Кислотостійкі бактерії. Спори бактерій. Методи їх виявлення. Забарвлення препаратів за методом Ціля-Нільсена.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кислотостійкі бактерії. Спори бактерій. Методи їх виявлення. Забарвлення препаратів за методом Ціля-Нільсена.Базові тести

№ 1. В лабораторії особливо небезпечних інфекцій із матеріалу, підозрілого на наявність спор сибірки, було необхідно виготовити мазки і пофарбувати їх спеціальним методом, що може виявити спори. Що це за метод?

А – Грама

В – Бурі

С – *Ціля-Нільсена

D – Нейссера

E – Романовського-Гімзи

 

№2. Для мікроскопічного дослідження мокротиння хворого на туберкульоз легень, лаборант використав метод Ціля-Нільсена. Яку фарбу він застосував на першому етапі фарбування?

А – карболовий генціанвіолет

В – метиленовий синій

С – діамантовий зелений

D – *карболовий фуксин

E – нейтральний червоний

 

№3. На контрольному занятті на засвоєння вміння фарбувати за методом Ціля-Нільсена студент отримав завдання виявити спори у бацил. Але, при мікроскопії, їх не виявив, хоча у мазку його товариша, який був приготований з тієї ж культури, спор було багато. Який з етапів фарбування студент виконав невірно?

А – *підігрівання мазка з карболовим фуксином

В – знебарвлення мазка розчином сірчаної кислоти

С – промивання мазка водою

D – фарбування мазка метиленовим синім

E – висушування мазка

 

№4. Спороутворення у бацил відбувається за певних умов як форма збереження виду. Коли не варто очікувати спороутворення у бацил?

А – в зовнішньому середовищі

В – на збідненому поживному середовищі

С – при низьких температурах

D – при висушуванні

E – *при попаданні в живий організм

 

№5. Спороутворення у бацил відіграє важливу роль в їх існуванні. Яке призначення спор у цих мікроорганізмів?

А – розмноження

В – *збереження виду за несприятливих умов

С – накопичення резервних поживних речовин

D – захисна реакція при попаданні в організм

E – ознака мінливості клітини

 

№6. До лабораторії особливо небезпечних інфекцій поступив матеріал з метою виявлення спор збудника сибірки. Мазок, виготовлений з нього, був пофарбований за Цілем-Нільсеном. Якого кольору мають бути спори у контамінованому ними матеріалі?

А – зеленого

В – синього

С – *червоного

D – жовтого

E – фіолетового

 

№7. Лабораторія особливо небезпечних інфекцій отримала завдання провести дослідження матеріалів, підозрілих на зараження спорами збудника сибірки. Який з перерахованих методів фарбування повинен бути використаний для їх виявлення?

А – простий фуксином

В – складний за Грамом

С – простий метиленовим синім

D – *складний за Цілем-Нільсеном

E – складний за Нейссером

 

№8. У хворого на лепроматозну форму лепри для контролю рецидиву інфекції було взято мазки-відбитки зі слизової оболонки носа, зафіксовано і пофарбовано за методом Ціля-Нільсена. Яку властивість збудника використовують для його виявлення за допомогою цього метода?

А – стійкість до високих температур

В – стійкість до низьких температур

С – *стійкість до кислот

D – стійкість до лугів

E – стійкість до спиртів

 

№9. В лабораторію поступив матеріал від хворого на остеомієліт (відкрита форма). Для виключення туберкульозної етіології захворювання мазок із гнійних виділень пофарбований за Цілем-Нільсеном. Які властивості збудника виявляють цим методом?

А – спиртостійкість

В – лугостійкість

С – *кислотостійкість

D – фенолостійкість

E – ефіростійкість

 

№10. Метод Ціля-Нільсена використовують для мікроскопічної діагностики туберкульозу, якщо збудник виділяється в зовнішнє середовище з виділеннями від хворого. Якими властивостями має бути наділений збудник?

А – лугостійкістю

В – *кислотостійкістю

С – спиртостійкістю

D – термостійкістю

E – холодостійкістю

 

№11. Збудник лепри наділений кислотостійкістю і тому його виявляють в мазках, пофарбованих за Цілем-Нільсеном. Якого кольору набувають бактерії в мазках?

