Птолемей. Науковий центр Мусей. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Птолемей. Науковий центр Мусей.Після смерті Олександра роль покровителя наук узяв на себе його друг і полководець Птолемей І (104) (367 до н. е. - 283 до н. е.). Птолеме́й I Соте́р - елліністичний правитель Єгипту, засновник династії Птолемеїв. Титул царя прийняв в 305 до н. е. (Іноді його іменують також "фараоном", що не зовсім правильно). Син Лага, грецького аристократа з Еордеї. Був одним з найближчих друзів Олександра Македонського, одним з воєначальників його армії і особистим охоронцем. Зіграв важливу роль в походах Олександра на Афганістан і Індію. За наказом Олександра, в 324 до н. е. в Сузі одружився на персидській аристократці Артакаме, проте в подальшій історії Птолемея це ім'я не згадується.

При розділі імперії Олександра Птолемею дістався Єгипет, і він заснував в Олександрії за зразком Лікея новий науковий центр, Мусей.

Олександрійський Музей (чи Мусейон) заснований, ймовірно, при Птолемеї I Сотере (за іншими - при Птолемеї II Філадельфі), був державною установою, що знаходилася під заступництвом царя і була науковим центром (щось на зразок науково-дослідного інституту) в елліністичний період.

Становленню його багато сприяв філософ Димитрій Фалерийський, учень перипатетика Теофраста (Феофраста). Прототипом Олександрійського Музею послужив приватний музей, влаштований в Афінах на кошти, залишені Теофрастом, і розрахована на деяку кількість людей, які повинні були жити в нім, сплачуючи за зручності, які їм надаються, своєю науковою діяльністю. Під Олександрійський Музей була відведена частина палацових будівель уздовж гавані; було зроблено багато прибудов, побудована капела для муз (власне музей), розбита алея, а для спільних занять зведена відкрита з боків, але крита згори зала. До складу Олександрійського Музею входили ще анатомічний кабінет, ботанічний і зоологічний сад і, можливо, астрономічна вежа. З Олександрійським Музеєм була злита і заснована незалежно від нього Олександрійська бібліотека.

На чолі Олександрійського Музею стояв начальник, що призначався з жрецького складу царем; у справи науки він, проте, не входив, і жоден жрець не передав потомству навіть свого імені. Число членів Олександрійського Музею не було визначене статутом: при Філадельфі їх було близько 50, пізніше більше. Доступ в Олександрійський Музей був складний і залежав цілком від волі царя. Цим пояснюється переважання тієї або іншої наукової діяльності в стінах Олександрійського Музею, поява в нім тих або інших учених. Іноді учені виганялися з Олександрії, але це були виняткові випадки. Взагалі Олександрійський Музей і його члени користувалися пошаною усіх освічених людей того часу. Судячи по деяких даних, члени Олександрійського Музею отримували платню від управління музею, але був у них і власний фонд.

Спершу (при Птолемеях), Олександрійський Музей був виключно храмом науки, хранителем її; його члени мали завданням рухати науку, а досягалася ця мета шляхом наукових суперечок, бесід, лекцій і поодинокої роботи. Філософія, філологія (у широкому сенсі), математика, медицина, історія, поезія - одним словом, уся тодішня наука знайшла собі притулок в Олександрійському Музеї, що спочатку нагадував своєю діяльністю сучасні академії наук. Директори бібліотеки обиралися з середовища членів Олександрійського Музею і полягали в цій посаді звичайно до смерті. При Птолемеях бібліотекарями перебували Зенодот, Каллімах, Ератосфен, Аполлоній Родосський, Арістофан, Аристарх Самофракійський.

При римських імператорах чисто науковий характер Олександрійського Музею поступово відсовується на задній план. Олександрійський Музей починає служити загальноосвітнім центром, нагадуючи сучасні університети. Сюди прагнула молодь з усіх кінців римської "земної кулі". Деякі галузі науки продовжували самостійно розвиватися і в цю пору, наприклад, медицина, математика, природознавство. При Каракаллі були вигнані з Олександрійського Музею філософи, що викладали вчення Аристотеля. Після смерті Каракалли вони були повернені і хід занять Олександрійського Музею відновлений. При імператорові Авреліані була зруйнована та частина міста, де знаходився Олександрійський Музей, проте він продовжував існувати і на початку християнської епохи. Тимчасове пожвавлення язичництва при Юліані лише ненадовго відстрочило загибель Олександрійської бібліотеки і Олександрійського Музею; з кінця IV ст. ми не маємо відомостей ні про першу, ні про другий.

