Фізіологія мікроорганізмів. Розмноження бактерій. Виділення чистої культури аеробів (2 етап).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фізіологія мікроорганізмів. Розмноження бактерій. Виділення чистої культури аеробів (2 етап).Базові тести

1.При культивуванні бактерій на рідкому поживному середовищі відмічають наступні фази росту :

A. Бактеріостатична.

B. Прогресивного росту.

С. Не залежить від умов зовнішнього середовища.

D. *Логарифмічного росту.

E. Однакова для всіх видів бактерій.

 

2.Для визначення густоти бактеріального завису застосовують:

A. Метод фазовоконтрастної мікроскопії.

B. Електронної мікроскопії.

С. *Нефелометричний метод.

D. Метод світлової мікроскопії.

E. Метод темнопольної мікроскопії.

 

3. При мікроскопічному вивченні колоній використовують:

A. Імерсійний об’єктив.

B. *Бінокулярний стереомікроскоп.

С. Темнопольну мікроскопію.

D. Фазовоконтрастну мікроскопію.

E. Електронну мікроскопію.

 

4.Для культивування аеробів використовують:

A. Апарат Аристовського.

B. Свічі Омелянського.

С. *Термостат.

D. Ексікатор.

E. Анаеростат.

 

5. В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано хворого зі скаргами на нудоту, рідкі випорожнення зі слизом. Лікар запідозрив бактеріальну дизентерію. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше призначити для підтвердження діагнозу?

A. Серологічний.

B. Мікологічний.

С. Мікроскопічний.

D. *Бактеріологічний.

E. Протозоологічний.

 

6. Реакція імунофлюоресценції широко використовується для експрес – діагностики багатьох бактеріальних інфекцій. Виберіть умову, без дотримання якої неможливо визначити результати реакції.

A. Наявність світлового мікроскопа.

B. Наявність електронного мікроскопа.

С. *Наявність люмінесцентного мікроскопа.

D. Наявність фазовоконтрастного мікроскопа.

E. Наявність світлового мікроскопа з темнопольною насадкою.

 

7. Після дослідження колоній, що виросли на пластинчатому агарі, починають виділяти чисту культуру збудника. Пересів ізольованої колонії відбувається на наступне середовище:

A. МПБ.

B. Ендо.

С. *Скошений агар.

D. Пластинчатий агар.

E. В стовпчик агару.

 

8. Метод виділення чистої культури бактерій шляхом зараження чутливих тварин, проводять в наступному випадку:

A. *Сильно забруднений досліджуваний матеріал сторонніми мікроорганізмами.

B. Коли іншими методами виділити немає можливості.

С. При відсутності адекватних поживних середовищ.

D. Для підтвердження попереднього діагнозу.

E. Для підтвердження остаточного діагнозу.

 

9. В лабораторній практиці використовують середовища збагачення, з якою метою?

A. *Накопичення певної одної групи бактерій.

B. Накопичення багатьох видів бактерій.

С. Визначення протеолітичних властивостей.

D. Первинного висівання і транспортування.

E. Визначення гемолітичних властивостей.

 

10. Початок поділу будь – якої клітини починається з:

A. Подвоєння вихідної кількості РНК.

B. *Подвоєння вихідної кількості ДНК.

С. Утворення перетинки в цитоплазмі.

D. Утворення виростів у вигляді бруньки.

E. Розгалуження.

 

11. В рідкому поживному середовищі бактеріальна популяція проходе певні фази росту, кожна з цих фаз триває:

A. *4 години.

B. 1 годину.

С. 2 години.

D. 3 години.

E. 30 хвилин.

 

12. Діагностика бактеріальної інфекції полягає у виділенні чистої культури збудника та його ідентифікації. В яку фазу росту бактеріальної популяції відбувається максимальна та постійна швидкість поділу клітин?

A. *Фаза логарифмічного росту.

B. Фаза прискореної загибелі.

С. Стаціонарна фаза росту.

D. Лаг – фаза.

E. Фаза загибелі.

 

13. При культивуванні бактеріальної популяції на поживних середовищах, необхідно пам’ятати про стадію відмирання популяції. Яка основна причина цього процесу?

A. *Накопичення в середовищі токсичних продуктів метаболізму.

B. Фізико – хімічні властивості середовища.

С. Наслідок зміни життєздатності культури.

D. Зменшення поживних речовин в середовищі.

E. Зміни температурного режиму культивування.

 

14. Після дослідження колоній що виросли на пластинчатому агарі, починають виділяти чисту культуру збудника. Пересів ізольованої колонії відбувається на наступне середовище:

A. МПБ

B. Ендо

C. *Скошений агар

D. Пластинчатий агар

E. В стовпчик агар

 

15. Які є оптимальні показники рН середовища для культивування більшості патогенних мікроорганізмів?

A. *7,2-7,6

B. 6,2-7

C. 7,2-8

D. 5,8-8

E. 6,9-8

 

Тема №9

Фізіологія мікроорганізмів. Ферментативна активність бактерій. Виділення чистої культури аеробів (3 етап).

