ТОП 10:

Технології створення баз даних за допомогою сучасних інструментальних засобів, перелічити послідовність робіт із створення локальної і серверної бази даних.Сворення локальної бд:

1.Викликаємо BDE Administrator або SQL Explorer,викликати меню object\new та встановити драйвер Standart. Після цього з”явиться форма(меню),зберігти налаштування.Для створення бд необхідно створити таблиці :File\new\table/ .В Table property можна задавати ключі (секондарі –для прискоренн фільтрації,),refrential integrity –для організації зв”язку 1 до багатьох.Після заповнення таблиці треба данні зберегти під розширенням .db. У створенні бд приймають участь такі компоненти: TTable-не візуальна.працює з 1 файлом. TQuery –працює з багатьма файлами.Компонента TStore Proc – застосовується для роботи з процедурами,що зберігаються на сервері. Компонента Data Sourse викон.ф-її управління потоками даних і візуальними компонентами.Також синхронізує поведінку візуальної компоненти з набором даних.TDB Grid –таблиця.

DB1
TQuery

 

В бд можна виконувати:фільтрацію, модифікацію існуючого поля, вилучення запису. редагування стовпців та строк,організація пошуку,створення звітів тощо.

Багатокористувацька бд(модель клієнт-сервер):

Серверна бд розроблюється на сервері (наприклад Interbase).На сервері розташовуються процедури,що зберігаються.які представляють собою спец.програмні модулі.Тригери представляють собою процедури,які автоматично запускаются.Тригери викон. Ф-ї підтримки посилкової цілісності.Сервер є активним,тому що не тільки клієнт може цого запускати .а й тригери.Недоліки системи- велике завантаження сервера бд.

клієнт-система.процес.комп”ютре ,користувач .які звертаються до сервера за певним ресурсом.

Сервер-система.процес,комп”ютер,який володіє певним ресурсом.

У Interbase доступ до даних з Delphi виконується: доступ за допомогою BDE; за допомогою Ado; ЗА ДОПОМОГОЮ DB Express; за допомогою interbase express .

Запуск локального сервера Interbase виконується за допомогою утіліти Interbase manager можна встановити автоматичний або неавтоматичний запуск.Для роботи з бд є утіліта IB Console

Сворення БД:

Створити папку c:\stud ,за допомогою IB Console визначити локальний сервер; зарееструватись.

Реестрація- треба встановити ім»я SYSDBA і пароль masterkey.Вибрати пункт меню Database\create data base ввести alias . alias треба зарееструвати за допомогою sql explorer або BDE administrator,встановити драйвер Interbase.

Можна також переглядати бд яка створена в іншій системі за допомогою утіліти data pump.Недолік: типи даних можуть бути у чьомусь не сумісні

Наповнення і зміна бд може виконуватись:

Технологія створення БД:

 

 

Розподілена бд:

Case технології:

CASE (Computer-Aided Software Engineering) - програмні засоби, що підтримують процеси створення і супроводу подібних систем, включаючи аналіз і формулювання вимог, проектування прикладного ПЗ (додатків) і баз даних, генерацію коду, тестування, документування, забезпечення якості,конфігураційне управління і управління проектом і т.д. CASE-засоби разом із системним ПЗ і технічними засобами утворюють повну середовище розробки.

CASE-технологія являє собою методологію проектування ІС, а також набір інструментальних засобів, які дозволяють в наочною формі моделювати предметну область,аналізувати цю модель на всіх етапах розробки та супроводження ІС та розробляти програми у відповідності до потреб користувачів.Більша частина CASE-засобів використовує методологію структурного (в основному) або орієнтованого аналізу і проектування, що використовують специфікації у вигляді діаграм або текстів для опису зовнішніх вимог, зв'язків між моделями системи,динаміки поведінки системи та архітектури програмних засобів.

Розглянемо з цієї точки зору UML як приклад CASE-засоби, конкретно - діаграми станів (State).

Високі потенційні можливості CASE-технології: збільшення продуктивності праці, поліпшення якості програмних продуктів, підтримка уніфікованого та узгодженого стилю роботи.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.003 с.)