Олександрійська бібліотека - одна з найбільших бібліотек давнини, що існувала при Олександрійському Музеї. Олександрійська бібліотека була заснована на початку III століття до нашої ери під час правління царя Єгипту Птолемея II Філадельфа.

В заснуванні бібліотеки взяли участь перипатетики Деметрій Фалерський і, можливо, Стратон з Лампсака. Була найбільшою бібліотекою в античному світі, в якій зберігалося, імовірно, від 400 тис. до 700 тис. папірусових рукописів. Олександрійська бібліотека була більше академією, ніж звичайна збірка книг: тут жили і працювали вчені, які займалися як дослідженнями, так і викладанням.

 

Будівлі Мусея розташовувалися серед прекрасного парку, там були аудиторії для студентів, будинки викладачів. Обсерваторія, ботанічний сад, і чудова бібліотека - в ній налічувалося 700 тисяч рукописів. Викладачі Мусея отримували царську платню; серед них були не лише філософи і механіки, але і поети, і східні мудреці, що перекладали грецькою мовою єгипетські і вавилонські трактати. Єгипетський жрець Манефон (105) був автором трактату «Єгипетські старожитності», (Манефон - др.-грець. Μανέθων; лат. Manetho), точніше Манетон з Себенніта - староєгипетський історик і жрець з міста Себенніта в єгипетській Дельті, що жив за часів правління в Єгипті елліністичної династії Птолемеїв, у кінці IV - першій половині III ст. до н. е.).

Вавилонський жрець Бероес написав «Вавилонські старожитності». (Бероес, Berossos, вавилонський жрець, грецький історик, сучасник Антіоха I Селевкіда (281-261 рр. до н. е.), якому він присвятив написану по-грецьки історію Вавилона (Babyloniaka, Chaldaika) в 3 книгах. Вона охоплювала події від початку світу до потопу (кн. I), від потопу до Набонассара, тобто до 747 р. до н. е. (кн. II), від Набонассара до Олександра Великого (кн. III). Бероес писав в стилі хроніки, він оспорював грецькі погляди на історію Сходу. Достовірність кн. III як джерела підтвердили клинописні написи. Бероес заснував астрологічну школу на острові Кіс і таким чином познайомив греків з вавилонською астрологією).

72 єврейські мудреці переклали грецькою мовою Біблію.

Мусей був першим науковим центром, щедро фінансований державою і його діяльність показала, що якщо є гроші - те буде і наука. По суті, день народження Мусея і був днем народження античної науки.

Деякий час главою Мусея, «бібліотекарем», був географ Ератосфен (106) (276 рік до н. е. - 194 рік до н.е.), що зумів, вимірюючи широту в різних пунктах, вичислити довжину меридіана; таким чином, було остаточно доведено, що Земля - це куля.

Ератосфе́н Кіре́нський (Ἐρατοσθένης ὁ Κυρηναῖος; - грецький математик, астроном, географ і поет. Учень Каллімаха, з 235 р. до н. е. - глава Олександрійської бібліотеки. Син Еглаоса, уродженець Кірени. Початкову освіту Ератосфен здобув в Олександрії під керівництвом свого вченого земляка Каллімаха. Іншим учителем Ератосфена в Александрії був філософ Лізній. Перебравшись потім в Афіни, він так тісно зблизився з школою Платона, що зазвичай називав себе платоніком. Результатом вивчення наук в цих двох центрах була енциклопедична ерудиція Ератосфена; окрім творів по математичних науках, він писав ще трактати "про добро і зло", про комедію та ін. З усіх своїх творів Ератосфен надавав особливе значення літературним і граматичним, так, як він любив називати себе філологом. Цар Птолемей III Евергет після смерті Каллімаха викликав Ератосфена з Афін і доручив йому завідування Олександрійською бібліотекою. Усунений в старості від цієї посади, Ератосфен впав в крайні злидні і, страждаючи хворобою очей, зовсім осліп і уморив себе голодом. Прізвиськах, які він отримав від сучасників показують нам велику ученість Ератосфену: називаючи його "бета" (Β, β назва: бе́та, грець. βήτα) — 2-га літера грецького алфавіту), вони, за припущенням багатьох дослідників, бажали виразити свій погляд на нього, як на другого Платона, або взагалі як на ученого, який тільки тому займає друге місце, що перше має належати предками. Іншим прізвиськом Ератосфена було "пентатл" - п'ятиборець. На честь Ератосфена названий кратер на місяці.

