмування гемаглютинації

 

8. Вкажіть, для постановки якої реакції необхідний комплемент:

A – преципітації

B – імуноелекрофорезу

C – *бактеріолізу

D – імуноблотінгу

E – гемаглютинації

 

9. Гемолітична сироватка проти еритроцитів барана є необхідною для роботи в лабораторії, в якій проводять серодіагностику інфекційних захворювань. З якою метою її використовують?

A – для діагностики гемолітичної хвороби народжених, у яких резус-конфлікт

B – для встановлення видової належності еритроцитів в судово-медичної експертизі

C – *як компонент гемолітичної системи для РЗК

D – для реакції гальмування гемаглютинації

E – для реакції гемаглютинації

 

10. Відомо, що деякі імуноглобуліни можуть активувати комплемент. Виберіть з перерахованих ці імуноглобуліни:

A – *імуноглобуліни G

B – імуноглобуліни А

C – імуноглобуліни Е

D – імуноглобуліни D

E – імуноглобуліни М

 

Тема №19Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.021 с.)