ТОП 10:

Моделі даних: класифікація, головні властивості кожної моделі; порівняти моделі між собою і визначити переваги і недоліки кожної моделі.Модель БД - це сукупність лог.конструкцій, які використ. для представлення структури даних і відношень між ними.

Визначає: 1)сукупність правил структурування даних в БД, а також допустимі операції і обмеження цілісності; 2)системи типів даних і типи зв’язків між ними.

Модель в БД відповідає за забезпечення: структури і інформації, застосування обмежень,за операції,що реалізуються. Модель даних – це спосіб для визначення логічного подання фізичних даних, що відносяться до деякого застосування. Існує три основні моделі даних: ієрархічна, сітьова, реляційна.

Класифікація моделей:

 

Ієрархічна модель:організує дані у вигляді деревовидної структури і відображає так звані родовидові зв’язки.

Перевага полягає в тому, що дозволяє відображати зв’язки "один до багатьох"; простота зображення та розуміння. Можна добавляти зв’язки як по вертикалі так і по горизонталі.

Недоліки: доступ до ел.даних передбачає проходження ієрархії. Складність відображення зв’язків "багато до багатьох". Складність операцій по вилученню інформації.

Ієрархічна модель Один екземпляр головного запису формує набір. Головний запис назв. хазяїном набору, а підлеглі – членами набору. Один екземпляр запису може бути хазяїном декількох різних наборів одночасно. Особливості ієрархічної моделі: - підтримує зв’язки 1:1, 1:*; - типи записів безпосередньо зв’язані один з одним за допомогою ієрархічної структури; - доступ до типів записів здійснюється шляхом переміщення (навігації) від кореневого типу запису до типів запису більш низького рівня в даній ієрархії при її прямому і зворотному обході; Переваги даної моделі: простота зображення і розуміння. Недоліки:складність організації зв”язків типу багато-до-багатьох, обрана ієрархія може не підходити для більшості користувачів.

Мережні моделі відрізняються від ієрархічних тим, що зв’язки між ел-тами «багато до багатьох».

Недоліки:складність реорганізації БД. Необхідність знання логічної структури БД.

Обидві моделі відносяться до так званих навігаційних моделей.

Мережева модель зберегла концептуальну простоту ієрархічного підходу ,додавши йому гнучкості для того, щоб можна було працювати з декількома ієрархіями одночасно. В даній моделі кожен об’єкт може бути зв’язаний з будь-якими іншими, тобто брати участь у будь-якій к-ті зв’язків. Особливості моделі: - підтримує зв’язки типу 1:1, 1:*; - підтримує рекурсивні зв’язки і зв’язки типу N:M за допомогою декомпозиції - має обмежену гнучкість стосовно зміни вимог до даних і методі доступу; - доступ до типів записів здійснюється шляхом переміщення по структурі мережі. Недоліки: велика складність програмних засобів записів. Щоб задати запит до бд необхідно детально знати логічну структуру бд і розробити стратегію навігації по бд; потенціальна обмеженість зв’язків.

Реляційна модель:передбачає представлення даних у вигляді тривимірних таблиць.(двомірних)

     
     
     

Реляційна модель : - підтримуються зв’язки 1:1, 1:N, N:M, рекурсивні. Типи записів пов’язані за допомогою конструкції: первинний - вторинний ключі. Підтримується цілісність на рівні посилань. Доступ до даних здійснюється за допомогою стандартної мови. Поліпшена фізична, логічна незалежність даних. Поліпшена цілісність і захист даних.передбачає представлення даних у вигл. Двомірних таблиць. Це не навігаційна модель.

Об’єктно-орієнтована модель – інформація в БД зберігається у вигляді класів, підкласів, об’єктів і т.н. Для виводу вик. Операції наслідування. Відноситься до класу навігаційних.

Навігація:

Документальні моделі даних відповідають представленню про слабко структуровану інформацію, яка орієнтована на вільні формати документів текстів або природні мови.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.85.115 (0.005 с.)