 

Евклід (107) (біля 325 - 265 рр. до н. е.) створив геометрію - ту, яку зараз проходять в школах. Він поклав в основу науки суворі докази; коли Птолемей попросив у нього обійтися без доказів, Евклід відповів: «Для царів немає особливих шляхів в математиці».

Евклід або Євклід (др.-грець. Εὐκλείδης) - старогрецький математик. Світове визнання отримав завдяки твору по основах математики "Початки" (Στοιχεῖα букв. елементи).

До найбільш достовірних відомостей про життя Евкліда прийнято відносити ті малі відомості, що приводиться в Коментарях Прокла до першої книги «Початків» Евкліда. Відмітивши, що "ті, хто писав про історію математики", не довели виклад розвитку цієї науки до часів Евкліда, Прокл вказує, що Евклід був старший за Платонівський гурток, але молодше за Архімеда і Ератосфена і "жив за часів Птолемея I Сотера", "тому що і Архімед, який жив при Птолемеї І, згадує про Евкліда і, зокрема, розповідає, що Птолемей запитав його, чи є коротший шлях вивчення геометрії, ніж «Початки»; а той відповів, що немає царського шляху до геометрії".

Додаткові штрихи до портрета Евкліда можна почерпнути у Паппа і Стобея. Папп повідомляє, що Евклід був м'який і люб'язний з усіма, хто міг хоча в щонайменшій мірі сприяти розвитку математичних наук, а Стобей передає ще один анекдот про Евкліда. Приступивши до вивчення геометрії і розібравши першу теорему, один хлопець запитав у Евкліда: "А який мені буде зиск від цієї науки"? Евклід покликав раба і сказав: "Дай йому три обола (назва монети), раз він хоче мати прибуток з навчання".

Деякі сучасні автори трактують ствердження Прокла – «Евклід жив за часів Птолемея I Сотера» - в тому сенсі, що Евклід жив при дворі Птолемея і був засновником Олександрійського Мусейона (Олександрійська бібліотека - одна з найкрупніших бібліотек давнини, яка існувала при Олександрійському Музеї). Проте, треба відмітити, що це уявлення затвердилося в Європі в XVII столітті, середньовічні ж автори ототожнювали Евкліда з учнем Сократа філософом Евклідом з Мегар. Анонімний арабський рукопис XII століття повідомляє:

Евклід, син Наукрата, відомий під ім'ям "Геометра", учений старого часу, за своїм походженням грек, за місцем проживання сирієць, родом з Тиру (фінікійське місто)…За своїми філософськими переконаннями Евклід найвірогідніше був платоніком. Арабські автори вважали, що Евклід жив в Дамаску і видав там "Початки" Аполлонія

 

Учень Евкліда Аполлоній Пергський (108) ( 262 до н.е.-190 до н.е.) продовжив праці свого учителя і описав властивості еліпса, параболи і гіперболи. Аполлоній Пергський (Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος Перге) - давньогрецький математик, один з трьох (разом з Евклідом і Архімедом) великих геометрів античності, що жили в III столітті до н. е.

Аполлоній прославився в першу чергу монографією "Конічні перерізи" (8 книг), в якій дав змістовну загальну теорію еліпса, параболи і гіперболи. Саме Аполлоній запропонував загальноприйняті назви цих кривих; до нього їх називали просто "перерізами конуса". Він ввів і інші математичні терміни, латинські аналоги яких назавжди увійшли до науки, зокрема: асимптота, абсциса, ордината, апліката.

Інші заслуги Аполлонія перед наукою: він переробив астрономічну модель Евдокса, ввівши епіцикли і ексцентрики для пояснення нерівномірності руху планет. Цю теорію пізніше розвинули Гіппарх і Клавдій Птолемей. Він також дав рішення задачі про побудову кола, що дотикаються трьох заданих кіл ("задача Аполлонія"), вивчав спіральні лінії, займався геометричною оптикою.

На честь Аполлонія названий кратер на місяці.