А – синього

В – зеленого

С – *червоного

D – жовтого

E – фіолетового

 

№12. В мокротинні хворого на запалення легень, при мікроскопії мазка, пофарбованого за Цілем-Нільсеном, виявлені червоні палички і блакитні коки. До якої групи за властивостями належать коки?

А – спиртостійкі

В – *кислотонестійкі

С – лугостійкі

D – кислотостійкі

E – лугонестійкі

 

№13. Патогенні мікобактерії, збудники туберкульозу, відносять до кислотостійких бактерій, оскільки в структурі клітини міститься багато ліпідвмісних сполук. Який метод фарбування доцільно використати для виявлення цих бактерій в інфекційному матеріалі?

А – Грама

В – Бурі-Гінса

С – *Ціля-Нільсена

D – Нейссера

E – Романовського-Гімзи

Крок 2006-2007

№1. З харкотиння хворого з підозрою на туберкульоз виготовлено препарат та

забарвлено за Цилем-Нільсеном. Які властивості збудника буде враховано для

його ідентифікації?

A *Морфологічні та тинкторіальні

B Культуральні та ферментативні

C Патогенність та вірулентність

D Біологічні та антигенні

E Токсигенність та імуногенність

№2. При забарвленні препарату з харкотиння хворого було використано наступні

барвники та реактиви: розчин фуксину Циля, розчин метиленового синього, 5\%

розчин сірчаної кислоти. Який спосіб забарвлення було застосовано?

A *Ціля-Нільсена

B Гінса-Буррі

C Грама

D Пєшкова

E Нейсера

Тема №5

Капсула у бактерій. Джгутики. Внутрішньоклітинні включення. Способи їх виявлення.

Базові тести

№ 1. Хворому з підозрою на озену провели мікроскопічне дослідження виділень з носа з метою виявлення збудника. Яким методом фарбування доцільно скористатись, якщо збуднику притаманне капсулоутворення?

А – Грама

В – Ціля-Нільсена

С – *Буррі-Гінса

D – Романовського-Гімзи

E – Нейссера

 

№ 2. До лабораторії доставлено мазок з носа пацієнта з підозрою на носійство дифтерійної палички. Який метод фарбування слід використати для його виявлення, якщо для дифтерійної палички характерною ознакою є наявність зерен волютину?

А – Грама

В – Ціля-Нільсена

С – Морозова

D – Романовського-Гімзи

E – *Нейссера

 

№3. Хворий 34 років звернувся з приводу карбункула на обличчі. Під час мікроскопічного дослідження виявлені стрептобацили, здатні утворювати капсулу, що дозволило запідозрити сибіркову виразку. Який метод фарбування був використаний для виявлення капсули?

А – Грама

В – *Буррі-Гінса

С – Нейссера

D – Ожешко

E – Пєшкова

 

№4. З блювотних мас хворого виділено грамнегативні зігнуті палички, що нагадували вібріона холери. Для підтвердження приналежності збудника до родини вібріонів необхідно встановити його монотрихіальну рухливість. Вкажіть спосіб дослідження.

А – посів уколом в стовпчик МПА

В – посів у середовище Кітта-Тароцці

С – *мікроскопія препарату «висяча крапля»

D – посів у МПБ

E – мікроскопія препарату, зафарбованого за Здродовським

 

№5. В інфекційну клініку госпіталізовано дівчинку з високою температурою, зі скаргами на біль у горлі та загальну слабкість. Лікар запідозрив дифтерію і дав вказівку взяти матеріал із зіву для мікроскопічного дослідження. За яким методом доцільно пофарбувати мазок, якщо збудник дифтерії містить зерна волютину?

А – за Грамом

В – *за Нейссером

С – за Ожешко

D – за Морозовим

E – за Романовським-Гімзою

 

№6. У мазку випорожнень хворого з підозрою на холеру виявлено грамнегативні бактерії у вигляді коми. Для підтвердження приналежності мікроорганізмів до родини вібріонів бактеріолог приготував препарат «висяча крапля». Яку властивість мікроорганізмів виявляють при мікроскопії таких препаратів?

