ТОП 10:

Продаж товарів зі складів оптових баз.Для кращого обслуговування покупців оптові підприємства влаштовують зали (на невеликих базах - кімнати) товарних зразків, де організовується виставка всіх наявних на складах оптового підприємства товарів, приймаються, та оформляються замовлення покупців. У залі товарних зразків розміщуються робочі місця товарознавців - реалізаторів і фактуристів, які залежно від спеціалізації складів формуються у відповідні відділи (групи). Очолює роботу залу товарних зразків заступник директора бази.

Планування залу товарних зразків повинне забезпечувати зручне розміщення робочих місць персоналу, хороший огляд товару і вільний доступ до них покупців.

У залі товарних зразків покупців відбирають товар відповідно до попиту за окремими найменуваннями, сортами, видами і різновидами.

Перед відбиранням товарів на складі представники роздрібних торговельних підприємств аналізують стан товарних запасів на своїх підприємствах, зіставляють їх кількість із встановлення нормативними та строками реалізації. Це значно підвищує ступінь достовірності разових замовлень на поточне завезення товарів.

Продаж добре відомих товарів простого, стійкого асортименту рекомендується здійснювати за телефонними чи письмовими замовленнями. Так, рекомендується продавати більшість продовольчих і непродовольчих товарів простого асортименту (сіль, цукор, борошно, крупи, олію, масло, синтетичні миючі засоби, електричні лампочки тощо). Цей метод має суттєві переваги на іншими: відповідає необхідність особистої присутності представників покупців під час відбирання товарів, що дає значну економію часу і коштів, створюються сприятливі умови для комерційної роботи оптової бази з підготовки, продажу, відвантаження чи доставки товарів покупцям.

Замовлення, які надходять на базу поштою або по телефону, реєструються у спеціальному журналі, в якому робиться і позначка про виконання замовлення з указаниям дати виконання та номера рахунка-фактури на відпущений товар, товари в цьому випадку доставляються в магазини за графіками, поданими роздрібними торговельними підприємствами. Для товарів, що швидко псуються, складаються погодинні графіки завезення.

Пересувні кімнати товарних зразків влаштовуються на базі автомобільних фургонів, де у висувних, ящиках розміщуються зразки товарів. Зразки конкретних товарів доповнюються списками наявних на базі товарів, альбомами і каталогами з указаниям характеристик різноманітних товарів, які не потрапили в пересувну кімнату зразків.

Використання пересувних авто складів дуже ефективне при організації постачання дрібнороздрібної торговельної мережі, невеликих магазинів товарами простого асортименту, автосклади завантажуються на базі товарами і за графіком здійснюють об’їзд підприємств.

Суть методу стандартного постачання полягає в тому, що всі товари поділяють на групи залежно від товарообороту, інтенсивності і варіації попиту, рівня і мобільності замовлень. У кожну групу об’єднують такі види товарів, що мало відрізняються за частотою попиту, рівнем реалізації та. Іншими ознаками. Для кожної групи встановлюється єдиний інтервал завезення.

Напередодні, дня завезення покупцю необхідно тільки підтвердити потребу в товарі, який уже підготовлено постачальником до відправлення, або внести певні корективи в замовлення через різку зміну попиту на цей товар.

Запитання для самоперевірки.

1. Що уявляють собою зали (кімнати) товарних зразків?

2. Яке призначення пересувних кімнат товарних зразків?

3. Які обов'язки роз'їзного товарознавця?

4. Які обов'язки товарознавця - реалізатора?

5. Вирішити ситуації:

- В залі товарних зразків представник роздрібного торговельного

підприємства здійснює відбір товарів. Дії товарознавця-реалізатора?

- При перевірці наявності в торговельному підприємстві асортименту

товарів роз'їзних товарознавцем виявлена відсутність деяких назв товарів, передбачених у продажу договором між оптовим підприємством і покупцем. Дії роз'їзного товарознавця?Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.003 с.)