ТОП 10:

Середня кількість зіткнень і довжина вільного пробігу газів.Відстань яку пролітає молекула між двома послідовними зіткненнями називають довжиною вільного падіння і позначають .

– середня довжина вільного пробігу. n – кількість зіткнень молекул.

, Vc – середня швидкість, Zc – середня кількість зіткнень молекул за 1с.

 

Тиск газу. Поняття вакууму.

pн.а. = 760 мм.рт.ст. ≈ 1,013 105 Па = 1атм.

pн.а. = 105 Па.

Якщо в будь-якому просторі з газом концентрація молекул менша від числа Лошмідта, то вважають, що в цьому просторі є розріджений газ (вакуум). Вважають, що в посудині високий вакуум, якщо довжина вільного пробігу залежить від розмірів посудини.

 

 

Основи молекулярно-кінетичної теорії газів

1. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів.

  1. Залежність тиску газу від температури при сталому об’ємі.
  2. Абсолютний нуль. Температура.
  3. Теплова рівновага.
  4. Вимірювання температури, температурні шкали.
  5. Фізичний зміст температури.

 

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів.

Ідеальний газ це газ де молекули вважаються матеріальними точками між якими немає взаємодії.

– основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії.

Ек –середня кінетична енергія молекул.

Основне рівняння справджується тільки для ідеального газу.

 

2. Залежність тиску газу від температури при сталому об’ємі.

Розглянемо, як залежить тиск газу від температури, коли його маса і об’єм сталі. Візьмемо закриту посудину з газом і нагріємо її. Спочатку ми посудину покладемо в танучий сніг. Тиск при температурі 00С позначимо р0, а потім поступово нагріємо зовнішню посудину і при температурі t позначимо тиск рt. Через дві точки В і С проведемо пряму (в точці В тиск дорівнює р0, а в С тиск дорівнює рt). Ця пряма і буде графіком залежності тиску газу від температури, якщо його маса і об’єм сталі. Якщо продовжити цей графік вліво то він перетнеться з віссю Оt в точці А, яка відповідає нульовому тиску газу для всіх газів температура при якій тиск газу повинен перетворитися в нуль однакова і дорівнює –2730С.

 

Абсолютний нуль. Температура.

Оскільки при температурі -2730С тиск дорівнює нулю то з рівняння випливає,що при цій температурі Ек поступального руху молекул також повина дорівнювати нулю. З формули ... випливає, що і швидкість молекул при цій температурі також повина дорівнювати нулю.

Означення: температура при якій припиняється поступальний рух молекул називається абсолютним нулем.

4.Мікро величини – це величини, які характеризують одну молекулу, до мікро величин належать то, \/ , Ек однієї молекули,

Решта в посібнику на ст.41 з самого верху до "щоб виміряти температуру."

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.005 с.)