ТОП 10:

H. Мікроаневризми судин сітківки.I. Розвиток катаракти.

J. Крапкові крововиливи в сітківку.

 

83. Хвора Т., 66 р., скаржиться на біль в животі, нудоту, блювоту, біль в м’язах. Об'єктивно: різко виражені симптоми дегідратації, АТ 90/50 мм рт ст, анурія, температура 35,9 С, глікемія – 12,9 ммоль/л, ацетонурія відсутня. рН крові 6,8, вміст лактату 4,8 ммоль/л. Встановіть вірний діагноз?

F. Уремічна кома.

G. Кетоацидотична кома.

H. Мозкова кома.

I. Лактацидемічна кома.

J. Гіперосмолярна кома.

 

84. До макросудинних ускладнень цукрового діабету відносять всі перераховані, окрім:

A. Ішемічна хвороба серця.

B. Цереброваскулярні захворювання.

C. Діабетична автономна нейропатія.

D. Діабетична кардіоміопатія.

E. Діабетична стопа.

 

85. Які зміни сечі характерні для діабетичної нефропатії, стадії мікроальбумінурії?

A. Добова альбумінурія менше 30 мг, співвідношення альбумін/креатинін (мг/ммоль) менше 2,5 для чоловіків та жінок.

B. Добова альбумінурія менше 30 мг, співвідношення альбумін/креатинін (мг/ммоль) менше 2,5 для чоловіків та 3,5для жінок.

C. Добова альбумінурія більше 300 мг, співвідношення альбумін/креатинін (мг/ммоль) більше 25 для чоловіків та жінок.

D. Добова альбумінурія більше 500 мг, співвідношення альбумін/креатинін (мг/ммоль) більше 30 для чоловіків та жінок.

E. Добова альбумінурія 30-300 мг, співвідношення альбумін/креатинін (мг/ммоль) 2,5-25 для чоловіків, 3,5-25 для жінок.

 

 

86. Для ішемічної форми синдрому діабетичної стопи характерно:g

F. Периферійна нейропатія.

G. Зниження усіх видів чутливості.

H. Збереження пульсації судин.

I. Біль в спокої, біль в ділянці виразки.

J. Остеоартропатія.

 

87. У реанімаційному відділенні знаходиться хвора М., 72 р., з симптомами дегідратації, олігоурією, гіпотермією, гіпоксією. В анамнезі цукровий діабет 2 типу, лікувалась бігуанідами. Стан почав погіршуватись після перенесеного інфаркту міокарду 1 місяць тому. Об'єктивно: шкіра суха, тургор знижений, АТ – 80/40 мм рт ст, пульс 136 уд/хв. Дихання поверхневе, тонус очних яблук знижений. Встановіть попередній діагноз?

A. Уремічна кома.

B. Кетоацидотична кома.

C. Мозкова кома.

D. Гіперосмолярна кома.

E. Лактацидемічна кома.

 

88. Для нейропатичної форми синдрому діабетичної стопи характерно:

F. Локалізація виразкового дефекту в ділянці підошви, на пальцях в місцях здавлення.

G. Біль в спокої, біль в ділянці виразки.

H. Блідість шкіри стоп.

I. Гіпотермія.

J. Локалізація дефекту в акральних зонах стопи.

 

89. Макроангіопатія, як ускладнення цукрового діабету, найчастіше уражає такі судини:

F. Легень.

G. Сітківки ока.

H. Нирок.

I. Мозку.

J. Печінки.

 

90. Дівчинка 14 років поступила в хірургічне відділення іі скаргами на різкий біль в животі, нудоту, блювоту. Хворіє 2 тижні після перенесеного ГРВІ, відколи почали наростати спрага, сухість в роті, поліурія. Об'єктивно: свідомість затьмарена, тонус очних яблук знижений, дихання глибоке шумне, АТ – 100/55 мм рт ст, пульс – 136 уд/хв. Напруження черевних м'язів. Глікемія 21 ммоль/л, ацетонурія, осмолярність плазми 200 мосм/л. Встановіть діагноз?

