Вибрати групи факторів, на яких базується управління політичними ризиками:??? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вибрати групи факторів, на яких базується управління політичними ризиками:???Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойВ чому суть ери концесій?

б) становлення і панування колоніальних імперій з розгалуженою структурою;

12. Вкажіть структуру, в якій закордонний департамент централізує в кооперативній штаб-квартирі керівництво такими видами діяльності, як лізинг, контрактування, закордонні продажі:

б) Тип «В» – експортно-імпортна орієнтація;

13. Відомий трикутник, лауреата Нобелівської премії 1978 р. Герберта Саймона включає:

а) логіку , досвід, інтуїцію;

Вибрати групи факторів, на яких базується управління політичними ризиками:???

а) загальні інвестиції;

б) спеціальні інвестиції (сектори економічної діяльності);

15. Врахування змін у зовнішньому середовищі для передбачення можливих майбутніх ситуацій в країнах ведення бізнесу у процесі прийняття управлінських рішень запропоновано:

методом прогнозування;

16. Важливими якостями американської моделі кар’єри виконавчих директорів є:

В)отримання вищої освіти; незначний досвід практичної роботи, вища управлінська підготовка до початку кар'єри в університетських школах бізнесу і отримання ступеня магістра ділового адміністрування;

17. Вимоги до трудових ресурсів країн-господарів:

Г)пристосованість до місцевих умов, високі стимули, імідж компанії, довгострокові цілі персоналу, мобільність, менші витрати.


18. Вкажіть структуру, в якій кожне відділення керує власними зарубіжними продажами і повністю несе відповідальність за продаж своєї продукції на всіх зарубіжних ринках:

а) Тип «А» – «домашня» орієнтація;

19. Вертикальна диференціація управління означає:

б)розподіл повноважень від найвищого рівня (президент і виконавчі директори) до найнижчого (бригадири і майстри );

20. В керівництві міжнародними корпораціями виділяють такі типи лідерів:

б) автократичний, партеналістський, демократичний;

21. Виділяють моделі управління підлеглими в міжнародних корпораціях:

в)автократичне, патерналістське, демократичне керівництво;

Вплив міжнародних компаній на послаблення позицій профспілок при обговоренні колективного договору полягає у

в)міжнародній диверсифікація ТНК;

г)ускладненні структури і механізмів підпорядкованості.

В яких роках глобалізація стала найпоширенішим елементом міжнародного політичного, економічного і соціального дискусу?

а) 90-х;

24. Вкажіть основні типи контролю в корпорації:

д) всі відповіді правильні.

25. Вкажіть основні типи стратегій, ТНК (глобальна, мультинаціональна)

д) немає правильної відповіді;

26. Вкажіть види звітів, що складаються в процесі ведення фінансової діяльності ТНК:


в) всі відповіді правильні.

27. В ТНК існують наступні інформаційні проблеми:

г) всі відповіді правильні.

28. Вкажіть основні світові систем обліку інформації у ТНК:

г) всі відповіді правильні;

29. Відданість компанії, неможливість поєднання частоі зміни роботи з успішною кар'єрою характерне для:

б)японських;

 

 

Г

30. Головним стратегічним ресурсом міжнародного бізнесу є:

а) інформація;

31. Глобалізація – це :

б) посилення взаємозалежності національних економік, переплетення соціально-економічних процесів, що відбуваються в різних районах світу;

32. Геоцентризм (глобалізм) (G) – це:

в) діяльність компанії по всьому світу шляхом розвитку співробітництва штаб-квартири з філіями для розробки стандартів і процедур, що відповідають і загальним, і локальним завданням фірми

33. Горизонтальна диференціація означає:

а) поділ організації на підрозділи (філії, департаменти, відділи та ін.) за функціональним, продуктовим, географічним чи змішаним принципами;

34. Гуртки якості - це:

а) регулярні збори робітників, на яких обговорюються і вирішуються проблеми на своїх робочих місцях.

35. Група людей у складі організації або організація в цілому, персонал якої складається з представників різних країн -це:

б) Міжнародний колектив;

 

Д

36. До методів виходу корпорацій на міжнародні ринки відносять:

г) всі вище перераховані.

37. До ключових характеристик розвитку національної економіки, як середовища міжнародного менеджменту і міжнародного бізнесу, належить:

б) політична стабільність, рівень освіти, стабільність національної валюти;

38. До ключових характеристик розвитку національної економіки, як середовища міжнародного менеджменту і міжнародного бізнесу, належить:

в) політична стабільність, технологічний розвиток, стабільність національної валюти;

39. До елементів міжнародної стратегії не належить:

40. Для якої з нижче перерахованих стратегій є характерними ознаки: індивідуалізація продукції для різних ринків, розміщення виробництва і маркетингу в різних країнах:

б) мультидержавна стратегія;

41. До методів виходу корпорацій на міжнародні ринки відносять:

г) всі вище перераховані.

42. Для якої з нижче перерахованих стратегій є характерними ознаки: централізоване виробництво і маркетинг розташовані в країнах з найменшими витратами:

г) транснаціональна стратегія.

