ТОП 10:

Інформаційне забезпечення автоматизованих систем: склад та структура інформаційного забезпечення, системи класифікації та кодування інформації.ІЗСАПР-це сукупність єдиної системи класифікації і кодування інформації,системи документації і масивів інфо.,сукупність правил і методів організації накопичення ,подання і збереження ,оновлення і контролю інфо.

ІЗ встановлює:

1. склад інформації

2. структуру інформації,і закономірності її перетворення

3. характеристики руху інформації

4. характеристики якості інформації,тобто повнота,корисність і т.д.

5. засоби претворення інформації

Вихідними даними ІЗ є:

1. Відомості нормативно-довідкового характеру

2. бібліотеки стандартних проектних рішень

3. системи класифікації і кодування

4. компоненти конструкторської і технологічної документації (конструк.

таблиці,графіка,документи)

5. фонди алгоритмів та програм

6. архіви проектних документів

7. науково технічні бібліографічні дані

 

Система класифікації-це сукупність правил і результат розподілу заданої множини об¢єктів на підмножини відповідно засобами східності і розбіжності

Розрізняють ієрархічну і фасетну системи класифікації

Ієрархічна система класифікації - передбачає кілька ієрархічних рівнів поділення об¢єкта на класифікаційні групи множини.

Принцип ієрархічної класифікації:

 

+ зручна

- жорстка

Фасетна – передбачає розбиття множини об¢єктів на підмножини, які є незалежними класифікаційними групуваннями. Фасет - набір однакових для всіх об’єктів ознак.

Принципфасетної класифікації:

 

+ гнучка

- розріджена

 

 

На основі обраної системи будуються класифікатори для яких визначаемо назви класифік. Ознак та коди і на сполученя яких будується код кожного об¢єкту

Комбіновані системи класифікації.

Розрізняють також послідовну та паралельну системи класифікації. До того ж паралельну систему називають ще комбінованою.

Послідовна система кодування пов’язана з ієрархічною структурою кодування. Комбінована відповідно – з фасетною.

Послідовна СК пов¢язана з ієрархічною системою класифікації

Х+ХХ+ХХХ

 
 

 


Тип напрям підготовки спеціальність

При втраті частини коду ми втрачаємо інформацію попередньої.

Паралельна СК пов¢язана з незалежними ознакакми фасетної системи класифікації

 

 

Пр.:Ізмайлова О.В. ХХХХ:Х:Х:ХХХХ

табельний номер освіта стать(ж/м) спеціаліз.

При втраті частини коду нічого не зміниться .

Комбінована СК

Система кодування-наз. сукупність правил утворення коду. Кодове позначення характеризується набором символів, алфавітом.

Системи кодування інформації :

· Класифікаційні

· Некласифікаційні

Некласифікаційні системи—орієнтовані на однозначність, ідентифікацію, кратність

(номер поля, маршрути)

--порядкова система кодування

--серійно-порядкова система кодування

--мнемокод

Класифікаційна система кодування:

--послідовна система кодування

--паралельна або комбінована система кодування

Послідовна система кодування пов’язана з ієрархічною системою класифікації

При втраті частини коду ми втрачаємо інфлормацію попередньої.

Паралельна система кодування пов’язана з незалежними ознаками фасетної системи. За кожної з ознак закріплюється певна позиція в коді (фасета), тому навіть при втраті частини інформації, інша її частина не втрачає свого значення При втраті частини коду нічого не зміниться .

Комбінована система кодуванняПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.97.53 (0.007 с.)