 

У Мусейоні активно обговорювалася гіпотеза Аристарха Самосського (109) (біля 310 до н. е., Самос - біля 230 до н. е.) про те, що Земля обертається по колу навколо Сонця - проте виявилось, що вона суперечить спостереженням (річ у тому, що Земля рухається не по колу, а по еліпсу). Аристарх Самосський (др.-греч. Ἀρίσταρχος ὁ Σάμιος) – давньогрецький астроном, математик і філософ III ст. до н. е., який вперше запропонував геліоцентричну систему світу і розробив науковий метод визначення відстаней до Сонця і Місяця і їх розмірів. Відомості про життя Аристарха, як і більшості інших астрономів античності, вкрай мізерні. Відомо, що він народився на острові Самос. Роки життя точно невідомі; період біля 310 до н. е. - біля 230 до н. е., який зазвичай вказують в літературі, встановлюється на підставі непрямих даних. За свідченням Клавдія Птолемея, в 280 році до н. е. Аристарх провів спостереження сонцестояння; це є єдиною надійною датою в його біографії. Учителем Аристарха був видатний філософ, представник перипатетичної школи Стратон з Лампсака. Можна припустити, що протягом значного часу Аристарх працював в Александрії - науковому центрі еллінізму. Внаслідок висунення геліоцентричної системи світу був звинувачений в безбожництві, проте наслідки цього звинувачення невідомі. На честь Аристарха названі місячний кратер і астероїд (3999 Аристарх).

 

В результаті вчені Мусейона на чолі з Клавдієм Птолемеєм (110) (II ст. н.е) створили теорію епіциклів. Відповідно до цієї теорії Земля знаходиться в центрі Всесвіту, навкруги розташовуються прозорі сфери, охоплюючі одна одну; разом з цими сферами по складних епіциклах рухаються Сонце і планети. За останньою сферою нерухомих зірок Птолемей помістив «помешкання блаженних». Праця Птолемея «Велика математична побудова астрономії в 13 книгах» («Magiste syntaxis») була головним керівництвом по астрономії аж до Нового часу. Птолемей створив наукову географію і дав координати 8 тисяч різних географічних пунктів - це «Керівництво з географії» використовувалося європейцями до часів Колумба. Кла́вдій Птолеме́й (Κλαύδιος Πτολεμαῖος, лат. Ptolemaeus), рідше Птоломе́й (біля 87-165) - старогрецький астроном, астролог, математик, оптик, теоретик музики і географ. У період з 127 по 151 рік жив в Олександрії, де проводив астрономічні спостереження. Автор класичної античної монографії "Альмагест".

Клавдій Птолемей - одна з найвизначних фігур в науці пізнього еллінізму. В астрономії Птолемею не було рівних упродовж цілого тисячоліття - від Гіппарха (II ст. до н. е.) до Біруні (X - XI ст. н.е.).

Історія досить дивним чином обійшлася з особою і працями Птолемея. Про його життя і діяльність немає ніяких згадок у сучасних йому авторів. В історичних роботах перших віків нашої ери Клавдій Птолемей іноді пов'язувався з династією Птолемеїв, але сучасні історики вважають це помилкою, що виникла через збіг імен (ім'я Птолемей було популярним на території колишнього царства Лагидів (Птолемеї (Лагиди) - династія правителів Єгипту в IV - I віках до н. е. - в епоху еллінізму. Заснована діадохом Олександра Македонського Птолемеєм). Римське родове ім'я Клавдій (Claudius) показує, що Птолемей був римським громадянином і предки його отримали римське громадянство, швидше за все, від імператора Клавдія.

 

Створення Мусея співпало за часом з новим переворотом у військовій справі, винаходом військових машин, баллісти (111-113) і катапульти (114). Поява баллісти змінила тактику морських битв; якщо раніше головною зброєю трієри був таран, то тепер стали будувати величезні кораблі з вежами, на які встановлювали баллісти. Ці кораблі називалися пентерами, за кожним веслом на них сиділо по 5 і більше веслярів, а загальне число веслярів досягало тисячі чоловік. Саме балліста дозволила цареві Птолемею завоювати панування на морях; Олександрія зайняла місце Афін і стала головним торговим центром Середземномор'я. З Олександрії по каналу можна було потрапити в Червоне море, і кораблі олександрійських греків плавали навіть до берегів Індії. Символом торгової могутності Олександрії став 130-метровий Фаросський маяк (117-121) - одно з чудес світу, побудоване Состратом Книдским за наказом Птолемея II.