43. Для США характерно:

в) переважно централізоване прийняття рішень у сфері зовнішньоекономічних операцій;

44. Довгострокові рішення спрямовані на:

в) вирішення стратегічних завдань;

45. До одноосібних управлінських рішень належать:

в) накази, розпорядження, вказівки та резолюції менеджерів;

На яку модель розвитку світових регіонів була спрямована концепція глобалізму?

а) західну;

На яку доктрину спираються прихильники наднаціональної концепції?

в) французьку;

Управлінські рішення – це

весь комплекс дій, пов'язаний зі створенням і посиленням життєздатності і конкурентних переваг міжнародних корпорацій;

207. Управлінське рішення - це:

основна форма впливу менеджера на об'єкт управління з метою досягнення поставлених цілей;

208. У чому полягає планетарна концепція глобального управління?

б) у тому, що глобальний менеджмент існує лише в транснаціональних корпораціях;

209. У чому полягає негативний вплив МК на економіку приймаючих країн:

г) правильні відповіді а, б, в.

210. Універсальна система винагород, придатна для будь-якого робітника в будь – якій країні, характерна для:

г) Такої системи не існує.

 

Ф

211. Феномен «Касандри» стосується інформації, яка є:

б) важливою, але непоміченою керівниками;

212. Фірми, що створюють дивізіональну структуру з міжнародним відділенням, мають:

в) відносно невеликий обсяг зарубіжних продажів порівняно з продажами всередині країни, обмежену номенклатуру продукції і географію зарубіжних ринків;

 

 

Х

213. Хто є автором ефективної техніки «кольорового кодування» чи «робочого набору”:

В)МередітБелбін;

214. Хто для оцінки ефективності стилів керівництва використав координатну сітку:

б) Р. Блейк і Д. Моутон;

Що означає термін «керівництво»?

в) процес впливу на людей для спрямування їхніх зусиль на досягнення певних цілей;

Що належить до функцій глобального управління?

в) вироблення та реалізація всесвітніх стратегічних рішень;

226. Що з наведеного не входить до функційтрансфернихцін:

г) уникнення надмірного оподаткування;

227. Що з наведеного не входить до системи критеріїв вибору банків для здійснення валютних операцій:

б) надання спеціальних послуг і додаткових зручностей;

 

Я

Які періоди виокремив Річард Робінсон у розвитку міжнародного бізнесу?

а) комерційна, експансійна, концесійна, ера незалежних держав та ера глобалізації

229. Які характерні риси комерційної ери(1500-1850рр.):

в) здійснення великих географічних відкриттів та пошук особистих вигод, пов'язаних з торгівлею колоніальними товарами в Європі, тобто розвиток базової форми міжнародної торгівлі.

230. Який метод дає змогу через колективну творчу дискусію на прикладі конкретної ситуації виробити у слухачів цілком конкретні практичні навички:

а) метод досліджень Чиказької школи;

Лідер

 

 

Підлеглий Підлеглий Підлеглий

б)автократичному;

 

239. Якому типу керівництва характерний такий зв’язок:

Лідер

 

 


Підлеглий Підлеглий Підлеглий

в) демократичному;

В чому суть ери концесій?

б) становлення і панування колоніальних імперій з розгалуженою структурою;

12. Вкажіть структуру, в якій закордонний департамент централізує в кооперативній штаб-квартирі керівництво такими видами діяльності, як лізинг, контрактування, закордонні продажі:

б) Тип «В» – експортно-імпортна орієнтація;

13. Відомий трикутник, лауреата Нобелівської премії 1978 р. Герберта Саймона включає:

а) логіку , досвід, інтуїцію;

Вибрати групи факторів, на яких базується управління політичними ризиками:???

а) загальні інвестиції;

б) спеціальні інвестиції (сектори економічної діяльності);

15. Врахування змін у зовнішньому середовищі для передбачення можливих майбутніх ситуацій в країнах ведення бізнесу у процесі прийняття управлінських рішень запропоновано:

методом прогнозування;

16. Важливими якостями американської моделі кар’єри виконавчих директорів є:

В)отримання вищої освіти; незначний досвід практичної роботи, вища управлінська підготовка до початку кар'єри в університетських школах бізнесу і отримання ступеня магістра ділового адміністрування;

17. Вимоги до трудових ресурсів країн-господарів:

Г)пристосованість до місцевих умов, високі стимули, імідж компанії, довгострокові цілі персоналу, мобільність, менші витрати.

18. Вкажіть структуру, в якій кожне відділення керує власними зарубіжними продажами і повністю несе відповідальність за продаж своєї продукції на всіх зарубіжних ринках:

а) Тип «А» – «домашня» орієнтація;

19. Вертикальна диференціація управління означає:

б)розподіл повноважень від найвищого рівня (президент і виконавчі директори) до найнижчого (бригадири і майстри );

20. В керівництві міжнародними корпораціями виділяють такі типи лідерів:

б) автократичний, партеналістський, демократичний;

21. Виділяють моделі управління підлеглими в міжнародних корпораціях:

в)автократичне, патерналістське, демократичне керівництво;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 511; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.167.149 (0.019 с.)