K. Ниркова форма кетоацидотичної коми.

L. Енцефалопатична форма кетоацидотичної коми.

M. Кетоацидотична кома з псевдоперитонеальними явищами.

N. Гіперосмолярна кома.

O. Гострий розлитий перитоніт.

 

91. Вкажіть не характерні ознаки ураження серцево-судинної системи за цукрового діабету.

A. Ішемічна хвороба серця, макроангіопатія коронарних артерій.

B. Автономна нейропатія серця.

C. Кардіоміопатія.

D. Міокардит.

E. Симптоматична АГ.

 

92. Які препарати використовують в терапії кетоацидотичної коми?

F. Гідрокарбонат калію.

G. 10% розчин калію хлориду.

H. Обзидан.

I. 1,0 % розчин метиленового синього.

J. Протафан НМ.

 

93. Для виведення із гіперосмолярної коми (за рівня натріємії 145-165 мекв/л) призначають:

F. Глюкагон.

G. Великі дози інсуліну.

H. 4% розчин бікарбонату натрію.

I. 0,45% розчин натрію хлориду.

J. 10% розчин натрію хлориду.

 

94. Хворий К., 26 років. Скаржиться на біль голови, погіршення гостроти зору, зниження апетиту. Хворіє 8 років, проте 6 місяців тому був встановлений діагноз ”цукровий діабет 1 тип, важка форма”. При обстеженні: обличчя бліде, одутле. Пульс 70 за 1 хв., ритмічний, АТ 170/95 мм рт. ст. Живіт м'який, печінка не збільшена. Симптом Пастернацького негативний з обох сторін. Сечовипускання часте, переважно в нічний час. Аналіз крові: Нв 102 г/л, ер. 3,4×10 12/л, лейкоцити 8,2×10 9/л, ШОЕ— 10 мм/год. Холестерин — 7,6 ммоль/л, білок — 56 г/л, креатинін 7,9 мкмоль/л, глюкоза 9,2 ммоль/л. Аналіз сечі: питома вага 1010, білок 0,632 ‰, ер. 1—3, л. 2— 3 в полі зору, глюкоза 2 %. Ваш діагноз?

F. Цукровий діабет 1 тип, важка форма в стані компенсації. Діабетична нефропатія, стадія мікропротеїнурії.

G. Цукровий діабет 1 тип, важка форма в стані компенсації. Гіпертонічна хвороба II ст., артеріолосклероз нирок. Залізодефіцитна анемія легкого ступеня.

H. Цукровий діабет 1 тип, важка форма в стані декомпенсації. Діабетична нефропатія, стадія макропротеїнурії. Залізодефіцитна анемія легкого ступеня. Симптоматична АГ ІІ ст, високого ризику, НК 0-І.

I. Цукровий діабе 1 тип, важкоа форма в стані декомпенсації. Хронічний пієлонефрит, стадія нестабільної ремісії. Симптоматична ренопаренхіматозна артеріальна гіпертензія ІІ ст. Залізодефіцитна анемія легкого ступеня.

J. Жоден з цих діагнозів.

 

95. Внаслідок якого ускладнення у хворих на цукровий діабет виникає безбольова форма інфаркту міокарда?

F. Діабетична кардіоміопатія..

G. Міокардит.

H. Кардіоваскулярна автономна нейропатія.

I. Ішеміча хвороба серця.

J. Стабільна стенокардія.

 

96. Які з перечислених заходів найпоказовіші для лікування хворого в нефротичній стадії діабетичної нефропатії?

