ТОП 10:

Основні фази та етапи життєвого циклу системи баз даних; методологія проектування баз даних: вимоги до методології, послідовність проектуванняІнформаційна система виконує функції збору та збереження даних, а також обробку та маніпулювання даними. Зона забезпечує структуруванн.я даних і управління ними. Ефективність роботи інформаційної системи залежить від таких складових:

- проекту та реалізації бази даних;

- проекту та реалізації застосувань:

- супроводження інформаційної системи.

База даних є фундаментальним компонентом інформаційної системи, і проектування БД виконується в рамках проектування інформаційної системи.

Інформаційна система має життєвий цикл, який складається з таких етапів:

- планування; - збір і аналіз вимог; - проектування; - реалізації; - тестування; - супроводження.

Ці етапи не є строго послідовними і передбачають повернення на попередні етапи за допомогою зворотних зв'язків. БД, як частина інформаційної системи, має свій життєвий цикл. Життєвий цикл БД складається з таких етапів:

- планування БД;

- аналізу вимог до БД;

- проектування БД

(концептуальне, логічне, фізичне);

- розробки застосувань;

- реалізації і завантаження даних;

- тестування;

- експлуатації.

 

Рис. Етапи життєвого циклу БД

Проектування бд

Під проектуванням розуміється поетапний процес створення моделі предметної області і відображення цієї моделі в пам»яті комп’ютера.

 

 


Етапи:

I: Інфологічне проектування - визначення об»єктів предметної області,визначення властивостей об»єктів , а також їх зв»язків.Це проектування не залежить від методів представлення в бд.

II:Датологічне(логічне) проектування-відображає структуру даних і зв»язків між ел.даних без відносно до їх змісту і середи зберігання ,це проект. Відображає особлв СУБД.Тут використ. мови опису об’єкту і мови маніпулювання.

III:Внутрішнє проектування - визначення структури зберігання даних і методів доступу до даних.На цьому рівні бд може бути представленна як сукупність файлів ,як 1 файл або елемент запису.

Методологію проектування бд можна розділити на два підходи: об’єктно-орієнтований та структурний. Проектування бд - процес перетворення опису даних, предметного середовища і внутрішнє представлення бд.

Етапи проектування: - 1) проектування концептуальної моделі: вивчення і опис предметного середовища; збір основних даних, виявлення об’єктів і зв’язків між ними; - 2) вибір моделі даних (реляційна, мережна…); - 3) проектування логічної моделі (дата логічної моделі); організація даних у форму обраної моделі даних; - 4) проектування фізичної моделі бд; вибір структур збереження даних, методів доступу до даних на основі засобів конкретної СУБД; - 5) вибір СУБД; - 6) оцінка функціонування с-ми; - 7) реалізація.

Концептуальна модель – відображає об’єкти і зв’язки між ними та є абстрактним представленням предметного середовища. Логічна модель – представляє структуру даних і логічні зв’язки між елементами даних, користувачам виділяються конкретні підмножини с-ми. Фізична модель – сукупність файлів, методи доступу, розміщення даних, техніка індексування.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.85.115 (0.008 с.)