“Цар Птолемей присвячує богам-рятівникам на благо мореплавцям", - свідчив напис на гіпсовій плиті біля підніжжя маяка - але з часом гіпс відвалився і з-під нього показався інший напис, вирізаний на мармурі: "Сострат з Книда присвячує богам-рятівникам на благо мореплавцям".

Олександрійський маяк - одне з 7 чудес світу, був побудований в III столітті до н. е. в єгипетському місті Олександрія, щоб кораблі могли безпечно минути рифи на шляху в олександрійську бухту. Вночі їм допомагало в цьому віддзеркалення язиків полум'я, а вдень - стовп диму. Це був перший у світі маяк, і простояв він майже тисячу років, але в 796 р. н.е. був сильно пошкоджений землетрусом. Араби, що згодом прийшли в Єгипет, намагалися відновити його, і до XIV ст. висота маяка складала близько 30 м. У кінці XV ст. султан Кайт-бей спорудив на місці маяка фортецю, яка стоїть і зараз. Маяк був побудований на маленькому острові Фарос в Середземному морі, біля берегів Олександрії. Цей жвавий порт заснував Олександр Великий під час відвідування Єгипту в 332 р. до н. е. Споруду назвали на ім'я острова. На його будівництво повинно було піти 20 років, а завершений він був близько 283 р. до н. е., за часів правління Птолемея II, царя Єгипту.

Фаросський маяк складався з трьох мармурових веж, що стояли на основі з масивних кам'яних блоків. Перша вежа була прямокутною, в ній знаходилися кімнати, в яких жили робітники і солдати. Над цією вежею розташовувалася менша, восьмикутна вежа із спіральним пандусом, що веде у верхню вежу. Верхня вежа формою нагадувала циліндр, в якому горів вогонь, який допомагав кораблям безпечно досягти бухти.

Загальна висота маяка - 120-140 метрів, його світло було видно на відстані 60 км (за іншими свідченнями, до 100 км). Нижня частина була чотиригранною призмою 60-метрової висоти з квадратною основою, довжина сторони якої складала 30 м. У внутрішніх приміщеннях зберігався різний інвентар, а плоский дах, прикрашений по куточках величезними статуями Тритона, служила основою середньої частини. Це була 40-метрова восьмигранна призма-вежа, облицьована білим мармуром. Верхня (третя) частина маяка була споруджена у формі циліндричної колонади - 8 колон несли купол, увінчаний 8-метровою бронзовою фігурою повелителя морів Посейдона (чи статуєю Зевса Спасителя).

Щоб підтримувати полум'я, вимагалася велика кількість палива. Дерево привозили по спіральному пандусу на возах, запряжених мулами. За полум'ям стояли бронзові пластини, які направляли світло в море.

До XII століття н.е. олександрійська бухта настільки заповнилася мулом, що кораблі більше не могли нею користуватися. Маяк прийшов до занепаду. Бронзові пластини, що служили дзеркалами, ймовірно, переплавили на монети.

У XIV столітті маяк був повністю знищений землетрусом. Декількома роками пізніше араби \ турки використовували його уламки, щоб побудувати військову фортецю. Фортеця згодом не раз перебудовувалася.

 

Архімед.

Створення баллісти знаменувало народження інженерної науки, «механіки». Першим великим механіком був знаменитий будівельник військових машин Архімед (122-124) (287 до н. е. - 212 до н. е.), який прожив більшу частину життя в Олександрії. Архімед на мові математики описав використання клину, блоку, лебідки, гвинта і важеля. Разом з корабельним майстром Архієм Архімед побудував для царя Сіракуз Гієрона «Сиракузянку» (125) - величезний корабель-палац з прекрасними залами і басейнами. Корабель приводили в рух дві тисячі веслярів, а на вежах стояли баллісти, які кидали в супротивника трипудові камені. Тисячі робітників впрягалися в канати, щоб спустити корабель на воду - але не змогли зрушити його з місця; тоді Архімед зробив лебідку, за допомогою якої цар зрушив корабель самостійно. Архімеду приписується відкриття законів гідростатики і винахід «Архімедова гвинта» (126) - водопідіймального пристрою, який використовувався для зрошування полів.

Архіме́д (Ἀρχιμήδης; 287 до н. е. - 212 до н. е.) - давньогрецький математик, фізик, механік і інженер з Сіракуз. Зробив безліч відкриттів в геометрії. Заклав основи механіки, гідростатики, автор ряду важливих винаходів.

