Загрози фінансовій безпеці фірми.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загрози фінансовій безпеці фірми.Фінансова безпека суб’єктів господарювання - це складова структури економічної безпеки підприємства, яка визначає стан захищеності фінансової сфери підприємства від різного роду загроз , які притаманна йому і включає в себе заходи щодо забезпечення досягнення найбільш ефективного використання ресурсів і конкурентноздатності підприємства на ринку.

Особливостями фінансової безпеки підприємств є:

- система забезпечення фінансової безпеки підприємств є цілісною, адже включає в себе кадровому, технічну, екологічну, інформаційну складову підприємства;

- програма системи забезпечення фінансової безпеки підприємства є унікальною і розробляється окремо для кожного підприємства, адже кожне підприємство розвивається по-різному ;

- фінансова безпека підприємства безпосередньо залежить від стану економіки держави, адже держава (створює і регулює економічні умови діяльності підприємств) до них відноситься здійснення антимонопольної політики, регулювання ринку,системи оподаткування, інвестиційних і інформаційних процесів.

Зовнішні загрози – це різні негативні дії, які доводять підприємство до кризового становища, або погіршують конкурентноздатність підприємства на ринку.

До зовнішніх загроз відносять:

- спекулятивні операції на ринку цінних паперів;

- недобросовісна конкуренція;

- недостатній контроль бізнесу з боку держави;

- лобіювання конкурентами недостатньо виважених рішень органів влади;

- незаконне заволодіння майном окремими особами – рейдерство;

- також до зовнішніх загроз фінансовій безпеці підприємств належать форс-мажорні обставини стихійні лиха, воєнні конфлікти, а також форс мажорні обставини економічного характеру(економічна криза, блокада, ембарго,несприятлива, або різка зміна курсу валюти, обвал фондових бірж).

Внутрішні загрози – це недосконала діяльність самого підприємства, або різні прорахунки персоналу підприємства через які підприємство неефективно проводить фінансові операції, виробляє не конкурентно-здатний товар, що негативно впливає на діяльність підприємства.

До внутрішніх загроз відносять:

- неефективне фінансове планування та управління активами;

- малоефективна ринкова стратегія;

- помилкова ціньова і кадрова політика;

- прорахунки менеджерів.

Ризик - це ймовірність виникнення збитків або недодержання прибутків порівняно з варіантом що прогнозується. Але з іншого боку ризик є характерною ознака діяльності підприємства, тому що без нього неможливий прогрес, розвиток будь-якого суб’єкта господарювання, адже коли керівник того чи іншого суб’єкта господарювання приймає якесь рішення то він піддається небезпеці через різні загрози, які були зазначені вище. Для цього кожний керівник повинен зазделегідь передбачити і урахувати усі загрози у сфері фінансової безпеки підприємства – фінансовий ризик.

Ризик можна поділити на:

- Валютний ризик

- Кредитний ризик

- Інвестиційний ризик.

З вище зазначеного можна зробити висновок, що на сьогоднішній день існує багато проблем на шляху у діяльності суб’єктів господарювання. І усі ці проблеми ґрунтуються на загрозах фінансовій безпеці суб’єктів господарювання. Однією з основних проблем діяльності господарств в Україні є недобросовісна конкуренція, яка потребує негайного вирішення адже через цю проблему багато підприємств малого і середнього бізнесу не можуть працювати. Бо недобросовісна конкуренція тягне за собою монополізацію ринку, яка полягає в тому, що кожна фірма має над своєю продукцією так звану монопольну владу, тобто фірма може підвищувати і знижувати ціни на свою продукцію не залежно від дій конкурентів і тим самим не дозволяє вийти на ринок більш економічно слабшим фірмам.

Таким чином, можна стверджувати, що забезпечення фінансової безпеки підприємства, а також боротьба з різними видами загроз пов’язаних з фінансовою сферою підприємства забезпечить його ефективну діяльність і конкурентноздатність на ринку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.008 с.)