Яке рішення та з яким обґрунтуванням повинен винести суд? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке рішення та з яким обґрунтуванням повинен винести суд?Завдання № 2

Дві юридичні особи - відкрите акціонерне товариство «АБВ», створене в процесі корпоратизації, та приватне підприємство зі 100% іноземним капіталом «ПМ-інвест» прийняли рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом 10 000 грн. Частка кожного з учасників складає 50%, тобто 5 000 грн. Для реєстрації цього товариства районна державна адміністрація вимагає від учасників довідку Антимонопольного комітету про згоду на створення такого підприємства та відмітку податкової адміністрації відповідного району на реєстраційній карті підприємства про взяття його на облік, а також надання директором нового підприємства довідки з податкової інспекції за місцем його проживання про присвоєння йому ідентифікаційного коду платника податків.

Чи є законними вимоги районної державної адміністрації?

Яким чином слід діяти учасникам для захисту їх прав?

Завдання № 3.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оріон» вирішило приватизувати шляхом викупу належне йому на праві оренди приміщення магазину. Регіональне відділення ФДМ України поряд з іншими документами вимагає від ТОВ «Оріон » надання протоколу зборів учасників ТОВ «Оріон», на якому учасники вирішили приватизувати приміщення магазину. Учасниками ТОВ «Оріон» є дві юридичні особи: ТОВ «Русь» та ТОВ «Надія». Однак рік тому ТОВ «Надія» ліквідоване за рішенням його учасників. Свою частку до статутного капіталу ТОВ «Оріон» ТОВ «Надія» не внесло. Таким чином, подати необхідний протокол до відділення ФДМ України неможливо.

Як слід вирішити проблему?

Чи зміниться рішення проблеми, якщо ТОВ «Надія» внесло частку до статутного капіталу ТОВ «Оріон»?

Завдання № 4.

Громадяни Іванов та Петров вирішили заснувати товариство з обмеженою відповідальністю. Однак орган державної реєстрації відмовив у реєстрації, мотивуючи тим, що кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю повинна бути не менше трьох осіб, оскільки за Законом України «Про господарські товариства» кількість членів ревізійної комісії повинна бути не менше 3-х осіб.

Чи є законними дії органу державної реєстрації?

В яких випадках може бути відмовлено в реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності?

Яким чином громадяни Іванов та Петров можуть захисти­ти свої права та яку аргументацію вони повинні при цьому надати?

Завдання №5.

Громадянин К. був засновником і директором приватного підприємства. Після його випадкової загибелі банк, де у приватного підприємства був відкритий розрахунковий рахунок, відмовився приймати платежі, мотивуючи це відсутністю підпису директора на платіжному дорученні. Серед працівників приватного під­приємства не було жодного, кому б колишній директор надав право підпису платіжних документів. Спадкоємцям померлого банк також відмовив у проведенні операцій з розрахункового рахунку приватного підприємства, порадивши їм зачекати 6 місяців. Між тим, контрагенти приватного підприємства вимагають платежів по укладеним договорам та погрожують господарським судом.

Дайте правову оцінку правовідносинам.

Чи є правомірними дії банку?

Яке рішення винесе господарський суд, якщо хтось з контр­агентів приватного підприємства звернеться до нього з позовом?

Хто буде представляти приватне підприємство у госпо­дарському процесі?

Завдання № 6.

На зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю було прийняте рішення про звільнення директора як «такого, що не відповідає посаді». Однак директор відмовився виконувати рішення загальних зборів учасників та залишив у себе печатку, штампи, документацію товариства. Банк, до якого був наданий

протокол загальних зборів про звільнення директора, продовжує приймати платіжні документи, підписані директором, аргумен­туючи це тим, що «директор той, хто має печатку».

Яким чином примусити директора виконати рішення загальних зборів?

Чи є правомірною позиція банку?

Завдання № 7

Між Національним бюро розслідувань України (Замовник) та ВАТ «Київміськбуд» (Підрядник) був укладений договір підряду на капітальне будівництво, відповідно до якого Підрядник зобов'язувався збудувати і здати Замовнику адміністративну будівлю, а Замовник - прийняти закінчений будівництвом об'єкт і оплатити його.

Підрядник виконав свої зобов'язання належним чином, будинок був введений в експлуатацію в квітні 2005 року. Замовник не оплатив повну вартість будівлі, внаслідок чого заборгованість з урахуванням інфляції на 1 березня 2000 року складала 850 тис. грн. В серпні 2005 року НБР було ліквідоване указом Президента України, а будівля передана на баланс Господарського управління КМ України.

Хто повинен виступати відповідачем за позовом Підрядника про стягнення заборгованості за договором?

Яку відповідальність несуть власники за зобов'язаннями створених ними установ?

Завдання № 8

Засновник приватного підприємства громадянин А. вирішив продати його громадянину Б. За усною домовленістю покупець (громадянин Б.) зобов'язувався виплатити продавцеві (громадя­нину А.) за передане підприємство 800 тис. грн. До державної адміністрації для реєстрації змін до засновницьких документів були подані нотаріально засвідчена заява громадянина А. про вихід його зі складу засновників і заява громадянина Б. про введення його в якості засновника приватного підприємства. Громадянин А. передав покупцеві усю документацію підприємства, печатку та

штампи. Громадянин Б. у встановлений строк не оплатив вартість підприємства у розмірі 800тис. грн.

