ТОП 10:

Даталогічне проектування бази даних: перелічити етапи і визначити правила переходу від концептуальної моделі до логічної моделі.Датологічне проектування - це проектування логічної моделі даних, яка представляє структуру даних і логічні зв’язки між елементами даних безвідносно до їх змісту та середовища зберігання. Це проектування відображає особливості СУБД.Тут викор. мови опису об”єкту і мови маніпулювання.

Проектування БД може виконуватися через декомпозицію, або через синтез. Стратегія декомпозиції передбачає розбиття сутностей на окремі відношення. Стратегія синтезу передбачає визначення атрибутів функціональних залежностей і створення на їх основі відношень.

Загальні правила побудови ДЛМ на основі ІЛМ:

ІЛМ ДЛМ ІЛМ ДЛМ
1)     R (K, A1, A2) 3) 1) R1 (K1, A1, A2) R2 (K2, A3, A4, K1) 2) R1 (K1, A1, A2) R2 (K2, A3, A4) R3 (K1, K2)
2)     1)R (K1, A1, A2, K2, A3, A4) 2)R1 (K1, A1, A2) R2 (K2, A3, A4, K1) 3)R1 (K1, A1, A2, K2) R2 (K2, A3, A4) 4)R1 (K1, A1, A2) R2 (K2, A3, A4) R3 (K1, K2) 4) 4)R1 (K1, A1, A2) R2 (K2, A3, A4) R3 (K1, K2)

Група Фак-т К-сть студ Студент Адреса Оцінки
ІТП-42 АІТ Бойко -
ІТП-42 АІТ Шевч -
ІТП-42 АІТ Петр -
ІТП-42 АІТ Сидор -
ІТП-42 АІТ Цирк -

 

 

Слабка сутність:

К2 К1(РК)(FK)
К2

Сильна сутність:

 

 


Складний тип зв”язку:

А

Правила:

Зв»язки 1до 1 ,1 до багатьох, багато до багатьох.

Наслідування-: Типи наслідування

Просте наслідування - клас, від якого сталося наслідування, називається базовим або батьківським (англ. base class). Класи, які походять від базового, називаються нащадками, спадкоємцями або похідними класами (англ. derived class). Множинне наслідування - при множинному наслідуванні у класу може бути більше одного предка. У цьому випадку клас успадковує методи всіх предків. Переваги такого підходу в більшої гнучкості.

Клас (під класом подразумевается деяка сутність, яка задає деяке загальне поведінка для об'єктів.Таким чином, будь-який об'єкт може належати або не належати певного класу, тобто мати або не мати поведінкою, що даний клас на увазі. Клас визначає для об'єкта контракт, тобто правила, за допомогою яких з об'єктом можуть працювати інші об'єкти (зазвичай це робиться за допомогою визначення методів класу). Крім того класи можуть перебувати один з одним в різних відносинах, таких як Успадкування або Агрегація.)

Види класів:

Базовий (батьківський) клас

Похідний клас (спадкоємець, нащадок)

Абстрактний (віртуальний) клас, підклас ()

Перетворення об’єктів. Нехай маємо сутність «об’єкт» з певними атрибутами. Даному об’єкту концептуальної моделі відповідає логічний об’єкт – таблиця. Перетворення зв’язків. 1:N – зовнішній ключ додається в підпорядковану таблицю. Посилання відбувається на первинний ключ головної таблиці.; 1:1 (1-й спосіб) – первинним ключем вибираємо один із атрибутів даних об’єктів. Об’єкти рівноцінні, отже, їх можна об’єднати в одну таблицю; 2-й спосіб – аналогічно зв’язку 1:N додається зовнішній ключ в одну з таблиць, але поле, по якому зв’язують таблиці потрібно зробити унікальним; N:M – додається нова таблиця, яка складається з атрибутів зв’язку та зовнішніх ключів зв’язуємих таблиць; перетворення рекурсивних зв’язків – додається зовнішній ключ, який посилається на первинний ключ даної таблиці; перетворення конкретизації та узагальнення – в одну таблицю вносяться поля, які спільні для декількох сутностей, які конкретизуються. В свою чергу, в кожну таблицю для цих сутностей вноситься зовнішній ключ, який посилається на первинний ключ таблиці, яка містить спільні поля.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.97.53 (0.006 с.)