Відомості про життя Архімеда залишили нам Полібій, Тит Лівій, Цицерон, Плутарх, Вітрувій та інші. Вони жили на багато років пізніше описуваних подій, і достовірність цих відомостей оцінити важко. Архімед народився в Сіракузах, грецькій колонії на острові Сицилія. Батьком Архімеда був математик і астроном Фідій, який був, як стверджує Плутарх, близьким родичем Гієрона - тирана Сіракуз. Батько прищепив синові з дитинства любов до математики, механіки і астрономії. Для навчання Архімед відправився в Олександрію Єгипетську - науковий і культурний центр того часу.

В Олександрії Архімед познайомився і подружився зі знаменитими ученими: астрономом Кононом, різностороннім вченим Ератосфеном, з якими потім переписувався до кінця життя. У той час Александрія славилася своєю бібліотекою, в якій було зібрано більше 700 тис. рукописів. Мабуть, саме тут Архімед познайомився з працями Демокрита, Евдокса і інших чудових грецьких геометрів, про яких він згадував і у своїх творах.

Після закінчення навчання Архімед повернувся в Сицилію. У Сиракузах він був оточений увагою і не потребував засобів. Через давність років життя Архімеда тісно переплелося з легендами про нього.

Вже за життя Архімеда навколо його імені створювалися легенди, приводом для яких слугували його вражаючі винаходи і які виконували приголомшуючу дію на сучасників. Відома розповідь про те, як Архімед зумів визначити, чи зроблена корона царя Гієрона з чистого золота або ювелір додав туди значну кількість срібла. Питома вага золота була відома, але трудність полягала в тому, щоб точно визначити об'єм корони: адже вона мала неправильну форму! Архімед увесь час роздумував над цим завданням. Якось він приймав ванну, і тут йому прийшла в голову блискуча ідея: занурюючи корону у воду, можна визначити її об'єм, вимірявши об'єм витисненої нею води. Згідно з легендою, Архімед вискочив голий на вулицю з криком "Еврика"! (εύρηκα)тобто "Знайшов"!. У цей момент був відкритий основний закон гідростатики: закон Архімеда.

Інша легенда розповідає, що побудований Гієроном в подарунок єгипетському цареві Птолемею важкий багатопалубний корабель "Сіракузія" ніяк не вдавалося спустити на воду. Архімед спорудив систему блоків (поліспаст), за допомогою якої він зміг виконати цю роботу одним рухом руки. За легендою, Архімед заявив при цьому: "Будь в моєму розпорядженні інша Земля, на яку можна було б встати, я зрушив би з місця нашу" (у іншому варіанті: "Дайте мені точку опори, і я переверну світ").

 

На честь Архімеда названі:

кратер Archimedes(29,7° N, 4,0° W) і гірський ланцюг Montes Archimedes(25,3° N, 4,6° W) на місяці;

астероїд 3600 Архімед.

Лейбніц писав: "Уважно читаючи твори Архімеда, перестаєш дивуватися всім новим відкриттям геометрів".

На честь Архімеда названі вулиці в Донецьку, Дніпропетровську, Нижньому Новгороді і Амстердамі, площа в Сіракузах.

В художній літературі: Житомирський С. В. Учений з Сіракуз: Архімед. Історична повість. М.: Молода гвардія, 1982. 191 стор.

В мультиплікації: "Коля, Оля і Архімед" (1972, реж. Юрій Притков)

 

З інших олександрійських інженерів здобули популярність Ктесибій, (285-222 рік до н. е.) винахідник водяного годинника і пожежного насоса (127,128).

Ктезибій, або Ктесибій (греч. Κτησίβιος, роки діяльності 285-222 рік до н. е.) - старогрецький винахідник і математик, що жив в Александрії в Елліністичному Єгипті приблизно в один час з Героном. Римський архітектор Вітрувій стверджував, що Ктезибій був родом з Александрії; згідно з іншими джерелами, він народився в Аскрє в 150 році до н. е. Ктезибія вважають "батьком пневматики". Він написав перші наукові трактати про пружну силу стислого повітря і її використання в повітряних насосах і інших механізмах (навіть у пневматичній зброї), заклав основи Пневматики, Гідравліки і Теорії пружності повітря. Жодна з його письмових робіт не збереглася, у тому числі його Спогади. Про його дослідження ми знаємо за повідомленнями Афінея

