ТОП 10:

Підготовка та проведення тендерних торгів.Міжнародні торги - це спосіб закупівлі товарів, розміщення, замовлень, який передбачає вибір в попередньо визначений строк пропозицій декількох постачальників і укладання контракту з тим з них., пропозиція якого найбільш вигідна організаторам торгів.

Терміни, пов’язані з вивчення процедури торгів.

Закупівля на тендерах - це придбання будь-яким способом, включаючи лізинг, наймання продукції як для безпосереднього використання замовником торгів, так і для постачання споживачам що обумовлюється у договорі, який укладається у письмовій формі між. постачальником-переможцем торгів та замовником торгів.

Замовники торгів -центральні ти місцеві органи виконавчої влади, підприємства установи, організації незалежно від форми власності а також інші суб'єкти, що здійснюють закупівлю продукції, в т.ч. для. державних потреб за рахунок, коштів державного бюджету або інших кредитів.

Постачальник - суб'єкт комерційної діяльності,який підтвердив намір взяти участь у торгах та подає або збирається подати тендерні пропозиції.

Тендерні документи - це документи, які готуються, замовником торгів та передаються постачальником для підготовки ними тендерних пропозицій.

Тендерна пропозиція - це пропозиція я щодо певного об'єкта закупівлі, яка готується та подається на торги постачальникові відповідно до вимог тендерних документів.

Акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовникам торгів тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату.

Запрошення на торги має бути опубликовано замовником, торгів у вітчизняній та іноземній пресі, зокрема в технічних. журналах. Які поширюються, за міжнародними каталогами.

Постачальники після отримання і вивчення тендерних документів підготовляють і надсилають на адресу замовника тендерні пропозиції.

Тендерні пропозиції мають бути, підписані та подаватися постачальником, у письмовій формі в запечатаному конверті або в будь-якій іншій формі, зазначеній в тендерних документах.

Тендерні пропозиції, отримані замовником торгів після закінчення кінцевого терміну їх подання,не розкриваються,не розглядаються і повинні повертатись постачальникам, що їх надали.

Усі постачальники, що подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники мають бути допущені замовником торгів до участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій.

Для розкриття тендерних пропозицій постачальників наказом голова тендерного комітету призначається спеціально комісія з представників тендерного комітету.

Під час розгляду, пояснення., оцінки і зіставлення, тендерних пропозицій та прийняття рішень щодо того, яку тендерну пропозицію буде акцентовано. Інформація із зазначених питань не розкривається постачальникам або іншим особам, які офіційно не беруть участь в розгляді., оцінці і зіставленні тендерних, пропозицій.

Якщо це передбачено в тендерних документах, замовник торгів може відхилити всі тендерні пропозиції в будь-який час до акценту тендерної пропозиції.

В умовах тендерній: документів повинно передбачатись обов'язкове підписання постачальником:у разі визначення, його переможцем трогів договору на закупівлю, складеного у письмовій формі згідно з поданою пропозицією.

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягає суть та мета тендерів?

2. Яка послідовність проведення, тендерів?

3. Що вказується в запрошені на торги?

4. Що вказується в документації та тендерних пропозиціях?

5. Який порядок розгляду тендерних пропозицій?

6. Чи може замовник відхилити тендерні пропозиції?

7. Який документ повинен підписати переможець тендерних торгів?

Тема 2.4. Основи формування асортименту товарів на підприємствах оптової торгівлі та управління товарними запасами.

Самостійна робота №6.

Тема самостійної роботи : "Чинники, що впливають на формування товарного асортименту торговельного підприємства

Форма самостійної роботи - вивчення, теоретичного матеріалу

Кількість годин - 6

Основні підручники :

1. В.В. Апопій «Комерційна діяльність», Київ «Знання», 2008 р.

2. Н.О. Криковьска, О.Б. Казакова «Комерційна діяльність», Навчальний посібник, Центр учбової літератури, Київ, 2007 р.

Студент повинні знати технологію формування та регулювання

асортименту товарів у оптовій та роздрібній торгівлі, принципи та методи управління товарними запасаючи.

Студент повинен вміти враховувати чинники, що впливають на

формування асортименту товарів: управляти товарними запасами.

Міждисциплінарна інтеграція :

Забезпечуючи дисципліни : “Товарознавство продовольчих товарів”, «Товарознавство непродовольчих товарів», «Маркетинг”.

Дисципліни, що забезпечуються : «Технологічна, практика”.

Внутрішньо-предметна інтеграція :

Тема : “Товари та послуги, як об'єкт комерційної діяльності”.

Тема : «Формування асортименту товарів та вивчення попиту населення у роздрібній торгівлі»,

Питання для вивчення матеріалу :

1. Мета і принципи формування асортименту товарів на підприємствах

оптової торгівлі.

2. Фактори, що випивають на стан і побудову асортименту товарів оптового

і роздрібного торговельного підприємства.

3. Заходи щодо оптимізації товарних запасів на підприємствах оптової

торгівлі та прискорення їх обігу.

Порядок виконання самостійної роботи

1. Ознайомитись з метою самостійної роботи та методичними

рекомендаціями стосовно її виконання.

2. Вивчити теоретичний матеріал, скласти конспект.

3. Відповісти на запитання для самоконтролю.

4. Виконання самостійної роботи в робочому зошиті.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.015 с.)