Реакції з використанням мічених антигенів і антитілМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реакції з використанням мічених антигенів і антитілБазові тести

1. Широке розповсюдження в вірусологічних дослідженнях одержав ІФА. З якою метою в діагностиці вірусних інфекцій використовується ІФА:

A – виявлення комплементу

B – *для виявлення специфічних антитіл

C – для визначення титру антитіл

D – для виділення вірусу

E – для визначення агрегірованих імунною сироваткою віріонів

 

2. У хворого з важким перебігом ОРЗ з’явилась необхідність діагностики грипу. Який метод дослідження можливо використовувати для експрес-діагностики:

A – *метод флюоресціюючих антитіл

B – РЗК

C – реакція нейтралізації

D – реакція радіального гемолізу

E – полімеразна ланцюгова реакція

 

3. Високою чутливістю та специфічністю володіє радіо імунологічний метод. З якою метою використовують цей метод:

A – *для виявлення антигенів мікроорганізмів

B – для титрування токсинів і анатоксинів

C – для виявлення анатоксину

D – для виявлення ферментів

E – для виявлення алергенів

 

4. Метод флюоресціюючих антитіл (РІФ) широко використовують для проведення експрес-діагностики більшості вірусних інфекцій. Що можливо виявити з допомогою РІФ:

A – *антитіла (IgM) в сироватці крові хворого

B – неповні антитіла

C – зростання титру антитіл в сироватці крові хворого

D – антитіла (IgА) в сироватці крові хворого

E – кількість ДНК вірусів

 

5. При досліджені виділень зіва носу дитина 10 років виділена поліморфна зігнута нерухома паличка з булавовидними потовщеннями на кінцях, спор і капсул не утворює, з допомогою якої реакції можна ідентифікувати виділену культуру як збудника дифтерії:

A – РЗК

B – реакції опнонізації

C – *імунофлюоресціюючого методу

D – реакції аглютинації

E – реакція Кумбса

 

6. Вкажіть, що вдається швидко і точно виявити на ранніх етапах вірусного захворювання з допомогою методу флуоресціюючих антитіл:

A – *специфічні вірусні антигени в інфікованій клітині

B – ЦПД в культурі тканин

C – виявити противірусні антитіла

D – виявити опсоніни

E – виявити анти-IgM

 

7. Пряма реакція імунофлюоресценції широко використовується в діагностиці інфекційних захворювань. Вкажіть для чого застосовують цю реакцію:

A – *для ідентифікації збудників інфекційних захворювань

B –для вивчення дефектних вірусів

C – для визначення виду та рівня антитіл в сироватці крові хворого

D – для визначення видової належності крові

E – для вивчення клітинного імунітету і диференціації популяції В-лімфоцитів від інших лімфоїдних клітин

 

8. З якою метою використовують діагностичний набір, що містить специфічні антитіла, мічені флюорохромами:

A – для РЗК

B – для виявлення біохімічних властивостей збудників

C – для ІФА

D – для реакції бласттрансформації

E – *для реакції імунофлюоресценції

 

9. Недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекційних захворювань є його недостатня інформативність в зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів, яка імунологічна реакція дозволяє точно визначити вид збудника:

A – реакція преципітації

B – імуноблотінг

C – реакція Кумбса

D – реакція опсонізації

E – *реакція імунофлюоресценції

 

10. Імунофлюоресцентні сироватки використовують для:

A – лікування вірусних інфекцій

B – серологічної діагностики інфекційних захворювань

C – профілактики інфекційних захворювань

D – *для діагностики вірусних інфекцій

E – для визначення виду та рівня антитіл в сироватці крові хворого

 

Крок 2006-2007

1 Реакція імунофлюоресценції належить до числа широковживаних з метою

експрес-діагностики інфекційних захворювань. Які властивості бактерій

враховуються для їх ідентифікації за умов використання цієї реакції?

A *Морфологічні та антигенні

B Морфологічні та тінкторіальні

C Антигенні та імуногенні

D Культуральні та антигенні

E Культуральні та ферментативні

Тема №20

Специфічна профілактика і терапія інфекційних захворювань. Вакцини й анатоксини.

Базові тести

1. Для попередження інфекційних захворювань широко використовується вакцинація населення. Який вид імунітету забезпечує введення вакцин?

A. *Штучний активний імунітет

B. Природний активний імунітет

C. Штучний пасивний імунітет

D. Природний пасивний імунітет

E. Видовий імунітет

 

2. Один з основоположників мікробіологічної науки - великий французький учений Луї Пастер, який, разом з іншими своїми відкриттями

A. *Створив метод профілактики інфекційних захворювань шляхом введення збудника з ослабленою вірулентністю

B. Ввів в мікробіологічну практику анілінові фарбники

C. Розробив метод виділення чистої культури на густих живильних середовищах

D. Відкрив збудника туберкульозу

E. Відкрив віруси

 

3. Для масового застосування у дітей призначено препарат, що створений на основі живих мікроорганізмів із зниженою вірулентністю. До якого типу препаратів він належить?