Ктезибій, ймовірно, був першим завідувачем Олександрійського Музею (Музею Музи). Про його життя, на відміну від його винаходів, практично нічого не відомо. Вважають (можливо, із слів Діогена Лаертського) що Ктезибій був цирульником або сином цирульника і, ще будучи цирульником, винайшов розумне регульоване противагами дзеркало. Так само він винайшов:

· гідравлічний орга́н (гідравлос), який спочатку приводився в рух двома поршневими насосами (один закачував повітря всередину, а інший подавав його до труб) і використовував резервуар з водою для вирівнювання тиску. Пізніше поршневі насоси замінили міхами, а замість водяного резервуару теж встановили міха, які самі не качали повітря, а тільки вирівнювали його тиск. Гідравлос вважається прообразом сучасного органу;

· поршневий насос для створення сильного струму або підйому води з колодязів (деякі екземпляри насосів були знайдені в різних римських поселеннях, наприклад в містечку Сілчестер в Англії), а також пов'язаний з ним принцип сифона;

· хитромудрий водяний годинник (клепсидри), який був найточнішим, поки в XVII столітті голландський фізик Хрістіан Гюйгенс не придумав використовувати маятник для підтримки незгасаючих коливань;

· каменеметальник і самостріл, який діяв за допомогою рухової сили стислого повітря. При натягуванні тятиви важелі, що оберталися на осях, натискували на поршні в повітряних камерах. Після випуску стріли стисле повітря повертало важелі в початкове положення.

 

Герон (129) (друга половина I століття н.е.), що створив аеропил, - прообраз парової турбіни (130-136). Герон Олександрійський (др.-грець. Ἥρων ὁ Ἀλεξανδρεύς, друга половина I століття н.е.) - грецький математик і механік. Час життя віднесено до другої половини першого століття н.е. на тій основі, що він приводить як приклад місячне затемнення 13 березня 62 р. н.е.

Роки життя Герона в XX столітті стали предметом дискусії. Згідно з античними джерелами він живий після Архімеда, але перед Паппом, тобто десь між 200 до н.е. і 300 рр. н.е. Деякі історики XVIII - XIX віків вказували конкретніші дати в цьому інтервалі, напр., Бальдиі поміщає Герона під 120 роком до н.е., а в Енциклопедичному словнику Брокгауза і Ефрона вказаний рік народження Герона - 155 рік до н.е. У 1938 році Отто Нойгебауер припустивши, що Герон жив у 1-му столітті н.е. Це припущення було засноване на тому, що в його книзі "Про діоптр" згадується місячне затемнення, яке було помічено за 10 днів до весняного рівнодення. Його вказівка, що воно сталося в Александрії о 5 годині ночі, однозначно вказує в інтервалі між 200 до н. е. і 300 н.е. на місячне затемнення від 13 березня 62 року (юліанська дата). Останнім часом датування Нойгебауера було піддане критиці Натаном Сідолі.

Подробиці його життя невідомі. Герона відносять до найвидатніших інженерів за всю історію людства. Він першим винайшов автоматичні двері, автоматичний театр ляльок, автомат для продажів, скорострільний арбалет, який самозаряджався, парову турбіну, автоматичні декорації, прилад для виміру протяжності доріг (древній "таксометр") та ін. Першим почав створювати пристрої, які програмувалися (вал з штирьками з намотаним на нього мотузком).

Займався геометрією, механікою, гідростатикою, оптикою. Основні твори: Метрика, Пневматика, Автоматопоетика, Механіка (твір зберігся цілком в арабському перекладі), Катоптрика (наука про дзеркала; збереглася тільки в латинському перекладі) та ін. У 1814 році було знайдено твір Герона "Про діоптр", в якому викладені правила земельної зйомки, фактично засновані на використанні прямокутних координат. Герон використовував досягнення своїх попередників: Евкліда, Архімеда, Стратона з Лампсака. Багато з його книг назавжди загублені (свитки містилися в Олександрійській бібліотеці). Одна з копій його книг, зроблена в 16 столітті, міститься в Оксфордському Університеті.

В середні віки багато його винаходів були знехтувані, забуті або не представляли практичного інтересу.

В Александрії був винайдений так само перегінний куб, який пізніше стали використовувати для отримання спирту.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 698; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.68.244.63 (0.057 с.)