ТОП 10:

Тема 3. Організація оптового продажу товарів та їх постачанняв роздрібну торговельну мережу.

Самостійна робота №7.

Тема самостійної роботи : «Організація оптового продажу товарів та їх постачання в роздрібну торговельну мережу».

Форма самостійної роботи - вивчення теоретичного матеріалу

Кількість годин - 10

Основні підручники:

1. В.В. Апопій «Комерційна діяльність», Київ «Знання», 2008 р.

2. Н.О. Криковьска, О.Б. Казакова «Комерційна діяльність», Навчальний посібник, Центр учбової літератури, Київ, 2007 р.

Студент повинні знати методи продажу товарів зі складів, особливості організації дрібнооптового продажу товарів.

Студент повинен вміти організовувати продаж товарів зі складів, через дрібнооптові магазини - склади.

Міждисциплінарна інтеграція :

Забезпечуючи дисципліни : «Організація і технологія торговельних процесів». Дисципліни, що забезпечуються : «Технологічна практика».

Питання для вивчення матеріалу ;

1. Суть та форми оптового продажу товарів.

2. Продаж товарів зі складів оптових баз.

3. Особливості дрібнооптового продажу товарів.

Порядок виконання самостійної роботи

1. Ознайомитись з метою самостійної роботи та методичними рекомендаціями стосовно її виконання.

2. Вивчити теоретичний матеріал, скласти конспект.

3. Відповісти на запитання для самоконтролю.

4. Виконання самостійної роботи в робочому зошиті.

Суть та форми оптового продажу товарів.

Методичні рекомендації.

Під час вивчення, матеріалу необхідно звернути увагу на те, що продаж товарів з особистим відбиранням застосовується, як правило, під час продажу товарів складського асортименту (більшості непродовольчих товарів, кондитерських виробів, консервів тощо), а також маловідомих товарів.

Організація і технологія оптового продажу товарів є важли­вим об'єктом комерційної і маркетингової діяльності торговель­ного підприємства.

Оптовий продаж товарів здійснюється оптовими підприєм­ствами (базами, торговельними складами), оптовими посеред­никами, а також організаціями оптового товарообороту.

Для здійснення продажу товарів, як однієї з комерційних функцій, оптові підприємства повинні розробити орієнтири (по­казники) по реалізації товарів в тісному зв'язку з прогнозом роздрібного товарообороту. Основою розробки таких орієнтирів по реалізації товарів повинні стати маркетингові дослідження щодо визначення потреб, попиту, ємкості ринку, аналізу ринко­вої ситуації, частки оптового підприємства на ринку.

Підприємства, що займаються оптовим продажем товарів, після проведення маркетингових досліджень, пов'язаних з пошу­ком своєї ніші на ринку збуту, повинні проводити систематичну роботу, пов'язану з формуванням асортименту і управлінням товарними запасами, з рекламою товарів і послуг.

На заключному етапі їх комерційної діяльності виконуються операції по організації господарських зв'язків з оптовими покуп­цями. При стабільних відносинах постачальників товарів зі свої­ми клієнтами найбільш вигідною формою організації господарсь­ких зв'язків є договір оптової купівлі-продажу товарів.

Основною особливістю договору оптової купівлі-продажу є те, що цей договір укладається між підприємцями в процесі здій­снення ними підприємницької діяльності. Як покупцями, так і продавцями тут можуть виступати комерційні організації різних організаційно-правових форм або громадяни-підприємці без створення юридичної особи. В передбачених законом випадках договір оптової купівлі-продажу можуть укладати і некомерційні організації.

Як правило, договір оптової купівлі-продажу укладається на крупні партії товарів. В процесі просунення товару від продав­ця до покупця можуть брати участь один або декілька пере­візників.

Оптова реалізація товарів має провідне значення для діяль­ності оптових ланцюгів, так як забезпечує отримання оптовими підприємствами необхідного прибутку, задоволення попиту роз­дрібних підприємств і торговців в товарах і, відповідно, потреб населення в товарах і послугах.

Оптовий продаж товарів може здійснюватись у двох формах — транзитом, коли оптова база продає товари без завезення їх на свої склади, і продажем товарів зі своїх складів. Результатом цих форм продажу буде оптовий транзитний оборот і, відповідно, оптовий складський товарооборот.

Операції, пов'язані з оптовим продажем товарів, складають значну частину комерційної роботи оптових підприємств, яка спрямована на виконання ними однієї з основних функцій опто­вої торгівлі — організацію товаропостачання роздрібної торго­вельної мережі. При цьому важливе значення має вибір найбільш раціональних форм товаропостачання.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.239.156 (0.005 с.)