Базові тести

1. Вивчення ферментативної активності бактерій визначають за ферментацією:

A. Білків та ліпідів.

B. Лише білків.

С. *Білків та вуглеводів.

D. Лише вуглеводів.

E. Лише ліпідів.

 

 

2. Кожен вид мікроорганізмів продукує постійний для нього набір ферментів, що використовується в лабораторній діагностиці інфекцій для ідентифікації збудника. Для вивчення цукролітичних властивостей мікроорганізмів досліджувані культури мікробів засівають на:

A. *Середовище Левіна.

B. М’ясо – пептонний желатин.

С. Середовище Леффлера.

D. Середовище Кітта – Тароцці.

E. Молочно – сольовий агар.

 

3. При посіві випорожнень хворого на черевний тиф на середовище Ендо виросли колонії різного розміру та забарвлення – великі малинового кольору та безбарвні середнього розміру. До якої групи за призначенням належить це середовище?

A. Вибіркове.

B. Елективне.

С. Спеціальне.

D. *Диференціально – діагностичне.

E. Універсальне.

 

4. При посіві випорожнень хворого, який перехворів черевним тифом, на середовищі Ендо отримали ріст колоній. Виберіть поживні середовища, необхідні для вивчення біохімічних властивостей виділеної культури.

A. *Середовища Гісса.

B. М’ясо – пептонний агар.

С. Середовище Кітта – Тароцці.

D. Лужно – пептонна вода.

E. Середовище Плоскірєва.

 

5. Для росту і розвитку мікроорганізмів необхідні поживні середовища. Виберіть серед наведених диференціально – діагностичне середовище.

A. Печінковий бульйон.

B. Кітта – Тароцці.

С. М’ясо – пептонний агар.

D. Левенштейна – Йенсена.

E. *Ендо.

 

6. На третьому етапі виділення чистих культур аеробів ідентифікацію бактерій проводять за:

A. Культуральними властивостями на рідкому поживному середовищі.

B. Морфологічними властивостями.

С. Тінкторіальними властивостями.

D. *Ферментативними властивостями.

E. Культуральними властивостями на щільному поживному середовищі.

 

7. Для визначення цукролітичних ферментів культуру бактерій засівають в наступні середовища:

A. Середовище Кітта – Тароцці.

B. Кров’яний агар.

С. Лужний агар.

D. Середовище Сабуро.

E. *Середовище Гісса.

 

8. При посіві чистої культури на середовище Ендо відбувається диференціація бактерій, яка основана на:

A. Розщеплені глюкози.

B. *Розщеплені лактози.

С. Розщеплені пептону.

D. Розщеплені ліпідів.

E. Розщеплені білків.

 

9. В лабораторію поступив матеріал випорожнення хворого з кишковим захворюванням. Які диференціально – діагностичні середовища необхідно використати для посіву цього матеріалу?

A. Середовище Кітта – Тароцці.

B. Середовище Леффлера.

С. Кров’яний агар.

D. *Середовище Ендо.

E. Середовище Сабуро.

 

 

10. При бактеріологічному досліджені випорожнень хворого була виділена культура грамнегативних паличок. Які поживні середовища використовують для вивчення їх ферментативних властивостей?

A. Середовище Леффлера.

B. Середовище Сабуро.

С. *Середовище Гісса.

D. Середовище Петрова.

E. Середовище Клауберга.

 

11. В лабораторію поступив матеріал (випорожнення) від хворого з підозрою на черевний тиф. На які поживні середовища необхідно провести посів для проведення бактеріологічного дослідження?

A. Кров’яний агар.

B. Середовище Гісса.

С. М’ясо – пептону желатину.

D. *Середовище Ендо.

E. МПБ.

 

12. При бактеріологічному досліджені випорожнень хворого на дизентерію на середовищі Ендо виявлено ріст безбарвних колоній. Які ферменти при цьому були визначені?

A. Які розщеплюють білки.

B. *Які розщеплюють вуглеводи.

С. Розщеплення ліпідів.

D. Розщеплюють пестициди.

E. Розщеплюють антибіотики.

 

13. При бактеріологічному досліджені випорожнень хворого з підозрою на паратиф, виділена культура збудника, якого не можна ідентифікувати, визначаючи тільки цукролітичні ферменти. Визначення яких ферментів необхідно ще провести?

A. Які розщеплюють ліпіди.

B. Які розщеплюють вуглеводи.

С. *Які розщеплюють білки.

D. Які розщеплюють антибіотики.

E. Які розщеплюють мінеральні речовини.

 

14. При бактеріологічному досліджені крові хворого була виділена культура стафілокока. На яке середовище необхідно посіяти стафілокок, для визначення його гемолітичних властивостей?

A. Середовище Гісса.

B. Середовище Леффлера.

С. *Кров’яний агар.

D. Середовище Кітта – Тароцці.

E. Молочно – сольовий агар.

 

15. При бактеріологічному досліджені із крові хворого був виділений збудник черевного тифу, для визначення його протеолітичних властивостей необхідно провести посів на:

A. Середовище Гісса.

B. Молочно – сольовий агар.

С. Середовище Сабуро.

D. Кров’яний агар.

E. *МПБ.

Тема №10Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.011 с.)