ТОП 10:

Мова SQL: основні можливості по формуванню запитів до бази даних, приклади запитів.SQL (англ. Structured query language - мова структурованих запитів) - мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що застосовується для запитів, поновлення і керування реляційними БД. Сам по собі SQL не є ні системою керування базами даних, ні окремим програмним продуктом. Не будучи мовою програмування в тому розумінні, як C або Pascal, SQL спроможна формувати інтерактивні запити або, будучи вмонтованою в аплікації, виступати в якості інструкцій для керування даними. Стандарт SQL, крім того, вміщує функції для визначення зміни, перевірки і захисту даних.

Можна застосовувати:

В інтерективному режимі: SQL-транслятор-код

Застосування в прикладній програмі:базова мова+ SQL – препроцесор – базова мова+виклики функцій – компілятор базової мови – код

Приклади запитів:

· Щоб отримати інформацію ,яка міститься в бд використовується запит SELECT.

'select * from city where cc in (select cc from country where cn=:n1)');

<вибрати з city , де cc знаходиться у множині , а саме – вибрати cc з country ,де cn=:n1>

· Запит INSERT використовується для створення нового рядку даних.для оновлення вже існуючихданих або порожніх полей рядкутреба використовувати запит UPDATE.

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3)

VALUES (‘data1’, ‘data2’, ‘data3’);

Запрос UPDATE и условие WHERE

· UPDATE використовується для того,щоб змінити існцючі значення або звільнити поле в рядку,тому нові значення повинні відповідати існуючому типа даних та забеспечувати дійсні значення.Якщо ві бажаете змінити значення упо всім рядкам ,тоді необхідно викоистовувати умову WHERE.

UPDATE table_name SET column1 = ‘data1’, column2 = ‘data2’

WHERE column3 = ‘data3’;

· Будьте обережні! Запит DELETE знищує цілі рядки.Запит DELETE повністю знищує рядок з бд.Якщо ві бажаете видалити 1 єдине поле ,тоді необхідно використовувати запит UPDATE та встановити для цього поля значення,яке буду аналогом NULL у вашій програмі.Запит DELETE неоюхідно обмежувати умовою WHERE,у іншому вииадку ві можете втратити весь вміст таблиці..

DELETE FROM table_name WHERE column1 = ‘data1’;

Запит – певна операція над відношеннями, результатом якої є також певне відношення. Мова запитів – це штучна мова для опису запитів, організації пошуку в БД. Структурована мова записів SQL – це непроцедурна мова, яка базується на реляційному обчисленні кортежів. Вона не має команд для відображення інф-ї, а також команд управління, у цій мові не оголош змінні.

Існує два варіанти мови SQL – інтерактивний і вбудований. Інтерактивний SQL використовується для виконання дій безпосередньо у БД з метою отримання необхідного результату. Вбудований SQL складається з команд SQL, які включені у програму, написану на будь-якій іншій мові програмування. Мова SQL складається з трьох категорій операторів:команд мови визначення (опису) даних (DDL),

команд мови маніпулювання даними (DML),

команд мови запитів (DQL).

Основні елементи мови SQL:

Будь-який запит складається з речень:

SELECT – визначається набором стовпців результуючого набору даних

FROM – імена таблиць джерел інформації

WHERE – виконується фільтрація рядків об’єкту у відповідності з заданими вимогами

GROUP BY – утворюються групи рядків, які мають одне й теж значення у вказаному стовпчику

HAVING – задає умову, яка накладається на групи рядків набору данних

UNION – дозволяє об’єднати результати виконання декількох запитів (ці результати повинні мати однакові атрибути)

ORDER BY – дозволяє відсортувати результуєчий набір даних за вказайим полем або групою полів

EXISTS-перетин

DISTINCT- проекція

Порядок речень і фраз в операторі SELECT не може бути змінений. Тільки вирази SELECT і FROM є обов’язковими, всі інші речення і фрази можуть не застосовуватись. Результатом дії оператора SELECT є таблиця.

Прості запити стосуються однієї таблиці, складні-декількох.

Викладач (Teacher) Спеціальність (Speciality)

Дисципліна Прізвище викладача
NS ST
Дисципліна К-сть годин
NS VH

 

       
   
SELECT NS FROM Teacher (SELECT NS FROM Speciality WHERE Teacher . NS = Speciality. NS) · Різниця. Визначити назви всіх дисциплін, які зустрічаються в 1-му і не зустрічаються в 2-му відношенні SELECT NS FROM Teacher WHERE NOT EXISTS (SELECT NS FROM Speciality WHERE Teacher . NS = NS) · З’єднання. Визначити назви дисциплін і прізвищ викладачів, для яких назва дисципліни зустрічаються і в 1-му і 2-му відношенні. SELECT Teacher* FROM Teacher, Speciality WHERE Teacher . NS = Speciality. NS)  
 

 


11. Мова SQL: основні можливості по визначенню даних та маніпулюванню даними в базі даних, приклади операцій по створенню бази даних та по маніпулюванню даними.

