Принцип графічного Визначення положення 4-ї точки за 3-ма данними точками 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Принцип графічного Визначення положення 4-ї точки за 3-ма данними точкамиЗадача Пантенота решается по 3-м пунктам и с одной станции в той точке,положение которой определяется.Для определения положения 4й точки М по 3м данным L,S и P надо измерить на местности в точке М два угла:α и β.Если известны координаты L,S,P и углы α и β,то задачу решаем аналитическим способом.Теория графического решения: пусть на плане точки l,s.p,явл.изображениями точек L,S,P местности, а m-положение определяемой точки

56 Fабс= =0.86м Fвідн=Fабс/P=0.00032м

Перевірки нівелірів

. 1)Вісь кругового рівня повинна бути паралельна вісі обертання нівеліраУстанавливаем уровень в направлении двух подъемных винтов и,вращаем их в разные стороны приводять пузвырек уровня на середину(на оптический контакт его концов) Прицелившись поверх трубы и заметив по линии прицела точку какого-нибудь предмета,поворачивают трубу на 180·,коректируя поворот по створу с замеченной точкой.Если пузырек остался на середине –выполнено;если отклонился,то нужно исправить его положение исправительным винтом уровня,переместив его на половину дуги отклонения в направлении к середине. 2.Горизонтальна нитка сітки ниток повинна бути паралельна вертикальній осі обертання нівеліра. Приводят ось вращения нивелира в отвесное положение и наводять трубу на рейку так,чтобы изображение ее было у края поля зрения.Делают отсчет по рейке.Вращают трубу,переводя изображение и делают 2й отсчет.Если оба отсчета одинаковые –выполнено.Если различные исправление производят поворотом всей диафрагмы с сет кой нитей до тех пор,пока края нити будут одинаковыми. 3.(Головнв умова)Визирная ось зрительной трубы должна быть паралел. оси цилиндр.уровня Якщо умова не виконана-взяти відліки від 2-гого відліку.

58 Нівелювання проводиться для визначення висот точок земної поверхні, необхідних для вивчення рельєфу місцевості і зображенні його на планах і картах. Розрізняють такі основні методи нівелювання: геометричне, тригонометричне і фізичне (барометричне та ін.). У польовій практиці геодезистів передбачається нівелювання для побудови профілю місцевості. При виконанні геометричного нівелювання особливу увагу слід звертати на сутність і формули геометричного нівелювання, на проведення нівелювання поверхні та обробку його результатів, на побудову профілю місцевості. Трасуванням називається комплекс інженерно-вишукувальних робіт, призначений для визначення положення лінійної смуги місцевості, яка відповідає всім технічним і економічним вимогам для побудови будь-якої лінійної споруди. Трасування поділяють на камеральне і польове. Профіль(як повздовжній так і поперечний складається з-відміток землі. Відстаней між фіксованими точками(пвкети- проміжні)проектних відміток. Ухилів та відстанейПорядок робіт: Вихідні дані Вичісленіе середніх перевищень Складання поздовжнього профілю Побудова проектної лінії (верхньої бровки земляного полотна) Визначення проектних відміток. Обчислення положення точок нульових робіт Розрахунок основних елементів розбивки кривих і вставка кривих у пікетаж Оформлення графи «Умовний план лінії» в профілі Викреслювання поперечного профілю

59 При визначенні перехідних точок методом засічок довжина візирного променя не повинна перевищувати подвійної допустимої довжини лінії в мензульному ході. При використанні номограмних кіпрегелів, коли окремі ділянки місцевості неможливо відобразити з точок знімальних ходів, допускається визначення не більше двох висячих перехідних точок. Висоти перехідних точок мензульних ходів і знімальних пікетів при зніманнях з перерізом рельєфу через 0.25; 0.5 та 1 м визначають геометричним нівелюванням, а при зніманнях з перерізом 2 і 5 м висоти допускається визначати методом тригонометричного нівелювання. Усі дані вимірювання і обчислення висот точок геометричної мережі, перехідних точок і точок мезульних ходів обов'язково записують у журнал топографічного знімання.

60 Неувязка=(102.858-107.720)-4846=16(віднімаємо 16 пунктів від середніх перевищень)

61 Визначення ціни поділки циліндричного рівня нівеліра НЗ- 15 сек

 

62 Всі точки, які закріплені на місцевості по осі споруди, при технічному нівелюванні ділять на звязуючі і проміжні. Звязуючі точки є загальними для всіх суміжних станцій і використовуються для передачі висот на точки ходу. Всі інші точки нівелірного ходу називаються проміжними. Нівелювання звязуючих точок, виконують із середини, використовуючи технічні нівеліри з відповідними додатковими приладдями. Хід прокладають в одному напрямку з встановленням рейки на деревяні кілочки, забиті в землю, металеві башмаки або костилі, коли точки ходу не закріплюються на місцевості. віддаль від нівеліра до звязуючих точок не повинна перевищувати 150 м;

Створення геометричної мережі при мензульному зніманні.

Мензульна зйомка, мензульне знімання — це сукупність дій при складанні ндетального плану місцевості, що означає побудову топографічного плану місцевості в польових умовах за допомогою кіпреґеля і мензули. Масштаби 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000. Зйомку ведуть в полярній системі координат.

64)ухил=(Hпк12-Нпк13)/d(100)=27

 

Види нівелірних робіт.

Трасування є найбільш поширеним видом робіт і включає в себе поздовжнє і поперечне нівелювання трас лінійних споруд. 3. Нівелювання поверхні. Проводиться з метою одержання топографічного плану у крупному масштабі (1: 5 000 і крупніше) з висотою перерізу рельєфу 0,5-0,25 м. На поверхні, яка буде нівелюватися, попередньо розбивають сітку квадратів, вершини яких нівелюють і визначають їх висоти, а потім проводять горизонталі.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 400; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.211.31.134 (0.006 с.)