З історії Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-БарановськогоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З історії Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

Донецький національний університет економіки і торгівлі має давню історію. Етапи його становлення наочно відображають періоди сучасної історії України. Університет, як навчальний заклад бере свій початок з Вищих кооперативних інструкторських курсів, що функціонували при Центральному Українському кооперативному комітеті з осені 1917 року. На базі цих курсів у січні 1920 року за ініціативою професора Михайла Івановича Туган-Барановського був створений Український кооперативний інститут у м. Києві.

У1934 році інститут був переведений до Харкова, де був об'єднаний з декількома іншими ВНЗ і існував як Харківський інститут радянської торгівлі.

У червні 1959 року Рада Міністрів України прийняла постанову про переведення інституту з міста Харкова у місто Сталіно та перейменування його у Сталінський інститут радянської торгівлі. Необхідність прийняття такого рішення уряду була викликана об'єктивною потребою Донбасу у створенні нових навчальних закладів.

Після того як місто Сталіно було перейменоване у місто Донецьк, інститут також змінив свою назву і став називатися Донецький інститут радянської торгівлі. Так розпочався його "донецький період".

Починаючи з 1960 року Донецький торгівельний інститут активно відкриває свої філії у багатьох містах України (Сімферополь, Керч, Харків, Київ, Одеса, Львів, Запоріжжя, Кривий Ріг, Луганськ).

Згодом на базі цих філій були створені Київський національний торгово-економічний університет, Харківський державний університет харчування і торгівлі, Криворізький інститут народного господарства, Керченський технологічний інститут рибного господарства.

У 1992 році Донецький інститут радянської торгівлі змінив назву на Донецький державний комерційний інститут, а у 1998 році на підставі рішення Державної акредитаційної комісії і постанови Кабінету Міністрів України ВНЗ отримав найвищий четвертий рівень акредитації та статус університету. У 2000 році університету присвоєно ім'я його засновника – вченого, громадського й політичного діяча М.І.Туган-Барановського.

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки Указом Президента України №169/2007 від 3 березня 2007 р. ДонНУЕТу було надано статус національного.

Сьогодні Донецький національний університет економіки і торгівлі - це провідний торгово-економічний вищий навчальний заклад України. Зусилля професорсько-викладацького колективу університету спрямовані на постійне поновлення змісту та методів навчання, створення гнучкої системи підготовки спеціалістів для економіки України. За роки свого існування університет підготував біля 90 тис. спеціалістів для національного господарства. Випускники університету працюють у багатьох країнах світу, тільки для країн далекого зарубіжжя підготовлено 1200 фахівців.

Внаслідок своєї плідної діяльності ДонНУЕТ перетворився у навчально-науковий центр економічної освіти, відомий своїми досягненнями далеко за межами України.

Університет готує фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр за такими спеціальностями: "Міжнародна економіка", "Фінанси", "Банківська справа", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі", "Обладнання переробних і харчових виробництв", "Технологія харчування", "Готельно-ресторанна справа".

До складу університету як структурні підрозділи входять:

· інститут обліку і фінансів,

· інститут економіки і управління,

· інститут харчових виробництв,

· інститут післядипломної освіти,

· факультет маркетингу, торгівлі та митної справи,

· факультет харчування,

· економіко-технологічний факультет (м. Севастополь),

· навчальні центри в м. Сімферополі, Луганську, Маріуполі, Кривому Розі;

· технікуми у м. Докучаєвську, Краматорську, Маріуполі та Шахтарську.

Підготовка наукових фахівців в університеті здійснюється через аспірантуру з 12 спеціальностей і докторантуру з 3 спеціальностей. Функціонують 2 спеціалізовані вчені ради: спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій з економічних наук; спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій з технічних наук. Таким чином, в університеті можна отримати диплом від молодшого спеціаліста до доктора наук.

Досягнення вчених ДонНУЕТу мають широке розповсюдження. Світове визнання одержали дослідження наукових шкіл з економіки та фінансів торгівлі, бухгалтерського обліку, аналізу і контролю, маркетингу та комерційної діяльності, маркетингового менеджменту, обладнання харчових виробництв, технології громадського харчування, охорони праці.

Внесок учених і педагогів університету отримав високу оцінку Уряду України. У 1970 році за успіхи в підготовці кадрів у зв'язку з 50 річчям від дня заснування університет було нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради України.

У 2002 році ДонНУЕТ став переможцем у міжнародному академічному рейтингу популярності і якості „Золота фортуна" і нагороджений срібною медаллю „10 років незалежності України", у цьому ж році орденом Пошани за вагомий внесок у розвиток системи вищої освіти незалежної України, підготовку висококваліфікованих кадрів, а також зміцнення міжнародного співробітництва та Золотою медаллю ім. М. Туган-Барановського за значний особистий внесок у розвиток економічної і науково-технічної сфер та активну громадську діяльність на благо і розбудову України.

У 1998 році Міжнародна асоціація країн СНД зареєструвала наукове відкриття професора, завідувача кафедри університету В.В. Осокіна у галузі екології.

У 2003 році за розробку науково-технічних основ створення і освоєння технології масового виробництва озонобезпечних побутових холодильників та морозильників з високою енергетичною ефективністю творчому колективу науковців ДонНУЕТ О.О. Шубіну, В.І. Ландику, В.В. Жидкову, О.М. Горіну, Г.В. Гейєру, І.Н. Красновському присуджено Державну премію в області науки і техніки.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського одним з перших вищих навчальних закладів в Україні розпочав роботу над міжнародними науковими проектами у межах європейської програми ТЕМРUS/ТАСІS. Учені університету успішно співпрацюють із зарубіжними партнерами також у межах програми RЕАР Британської Ради при фінансуванні з боку фонду "Ноу-Хау", отримавши гранти на розробку економічних курсів, починаючи з 1998 року. Крім того, вчені ДонНУЕТу щорічно отримують гранти на участь у закордонних наукових конференціях і семінарах, публікації наукових статей у межах програм ТАСІS, Британської Ради, ТRЕХ, Фонду "Відродження", Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Тісні зв'язки ВНЗ підтримує з Каліфорнійським університетом США, Афінським університетом у Греції.

Поряд з розвитком творчих контактів з ВНЗ далекого зарубіжжя Донецький національний університет економіки і торгівлі продовжує давню співпрацю з ВНЗ Росії (Російська економічна академія ім. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербурзький торгово-економічний університет, Воронезький університет, Московський університет споживчої кооперації).

У 2005 році ДонНУЕТ пройшов міжнародну сертифікацію у Міжнародному освітньому товаристві (ІЕS) (м. Лондон) та отримав рейтинг А, який відповідає характеристиці „Першокласний заклад із міжнародним досвідом" що дало можливість видавати випускникам поряд із вітчизняним дипломом Міжнародний сертифікат ІЕS за усіма спеціальностями.

У 2006р. ДонНУЕТ нагороджений дипломом Всеукраїнського конгресу профспілок як кращий навчальний заклад з організації наукової роботи серед студентів.

У рейтингу вищих навчальних закладів України за підсумками науково-освітянської діяльності у 2005 та 2006 році університет зайняв перше місце серед групи економічних ВНЗ.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.012 с.)