SQL (англ. Structured query language - мова структурованих запитів) - мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що застосовується для запитів, поновлення і керування реляційними БД. Сам по собі SQL не є ні системою керування базами даних, ні окремим програмним продуктом. Не будучи мовою програмування в тому розумінні, як C або Pascal, SQL спроможна формувати інтерактивні запити або, будучи вмонтованою в аплікації, виступати в якості інструкцій для керування даними. Стандарт SQL, крім того, вміщує функції для визначення зміни, перевірки і захисту даних.

Можна застосовувати:В інтерективному режимі: SQL-транслятор-код

Застосування в прикладній програмі:базова мова+ SQL – препроцесор – базова мова+виклики функцій – компілятор базової мови – код.

Створення таблиці:Create table group (gr.char(10,fk char (20),ks integer ).

Створення індексу :

Create index

Unique index groop gr on groop(gr)-унікальний індекс створюється на початку створеня таблиці.

Зміна існуючої таблиці:Alter Table group add ST char (20)

Вилучити таблицю :Drop TABLE Group

Використання NOT NULL^

Create Tsble Group (GR char (10) NOT NULL ,FK char (20) NOT NULL,KS integer).

Використання NOT NULL UNIQUE:вимагає,щоб кожне значення було унікальне.

CREATE TABLE Group (GR char (10) NOT NULL UNIQUE,FK char (20) NOT NULL ,KS integer)

Якщо порібно створити обмеження на декілька атрибутів :UNIQUE (GR,FK) GR може бути не унікальним, FK може бути не унікальним . але їх поєднання-унікальне.

Приклади запитів:

· Щоб отримати інформацію ,яка міститься в бд використовується запит SELECT.

'select * from city where cc in (select cc from country where cn=:n1)');

<вибрати з city , де cc знаходиться у множині , а саме – вибрати cc з country ,де cn=:n1>

· Запит INSERT використовується для створення нового рядку даних.для оновлення вже існуючихданих або порожніх полей рядкутреба використовувати запит UPDATE.

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3)

VALUES (‘data1’, ‘data2’, ‘data3’);

Запрос UPDATE и условие WHERE

· UPDATE використовується для того,щоб змінити існцючі значення або звільнити поле в рядку,тому нові значення повинні відповідати існуючому типа даних та забеспечувати дійсні значення.Якщо ві бажаете змінити значення упо всім рядкам ,тоді необхідно викоистовувати умову WHERE.

UPDATE table_name SET column1 = ‘data1’, column2 = ‘data2’

WHERE column3 = ‘data3’;

· Будьте обережні! Запит DELETE знищує цілі рядки.Запит DELETE повністю знищує рядок з бд.Якщо ві бажаете видалити 1 єдине поле ,тоді необхідно використовувати запит UPDATE та встановити для цього поля значення,яке буду аналогом NULL у вашій програмі.Запит DELETE неоюхідно обмежувати умовою WHERE,у іншому вииадку ві можете втратити весь вміст таблиці..

DELETE FROM table_name WHERE column1 = ‘data1’;

 

Мова SQL є повноцінною мовою, призначеною для створення БД, керування її захистом, зміни складу БД, читання даних і суиісного використання даних декількома користувачами, що працюють паралельно. Мова SQL складається з трьох категорій операторів:

команд мови визначення (опису) даних (DDL – Data Definition Language)

команд мови маніпулювання даними (DML – Data Manipulation Language),команд мови запитів (DQL – Data Query Language)

Команди DDL використовуються для створення об’єктів даних і управління ними. Команди DML керують змінами даних об’єктів. Команди DQL виконують запити до об’єктів.

       
 
 
   

 

 


Приклади: Створити таблицю Група CREATE TABLE Group ( G_Title VARCHAR (10), G_Quant SMALLINT, SP_Title VARCHAR(50)); Змінити назву кафедри, де завідуючим кафедрою працює Бойко Л.Т., на назву ІТ. UPDATE Chair SET C_Title=”ІТ” WHERE C_Chief=”Бойко Л.Т.”; …. SET TERM !! ; CREATE PROCEDURE UPD_OBJ ( NOMER INTEGER,  
NAZVA VARCHAR(35), OPYS VARCHAR(300), KADASTR VARCHAR(14) ) as begin UPDATE OBJECT SET NOMER = :NOMER, NAZVA = :NAZVA, OPYS = :OPYS WHERE KADASTR = :KADASTR and NOMER=:NOMER; end!! SET TERM ; !! …    

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.224.127.143 (0.007 с.)