ТОП 10:

Бази даних в Internet: публікації баз даних в Internet, WEB-застосування і WEB-сервери, інтерфейси програмування WEB-застосувань, використання технології XML для публікації баз даних.HTTP
Користівач
Сервер
Методи інтеграції СУБД у WEB середовищі.

 

       
 
   
 

 


Дозволяє отримати інформацію статичну і динамічну.

Функції клієнта, в якості якого виступає браузер:

·Він генерує запити на певні дії і виклик певних сторінок;

·Вміщує сценарний інтерпретатор, який дозволяє запускати сценарій у клієнта;

·Дозволяє відображати мову розмітки на екрані.

Функції WEB сервера:

· WEB сервер – це сервер HTTP, який обробляє протокол HTTP, приймає запити і формує відповіді у форматі HTTP;

· Вміщує сценарний інтерпретатор, який дозволяє записувати в програмний код і запускати на WEB сервері;

· Виконує функції створення, читання, модифікації, вилучення екземплярів представлення.

Функції сервера БД: виконує SQL-запити; управління БД; не створює форми і звіти.

Застосовують наступні засоби:

Ø Сценарії-є розширення мови HTML, і включаєть у WEB документ. Застосовуються мови Javascript, Jscript, VBScript. Ці сценарії виконуються як під час завантаження, так як і відповідь на дії користувача. Можуть розташовуватися як на клієнті, так і на сервері.

Ø Елементи управління ActiveX-реалізуються за допомогою DLL-бібліотек, і вбудовується у WEB-документ. Вони дозволяють отримувати необмежений доступ до даних.

Ø Аплети Java- використовується для динамічно-формуючого інтерфейса користувача. Зберігаються у клієнта.

Сервлети – використовуються на WEB сервері.

Ø Інтерфейси CGI- CGI відповідають консольні застосування операційної системи. Обмін параметрів виконується або через зміну пареметріа URL, або змінення оточення.

Ø Інтерфейс ISAPI- тут використовуються бібліотеки DLL.

Ø Програмні засоби ASP, PHP, IDC/HTX, JSP,…

ASP- Active Server Page; PHP- засіб звернення до БД; IDC– задання аліасу БД, SQL-запиту, паролю, для задання ідентифікатора; HTX- шаблон відповідей; JSP- Java Server Page.

 
 

 

 


Протокол SOAP- це протокол для обміну даними форматами XML поверх формату HTTP.

 
 

 

 


WEB служба – серверне застосування, яке доступне через Інтернет і інтерфейс його застосування, опублікований у відповідності зі специфікацією SOAP.

 
WEB сервер
WEB застосування
К
Для реєстрації WEB- застосування використовується сервер-реєстр, який представляє собою WEB-сайт.

           
 
   
 
 
   

 

 


Публікація баз даних в Інтернеті - один з найбільш часто розв'язуваних веб-студіями завдань. Більшість фірм і підприємств працюють з базами даних, електронними таблицями, або інший структурованої інформацією або набором документів.Це можуть бути прайс-листи, дані про товари на складі, навіть архів документів. Є найрізноманітніші рішення для публікації реляційних і фактографічних баз даних в Інтернеті на основі MySQl / PHP, MS SQL Server / ASP, Lotus Notes і т.д.

Традиційно використовуються для WEB-розробок мови програмування (Perl, PHP, ASP та інші) дозволяють реалізовувати практично будь-які завдання. Але обробляти з їх допомогою великі обсяги даних, які мають до того ж складну структуру, досить важко. Можливо, але складно:).Розробка подібних програм вимагає зростаючих витрат праці програмістів, у геометричній прогресії зростає обсяг програмного коду та кількість помилок, знижується надійність програмного забезпечення. У такій ситуації на допомогу програмісту приходять бази даних.

Лідером серед баз даних, що використовуються для розробки WEB-додатків, на сьогоднішній день, безумовно, є MySQL. Головне достоїнство MySQL (плавно переходить у недолік:) - її простота.Як наслідок - найвища швидкість виконання SQL-запитів і необхідність явного програмування основних правил підтримки цілісності та несуперечливого даних на рівні сервера додатків. Серед інших баз даних, які застосовуються для WEB-розробок, відзначимо Oracle та PostgreSQL.PostgreSQL - вільно розповсюджувана СУБД з відкритим вихідним кодом, орієнтована головним чином на роботу в UNIX-подібних системах.

Прагматичний підхід до розробки додатків Web баз даних

Модель розподілених обчислень у рамках Web-технологій, у разі реалізації доступу до бази даних на стороні сервера, можна зобразити так:

З малюнку видно, що до складу будь-якого додатку Web баз даних входить компонент, що реалізують CGI скрипт. Однак це не єдиний компонент таких додатків. Крім нього до складу програми входить компонент відображення результатів обробки бази даних. Його часто реалізують на мові HTML.

XML (англ. eXtensible Markup Language - Розширюваний мова розмітки, вимовляється [екс-Ем-ел]) - фактично представляє собою звід загальних синтаксичних правил.XML призначений для зберігання структурованих даних (замість існуючих файлів баз даних), для обміну інформацією між програмами, а також для створення на його основі більш спеціалізованих мов розмітки (наприклад, XHTML), іноді званих словниками.XML є спрощеним підмножиною мови SGML.Целью створення XML було забезпечення сумісності при передачі структурованих даних між різними системами обробки інформації, особливо при передачі таких даних через Інтернет.Словники, засновані на XML (наприклад, RDF, RSS, MathML, XHTML, SVG), самі по собі формально описані, що дозволяє програмно змінювати і перевіряти документи на основі цих словників, не знаючи їх семантики, тобто не знаючи смислового значення елементів.Важливою особливістю XML також є застосування так званих просторів імен. На відміну від HTML ця мова дозволяє зберігати внутрішню структуру документа. Популярне поєднання: СУБД + XML + WEB

Переваги гіпертекстовіх систем: наявність корістувацького інтерфейсу, можливість встановлення зв "зків між вузлами і отримання від нього ін фор.; Наявність розвиненої системи пошуку; наявність системи збереження територіально розподіленої інформації.

Значення мови XML для бази даних:

Стандартизованих засіб представлення інформації; стандартізованіц засіб опису представлення баз даних (XML може працювати з браузером).; Чіткий розводіл структури, змісту і відображення інформації; можливість перевірки змісту документів; підтримка міжнародних стандартів длч типів документів.

XML працює зі слабо структурованим даними. Які є неповним або недостатньо формалізованімі і мають структуру що може швидко змінюватись ..

Веб-сервер - це сервер, який обробляє HTTP-запити від програм-клієнтів (у більшості випадків веб-браузерів), і видає їм відповіді у вигляді HTML-сторінці або якої-небудь ще формі.Крім того, веб-сервером часто називають як програмне забезпечення, що виконує функції такого сервера, так і комп'ютер, на якому це програмне забезпечення працює. Apache використовується для організації більшості веб-серверів у світі і є найбільш масовим продуктом свого класу.Цей сервер володіє величезними можливостями конфігурації, що є дуже продуктивним і підтримує всі відомі протоколи для роботи веб-серверів.Спеціально для Apache створені версії таких популярних мов програмування як Perl и PHP, а також цей сервер легко інтегрується з широко застосовуваними СУБД (наприклад, MySQL).Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.008 с.)