A. *Вакцинних препаратів

B. Анатоксинів

C. Імунних сироваток

D. Еубіотиків

E. Імунопротекторів

 

4. Для вакцинації використовують токсин, знезаражений формальдегідом 0,4% при 37-40°С протягом чотирьох тижнів. Вперше такий препарат застосував для профілактики дифтерії Рамон. Що це за препарат?

А. *анатоксин

В. імуноглобулін

С. антитоксична сироватка

Д. ад’ювант

Е. убита вакцина

 

5. Для створення штучного активного імунітету необхідно використати препарат, одна з найважливіших характеристик якого вказана серед відповідей. Виберіть цю характеристику.

А. *Містить антигени збудника

В. Одержаний шляхом імунізації коней

С. Одержаний з клонів гібридом

Д. Містить специфічні антитіла

Е. Містить імуноглобулінову фракцію сироватки.

 

6. У геном вірусу вісповакцини було інтегровано ген вірусу гепатипу В, який відповідає за утворення HbsAg. Рекомбінантний вірус планується використовувати як препарат для щеплення. До якого типу належить отримана таким чином вакцина?

А. *генно-інженерна

В. комбінована

С. асоційована

Д. синтетична

Е. хімічна

 

7. Штучний активний імунітет розвивається після введення:

А. *Вакцин

В. Сироваток

С. Антитоксинів

D. Антибіотиків

Е. Імуноглобулінів

 

 

Крок 2006-2007

1. У період спалаху дифтерії для імунізації дорослих була використана

вакцина ДП. Який тип імунітету створює цей препарат?

A *Антитоксичний

B Природний

C Клітинний

D Пасивний

E Постінфекційний

 

2. В районі, де зареєстровано епіцентр сказу серед диких тварин, в поліклініку

звернувся чоловік, якого покусав бродячий пес. З профілактичною метою йому

почали вводити антирабічну вакцину. До якого типу вакцин відносять цей

препарат?

A *Атенуйовані

B Інактивовані

C Молекулярні

D Анатотоксини

E Синтетичні

3. У дитячому колективі проведено планове щеплення вакциною проти кору. Яким

методом можна перевірити ефективність проведеної вакцинації?

A *Імунологічним

B Вірусологічним

C Алергопроба

D Біологічним

E Вірусоскопічним

4. Процес виготовлення вбитої вакцини складається з декількох етапів. При цьому

вирішальне значення має підбір вакцинного штаму. Виберіть, який критерій

відбору є найважливіший?

A *відбирають штами з максимально вірулентністю

B використовують бактерії з яскраво вираженими біохімічними властивостями

C підбирають штами бактерій з низькою патогенністю

D використовують штами з низькою антигенністю та імуногенністю

E відбирають штами резистентні до антибіотиків

5. З метою профілактики проводиться імунізація населення вакцинами, що

супроводжується формуванням імунітету. Кооперативна взаємодія

яких імунокомпетентних клітин необхідно для ефективного формування

первинної імунної відповіді гуморального типу?

A *Макрофагів, Т-Лімфоцитів, В-лімфоцитів

B Т-Лімфоцитів, плазматичних клітин, В-Лімфоцитів

C Макрофагів, плазматичних клітин, В-Лімфоцитів

D Тучних клітин, плазматичних клітин, В-Лімфоцитів

E В-Лімфоцитів, макрофагів, плазматичних клітин

6. З метою профілактики проводиться імунізація населення вакцинами, що

супроводжується формуванням імунітету. Кооперативна взаємодія

яких імунокомпетентних клітин необхідно для ефективного формування

первинної імунної відповіді клітинного типу?

A *Макрофагів і Т-Лімфоцитів

B Т-Лімфоцитів і плазматичних клітин

C Макрофагів і плазматичних клітин

D Тучних клітин і плазматичних клітин

E В-Лімфоцитів і Т-лімфоцитів

7. Для проведення планової профілактичної імунізації в дитячому садочку

необхідно забезпечити наявність вакцини. Якими властивостями мусить володіти

вакцина?

A * Імуногенність, авірулентність, ареактивність.

B Імуногенність, ареактивність.

C Авірулентність,проста технологія у виробництві.

D Ареактивність, проста у застосуванні.

E Імуногенність.

8. Інститут бактерійних препаратів створює вакцини для планових щеплень. Як

називають вакцину.до складу якої входять мікробні клітини та анатоксин іншого

збудника?

A * Асоційовані.

B Хімічні.

C Генноінженерні.

D Аутовакцини.

E Комбіновані.

Тема №21Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.015 с.)