А – капсулоутворення

В – кислотостійкість

С – *рухливість

D – внутрішньоклітинні включення

E – спороутворення

 

№7. При діагностиці гнійно-запальної інфекції, що характеризувалась ознаками анаеробного процесу, в некротизованих тканинах були виявлені грампозитивні палички. При додатковому фарбуванні за Буррі-Гінсом, лікар запідозрив присутність в матеріалі C. perfringens. Яку морфологічну ознаку мікроба виявив бактеріолог?

А – спору

В – *капсулу

С – джгутики

D – пілі

E – включення

 

№8. На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати агарову культуру клебсієл за методом Буррі-Гінса. Яку морфологічну структуру виявляє цей метод?

А – клітинну стінку

В – джгутики

С – *капсулу

D – включення

E – пілі

 

№9. З ротової порожнини чоловіка виділено культуру грампозитивних коків видовженої форми, розташованих парами та короткими ланцюжками. Лікарем було запідозрено носійство пневмокока. Відомо, що цей збудник, на відміну від сапрофітних морфологічно схожих на нього мешканців носоглотки, утворює капсулу. Який метод фарбування необхідно використати для її виявлення?

А – Леффлера

В – Грама

С – *Буррі-Гінса

D – Ожешко

E – Нейссера

 

№10. Діагностуючи холеру, при ідентифікації збудника, серед морфологічних ознак вивчають приналежність його до групи монотрихів. Вкажіть спосіб вивчення рухливості монотрихів.

А – посів в бульйон

В – посів на агар

С – фарбування за Леффлером

D – *виготовлення препарату «висяча крапля»

E – фарбування за Здродовським

 

Крок 2006-2007

№1. У бактеріологічну лабораторію доставлені блювотні маси хворого з

підозрою на холеру. З патологічного матеріалу приготовлений препарат “висяча

крапля”. Який метод мікроскопії буде використаний для виявлення

збудника по його рухливості?

A *Фазово-контрастна

B Електронна

C Імунна електронна

D Люмінесцентна

E Імерсійна

№2. У бактеріологічну лабораторію доставили блювотні маси хворого з

підозрою на холеру. З патологічного матеріалу приготували препарат “висяча

крапля”, щоб промікроскопувати його в темному полі й оцінити рухливість

збудника, що є важливою діагностичною ознакою. Яким

реактивом необхідно обробити препарат перед мікроскопією?

A *Ніяким

B Люмінесцентною сироваткою

C Дезінфікуючим розчином

D Розчином метиленового синього

E Лужною пептонною водою

 

№3. У мікропрепараті, виготовленому з мокротиння хворого крупозною пневмонією,

виявлено мікроорганізми, оточені капсулою. Який хімічний склад

виявлених структур клітин ?

A *полісахариди

B РНК

C пептидоглікан

D ліпіди

E ДНК

 

№4. У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне

дослідження патологічного матеріалу, забарвленого за Гінсом-Буррі, від хворого

з підозрою на чуму. Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?

A *Капсулоутворення

B Спороутворення

C Кислотоскість

D Лугостійкість

E Наявність зерен волютину

№5. Від хворого виділили чисту культуру коринебактерії дифтерії. Після приготування

препарату та фарбування за методом Нейсера, виявили наступні включення:

A *Волютину (поліфосфат)

B Крохмалю

C Глікогену

D Сірки

E Крапельки нейтральних ліпідів

6 Серед дітей школи - інтернату мають місце випадки захворювання ангіною. При

мікроскопії мазків - препаратів, виготовлених із матеріалу, взятого тампоном з

мигдаликів, виявлені фарбуванням по методу Нейсера тонкі палички жовтого

кольору з темно-синіми зернами на кінцях, що розміщуються в вигляді римської

цифри п’ять. Який попередній діагноз встановив лікар за результатом

бактеріоскопії?

A * Дифтерію

B Інфекційний мононуклеоз

C Лістеріоз

D Тонзиліт

E Скарлатину

Тема №6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.016 с.)