ТОП 10:

Суть, мета та принципи закупівельної роботи.Методичні вказівки ;

Під час вивчення матеріалу необхідно звернути увагу на організацію проведення, аукціонів, тендерних торгів, на особливості оформлення результатів торгів; важливо усвідомити роль аукціонів і тендерних торгів як форми оптових закупівель.

Закупівельна робота є основою комерційної діяльності. З неї фактично починається комерційна робота. Щоб продати товар, продавцеві необхідно мати свій в розпорядженні товар, реалізо­вуючи який він отримає прибуток.

Спеціалісти-комерсанти повинні добре знати організацію і технологію закупівельної роботи у роздрібних постачальників, знаходити оптимальних комерційних партнерів по закупівлі товарів, забезпечувати точне і обов'язкове виконання умов до­говорів поставки товарів.

Основою комерційної діяльності в торгівлі є закупівельна ро­бота, її основним завданням є вигідне придбання товару з ме­тою задоволення споживацького попиту.

Головна функція товар­ного обігу зводиться до зміни форми вартості за формулою:

Д-Т і Т1-Д1.

Формула розкриває суть комерційної роботи в торгівлі: підпри­ємець, маючи в своєму розпорядженні певну суму грошових коштів, закуповує товар, який потім перетворить в грошові кошти з деяким збільшенням (прибутком). Виходячи з основної функції товарного обігу можна сказати, що комерційна робота в торгівлі починається із закупівлі товарів з метою подальшого їх продажу.

За своєю економічною природою закупівля є оптовим або дрібнооптовим товарообігом, здійснюваним торговельними підприємствами (юридичними особами) або приватними особа­ми з метою подальшого перепродажу закуплених товарів і отри­мання прибутку.

Правильно організовані оптові закупівлі дають можливість сформувати необхідний торговельний асортимент товарів для постачання населенню або роздрібній торговельній мережі, здійснювати дію на виробників товарів відповідно до вимог купі­вельного попиту, забезпечити ефективну роботу торгівельного підприємства.

В умовах ринкової економіки організація і технологія закупі­вельної роботи в Україні зазнала корінних змін: прийшла епоха вільних ринкових відносин, що характеризується:

— свободою вибору партнера, контрагента по закупівлі то­варів;

— множинністю джерел закупівлі (постачальників);

— рівноправністю партнерів;

— збільшеною роллю договорів, контрактів на поставку товарів;

— саморегулюванням процесів поставки товарів;

— свободою ціноутворення;

— конкуренцією постачальників і покупців;

— економічною відповідальністю сторін;

— ініціативою, самостійністю і заповзятливістю комерсанта при закупівлі товарів.

Комерційна робота з оптових закупівель товарів складається з таких етапів:

— вивчення та прогнозування купівельного попиту з метою обґрунтування комерційних рішень з оптових закупівель товарів;

— виявлення і вивчення джерел закупівлі, вибір постачаль­ників і каналів просування товарів;

— організація раціональних господарських зв'язків з постачаль­никами товарів, включаючи розробку і складання договорів поставки, подання замовлень і заявок постачальникам;

— організація і технологія закупівель безпосередньо у вироб­ників товарів, посередників, на товарних біржах, аукціонах, у імпортерів і інших постачальників;

— організація обліку і контролю за оптовими закупівлями. Комерційна робота з оптових закупівель товарів в ринкових умовах повинна базуватися на принципах сучасного маркетингу. За допомогою методів маркетингу комерційні працівники, керів­ники, менеджери торговельного підприємств отримують необ­хідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати спо­живачі, про ціни, які споживачі готові заплатити, про те, в яких регіонах попит на дані вироби найвищий, де збут або закупівля продукції може принести найбільший прибуток.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.011 с.)