Визначити, хто має право на плоди. Як врегулювати спір між сидоренком і петровим. 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначити, хто має право на плоди. Як врегулювати спір між сидоренком і петровим.Завдання № 7.

Приватне підприємство «Ростр» (замовник) і будівельний трест (підрядник) домовились про будівництво споруди. Згідно укладе­ного договору підряду замовник повинен передати підряднику проектно-кошторисну документацію і рішення місцевої адміністрації про відведення землі під забудову, а підрядник повинен побудувати споруду зі своїх матеріалів і передати її замовнику в термін, визначений договором.

Визначити, що є об'єктом даних правовідносин.

Завдання № 8.

Після смерті батька громадянка Мироненко дізналась, що видавництво перевидало двічі його книгу, яка десять років назад була видана на підставі договору, укладеного видавництвом і батьком громадянки Мироненко.

Остання звернулась до видавництва з вимогою про сплату гонорару. Видавництво відмовило в зв’язку з тим, що договором було передбачено право на перевидання книги.

Про який об'єкт цивільних прав іде мова в задачі? Чи входить авторське право до складу спадкового майна? Чи є у громадянки Мироненко підстави вимагати виплату гонорару?

 

Завдання № 9.

Комерційний банк придбав для своїх співробітників 50 упаковок з аерозолями сльозоточивої та дратівливої дії виробництва ФРН і під розписку роздав своїм співробітникам для індивідуального захисту. Син одного зі співробітників банку в школі застосував балончик проти іншого учня, який потрапив до реанімації, знаходився тривалий час на лікуванні і став інвалідом III групи.

Батько потерпілого звернувся з позовом до банку про відшкоду­вання шкоди, а органи внутрішніх справ зразу ж після події вилучили у співробітників всі упаковки.

Дайте правову оцінку ситуації.

Завдання № 10.

Після публікації в газеті статті про Федоренка, останній, вважаючи, що викладені відомості про нього не відповідають дійсності, вирішив звернутися до суду із заявою про спростування цих даних.

Проаналізуйте дану ситуацію і вкажіть, що є об'єктом неправомірної (на думку позивача) поведінки відповідача?

 

 

Семінар № 4.

Тема: Правочини.

Питання для обговорювання:

1. Поняття та види правочинів.

3. Умови дійсності правочинів.

4. Форма правочину.

5. Сторони в правочині.

6. Зміст правочину.

7. Єдність (відповідність) волі і волевиявлення сторін правочину.

8. Поняття недійсного правочину. Правові наслідки недійсності правочину.

9. Нікчемні та оспорювані правочини.

10. Фіктивні та удавані правочини.

11. Правові наслідки недійсності частини правочину.

 

Завдання

Завдання № 1.

Громадянин Кірст, виконавчий директор фірми «ТОВ «Фотон», уклав з громадянином Кириченко договір купівлі-продажу будинку по вул. Ярославів Вал у м. Києві. Цей будинок належав на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю «Фотон», членом якого були Кірст, Саєнко і Дронь.

Через рік після укладання договору купівлі-продажу Саєнко заявив позов про визнання названого договору недійсним. В обґрунтування позову Саєнко вказав на наступні обставини:

він не давав згоди на продаж будинку співвласником якого він є;

повноваження Кірст, як виконавчого директора фірми, не розповсюджуються на укладення договорів про відчуження майна.

Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Завдання № 2.

Петренко заповідав все своє майно, в тому числі і будинок, своєму брату Івченку. Заповіт було складено і підписано на прохання Петренка медичною сестрою лікарні, де знаходився на лікуванні в стаціонарі Петренко.

Дата і місце складання заповіту не вказані. Після смерті Петренка його дружина заявила позов про визнання заповіту недійсним.

Яка форма заповіту?

Як обґрунтувати позовні вимоги дружини Петренка?

Яке рішення повинен винести суд?

 

Завдання № З

Кравченко звернулася до суду з позовом до батьків 17-річного Потапенка про визнання угоди недійсною та відшкодування шкоди, посилаючись на те, що її онук - 13-річний Орлов, перебуваючи під впливом більш дорослого підлітка - сина відповідачів - взяв без її дозволу 400 доларів США та передав їх останньому. Потапенко використав отримані гроші на власний розсуд.

При розгляді справи в суді було встановлено, що малолітній Орлов - внук позивачки, без її відома взяв названу суму і в добровільному порядку передав гроші неповнолітньому Потапенку, з яким їх і витратив. Вказаний факт підтвердили свідки.

Чи мала право Кравченко звертатися до суду з вказаним позовом?

Яке рішення, на вашу думку, повинен прийняти суд?

Обґрунтуйте позицію батьків Потапенка.

 

Завдання № 4

Козлов придбав у Федоренка, який діяв на підставі довіреності Собка, автомобіль ВАЗ за 2 100 доларів США. Під час державної реєстрації автомобіля МРЕВ Дніпродзержинського УМВС встанов­лено, що номерні агрегати автомобіля підроблені, у зв'язку з чим у його реєстрації відмовлено.