A. Ангіопротектори.

B. Діуретики.

C. Перитонеальний діаліз.

D. Леспенефрил.

E. Гіпотензивні засоби.

 

97. Вказати, при яких з перечислених клінічних форм цукрового діабету показано санаторно-курортне лікування:

A. Цукровий діабет без ускладнень, легка форма і середня в стані компенсації.

B. Цукровий діабет, тяжка форма в стані декомпенсації. Діабетична ангіопатія сітківки.

C. Лабільний перебіг цукрового діабету.

D. Цукровий діабет з діабетичною нейропатіею з вираженим больовим синдромом.

E. Цукровий діабет, проліферуюча діабетична ретинопатія.

 

98. Хвора Т., 66 р., скаржиться на біль в животі, нудоту, блювоту, біль в м’язах. Об'єктивно: різко виражені симптоми дегідратації, АТ 90/50 мм рт ст, анурія, температура 35,9 С, глікемія – 12,9 ммоль/л, ацетонурія відсутня. рН крові 6,8, вміст лактату 4,8 ммоль/л. Встановіть вірний діагноз?

K. Уремічна кома.

L. Кетоацидотична кома.

M. Мозкова кома.

N. Лактацидемічна кома.

O. Гіперосмолярна кома.

 

99. Виберіть не характерні прояви діабетичної автономної нейропатії.

A. Імпотенція.

B. Дисфункція сечового міхура

C. Ортостатична гіпотензія.

D. Аміотрофія.

E. Проноси.

 

100. Яке з перерахованих тверджень є нехарактерним для уремічної стадії діабетичної нефропатії?

F. Виражена протеїнурія.

G. Артеріальна гіпертензія.

H. Мікроальбумінурія.

I. Зниження добової дози інсуліну.

J. Набряковий синдром.

 

101. Для діабетичної кетоацидотичної коми характерними є перераховані ознаки, окрім:

A. Зниження артеріального тиску.

B.Наявність запаху ацетону з роту.

C. Дифузна пітливість.

D. Тахікардія.

E. Зниження тонусу очних яблук.

 

102. Хворий Н., 56 років, хворіє на цукровий діабет 2 типу 10 років, постійно приймає манініл по 5 мг 3 рази в день, останнім часом схуд, протягом трьох років до ендокринолога не звертався. При огляді на правій нозі виявлено почорніння нігтя, стопа холодна, пульсація ослаблена. Цукор крові натще 15,0 ммоль/л, цукор в сечі – 2,0 %. Оберіть тактику лікування пацієнта:

F. Додати до цукрознижуючої терапії бігуаніди.

G. На фоні даної цукрознижуючої терапії призначити судиннорозширюючі засоби.

H. Проконсультувати у хірурга з метою термінового хірургічного лікування стопи.

I. Перевести на інсулінотерапію, проконсультувати у хірурга з метою визначення необхідності хірургічного лікування стопи.

J. На фоні даної цукрознижуючої терапії провести ангіопластичне лікування нижньої кінцівки

 

103. Який з клінічних симптомів не характерний для гіпоглікемії?

F. Серцебиття.

G. Пітливість.

H. Відчуття голоду.

I. Головокружіння.

J. Сухість в ротовій порожнині.

 

104. До основних методів лікування діабетичної проліферативної ретинопатії належить:

A. Призначення ангіопротекторів.

B. Глюкокортикоїди.

C. Антиоксиданти.

D. Лазерна фотокоагуляція.

E. Всі перераховані.

 

105.Препаратами вибору в лікуванні діабетичної нефропатії, стадія мікроальбумінурії є:

A. Ангіопротектори.

B. Інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту.

C. Неселективні бета-адреноблокатори.

D. Альфа-адреноблокатори.

E. Селективні бета-адреноблокатори.

 

106. Шлунково-кишкова автономна нейропатія включає усі перераховані стани, окрім:

F. Гастропарез.

G. Дисфункція стравоходу.

H. Ентеропатія.

I. Виразкова хвороба шлунка.

J. Холецистопарез.

 

 

107. Критерієм важкого перебігу цукрового діабету є:

F. Кетоацидоз.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.014 с.)