З яким позовом може звернутися громадянин А. для стягнен­ня заборгованості з громадянина Б.?

Як правильно оформити відносини, пов'язані з відчуженням приватного підприємства?

Що є об'єктом договору відчуження приватного підприємст­ва - саме підприємство, права засновника чи майно, належне підприємству?

Завдання № 9. Тематика рефератів:

1) Особливості правового положення держави як суб'єкта
цивільно-правових відносин;

2) Територіальні громади сіл, селищ, міст як учасники цивільних відносин;

3) Іноземні держави як учасники цивільних відносин;

4) Цивільно-правовий статус Автономної Республіки Крим.

Завдання № 10

Суд м. Ліон (Франція) наклав арешт на судно, яке прибуло у французький порт і належить державній акціонерній компанії (ДАК) «Укррічфлот», посилаючись на позов пасажира - громадя­нина Франції, який під час подорожі зазнав серйозного харчового отруєння, як він вважає, з вини ДАК.

Чи правильними є дії суду? Чи змінилося б вирішення справи, якби судно перебувало не у державній, а у приватній чи комунальній власності

 

Завдання № 11

Київська міська рада прийняла рішення про безоплатне вилучення земельної ділянки, належної на праві власності громадянину К., у зв'язку із суспільними потребами (будівництвом метро).

К. звернувся за консультацією до юриста, який порадив йому оскаржити це рішення до вищестоящого органу, яким є Київська міська державна адміністрація і послатися при цьому на ст. 350 ЦК України.

Чи вірною є консультація юриста? Які норми може викорис­тати власник земельної ділянки для захисту свого права? Чи змінилося б вирішення справи у разі, якщо б на земельній ділянці було вирішено збудувати торговельний центр?

Семінар № 2.

Тема: Цивільно-правова відповідальність

Питання для обговорювання:

1. Поняття та особливості цивільно-правової відповідальності.

2. Функції цивільно-правової відповідальності.

3. Форми та види цивільно-правової відповідальності.

4. Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконан­ня або неналежне виконання грошових зобов'язань.

5. Загальні та спеціальні умови цивільно-правової відповідаль­ності.

6. Поняття та форми вини в цивільному праві.

7. Випадки відповідальності без вини в цивільному праві та їх обґрунтування.

8. Підстави звільнення особи від цивільно-правової відповідальності.

Нормативні акти:

 1. Конституція України від 26 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996. - № ЗО. - Ст. 141; з наступними змінами і доповненнями.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-41. - Ст. 356; з наступними змінами і доповненнями.
 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144; з наступними змінами і доповненнями.
 4. Земельний кодекс України. Затверджений Законом України від 25 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. - 2001. - 15 листопада; з наступними змінами і доповненнями.
 5. Про заставу. Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 47. - Ст. 642; з наступними змінами і доповненнями.
 6. Про нотаріат. Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383; з наступними змінами і доповненнями.
 7. Про захист прав споживачів. Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 1. - Ст. 1; з наступними змінами і доповненнями.
 8. Про поставки продукції для державних потреб. Закон України від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 3. - Ст. 9; з наступними змінами і доповненнями.
 9. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань. Закон України від 12 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№ 5. - Ст. 28; з наступними змінами і доповненнями.
 10. Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів. Закон України від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 27. - Ст. 212; з наступними змінами і доповненнями.
 11. Про поштовий зв'язок. Закон України від 4 жовтня 2001 р. Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 6. - Ст. 39; з наступними змінами і доповненнями.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок сплати і розмір неустойки за повну або часткову несплату покупцями коштів за об'єкти приватизації» від 2 серпня 1997 р. №910.
 13. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12 квітня 1996 р. «Пр0 практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів».
 14. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/293 від 29 квітня 1994 р «Про деякі питання практики застосування майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань».
 15. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від ЗО березня 1995 р №02-5/218 «Про деякі питання вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванню збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором поставки».

Література:

 1. Базілев Б. Т. Ответственность в советском праве. Учебное пособие. Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1977.
 2. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положення. М.: Статут, 1997.
 3. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М.: Юрид. лит-ра, 1976.
 4. Гражданское право. В 3- томах. Т. 2. Учебник / Под ред. А. П. Сергеев Ю. К. Толстого. - М.: ПБОЮЛ Л. В. Рожников, 2000.
 5. Иоффе О. С. Обязательственное право. - М., 1975.
 6. Калмыков Ю. X. Некоторьіе вопросьі учення о гражданском правонарушении / Калмыков Ю. X. Избранное: Труды. Статьи. Выступления. - М.: Статут, 1998.
 7. Канзафарова І. С. Договірна відповідальність юридичних осіб у комерційного обігу: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - К., 1999.
 8. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навчальний посібник. – К. Юрінком Інтер, 1999.
 9. Малеин Н. С. Имущественная ответственность в хозяйственньїх отношениях. М., 1968.
 10. Советское гражданское право / Учебник под ред. Маслова В. Т., Пушкина А. А. 2-х частях, Ч. 1. - К.: Вища школа, 1977.
 11. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. О. В. Дзери Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К.: Юрінком Інтер, 2005.
 12. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробнику проекту Цивільного кодексу України. - К.: Істина, 2004.
 13. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред Я. М. Шевченко. - К.: Ін Юре, 2004.
 14. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Харитонова Є. (X Калітенко О. М. - X.: Одіссей, 2003).

Завдання

Завдання №1.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 478; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.01 с.)