Вважаючи, що договір купівлі-продажу автомобіля укладено з наслідок обману з боку Федоренка, Козлов заявив до нього позов і просив визнати згаданий договір недійсним, стягнути з відповідача вартість автомобіля та 10 000 грн. — в рахунок відшкодування моральної шкоди. Заперечуючи проти позову, Федоренко заявив, що він не знав про те, що номерні агрегати автомобіля підроблені, тому вважає винним Собка. Крім того, між ним (відповідачем) та ВАТ «Аякс-сервіс» було укладено комісійну угоду для реалізації спірного автомобіля. Довідкою-рахунком, виданою ВАТ «Аякс-сервіс» стверджується, що останнім продано Козлову автомобіль ВАЗ, тобто укладено між ними договір купівлі-продажу.

Чи обґрунтовані вимоги позивача?

Як вирішити спір?

 

Завдання.№5

При розслідуванні кримінальної справи було встановлено, що Федоренко шахрайським шляхом укладав угоди з громадянами про купівлю-продаж предметів старовини за ціною, значно нижчою їх реальної вартості. Всі придбані таким чином картини були виявлені і вилучені.

Громадянин Федоренко помер до закінчення розслідування. Слідчий, керуючись поясненнями потерпілих, повернув їм картини.

Спадкоємці Федоренка заявили позов про повернення вилу­чених картин, оскільки вина Федоренка в судовому порядку не встановлена, а кримінальна справа в зв'язку з його смертю закрита.

Вирішити справу.

 

Завдання № 6

Адвокат Сидоренко вирішив подарувати своєму племіннику Радченку бібліотеку юридичної літератури до дня закінчення навчання на юридичному факультеті. Про своє рішення Сидоренко повідомив рідним: дружині і дочці, а також написав листа племіннику Радченку. До передачі книг обдарованому дарувальник помер. Донька останнього відмовилась передати бібліотеку Радченку і попросила сплатити за неї 1 500 грн.

Радченко заперечував проти сплати грошей, пославшись на лист, в якому вказувалось, що бібліотеку йому подаровано.

Донька Сидоренка послалась на заповіт свого батька, в якому сказано, що вона є спадкоємцем всього майна.

Як вирішити спір, який виник між донькою померлого Сидоренка і Радченком?

В якій формі укладається договір дарування?

 

Завдання № 7

Між Шапталою та Барановою було укладено договір купівлі-продажу квартири № 1 по вул. Сумській 122 в м. Запоріжжі. Договір було засвідчено Запорізькою товарною біржею «Свобода». При цьому були виконані всі умови угоди - продавець звільнив квартиру, виписавши з неї дружину, був проведений повний розрахунок у відповідності з договором. Згодом Баранова продала вказану квартиру Гірко, оформивши договір купівлі-продажу у

нотаріуса.

Після смерті Шаптали його дочка Васильченко заявила позов про визнання угод купівлі-продажу квартири недійсними у зв'язку з тим, що перший договір відчуження квартири, укладений між Шапталою та Барановою, не відповідає вимогам закону, оскільки при його укладенні не була дотримана нотаріальна форма, тому договір, укладений в подальшому, також повинен бути визнаний

недійсним.

З метою захисту своїх прав Баранова та Гірко заявили зустрічний позов про визнання першого договору дійсним.

Вирішити спір.

 

Завдання № 8

ТОВ «Лотос» звернулось до суду з позовом до Литвинова про визнання договору купівлі-продажу нежилого приміщення недійсним у зв'язку з тим, що відповідач не сплатив коштів за куплене приміщення. Рішенням Франківського районного суду м. Львова позов задоволено. При постановленні рішення суд виходив з того, що укладений ТОВ «Лотос» з Литвиновим договір купівлі-продажу нежилого приміщення не відповідає вимогам закону, оскільки судом встановлено, що покупець не оплатив продавцеві вартості купленого.

Чи правомірне рішення суду?

 

Завдання № 9

Між Підприємством і Банком було укладено ряд договорів, а саме:

Договір про надання кредиту строком на 2 місяці в розмірі 1 500 000 грн. під відповідні відсотки;

Договір купівлі-продажу акцій, відповідно до якого Під­приємство продає, а Банк купує за 500 000 грн. 1 000 000 акцій відкритого акціонерного товариства номінальною вартістю 50 копійок кожна (слід зазначити, що в даний період ринкова вартість пакету акцій складала 2 500 000 грн.).

Одночасно сторони уклали інший договір купівлі-продажу, за яким той же пакет акцій підлягає зворотному викупу Підприємст­вом у Банку через 2 місяці (одночасно з погашенням кредиту). При цьому ціна продажу визначена в 700 000 гри.

Другий та третій договори визначені сторонами як невід'ємна частина кредитного договору. В договорі також передбачено, що у випадку непогашення в строк заборгованості по кредиту і процентах Підприємство втрачає право на зворотній викуп акцій, які залишаються у власності банку.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 694; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.74 (0.009 с.)