ТОП 10:

Передавання електричної енергії на відстань. 

Решта в підручнику на сторінці 30-31

 

 

П’ята самостійна робота

Формули по темі «Електромагнетизм, електромагнітна індукція»

-сила взаємодії між провідниками у середовищі

- відносна магнітна проникність, залежить від роду речовини, дається в таблицях

- магнітна стала, дається на стенді

- сила струму у першому й другому провідниках

- довжина взаємодії провідників

- відстань між провідниками

 

- сила Ампера

В – магнітна індукція

l – довжина відрізка провідника

α – кут між магнітною індукцією і відрізком провідника

- сила Лоренца

q – електричний заряд частинки

υ – швидкість

кут між вектором швидкості і вектором магнітної індукції

S – площа контура

- другий закон Ньютона

 

- робота магнітного поля при переміщенні провідника зі струмом

 

- період тіла, що рухається по колу

 

- доцентрове прискорення

 

- ЕРС індукції, що виниакє в провіднику при його русі в магнітному полі.

 

- власний магнітний потік контура чи котушки

L – індуктивність контура чи котушки

- ЕРС наближено дорівнює напрузі і дорівнює різниці потенціалів

 

- ЕРС індукції

- зміна магнітного потоку

 

- ЕРС самоіндукції

- енергія магнітного поля

 

- закон Ома для повного кола

 

q – заряд частинки

 

- частота

 

 

Формули по темі «Електромагнітні коливання і хвилі»

- енергія конденсатора

c – ємність конденсатора

 

 

- ємність плоского конденсатора

 

; ;

U, I, ε – ефективні або діючі значення відповідно напруги, сили струму і ЕРС

максимальні (амплітудні) значення напруги, сили струму і ЕРС

 

;

відповідно напруга, к-сть витків і сила струму в першій обмотці

відповідно напруга, к-сть витків і сила струму в першій обмотці

k – коефіцієнт трансформації

 

- формула Томпсона або період електромагнітних коливань в коливальному контурі

 

- швидкість електромагнітних хвильу вакуумі

довжина електромагнітних хвиль у вакуумі

 

- ЕРС індукції, що виникає в рамці при обертані її в магнітному полі (миттєве значення)

циклічна частота

 

- максимальне значення ЕРС індукції, що виникає в рамці при обертанні її в магнітному полі

сила струму і напруга в колі змінного струму

миттєві значення сили струму і напруги

максимальні або амплітудні значення відповідно сиди струму і напруги

У формулах 1, 2 замість синуса може бути косинус:

 

- фаза

початкова фаза

 

- формула для радіолокації

 

- ємнісний опір конденсатора

 

- індуктивний опір конденсатора

 

- закон Ома в полі зміного струму

Якщо в колі є тільки один конденсатор, то x – ємнісний опір конденсатора, тобто ; якщо в колі є тільки електромагнітна котушка, то x – індуктивний опір котушки, тобто .

 

Шоста самостійна робота

 

Хвильова оптика

 

1. Електромагнітна і квантова теорія світла.

2. Швидкість поширення світла у вакуумі і у різних середовищах. Досліди Фізо, Мейкельсона.

3. Принцип Гюйгенса. Закони відбивання світла.

4. Плоске дзеркало.

5. Закони заломлення світла.

6. Повне відбивання світла. Граничний кут.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.008 с.)