ТОП 10:

Електромагнітна і квантова теорія світла.Згідно електромагнітної теорії всяке світлове випромінювання є електромагнітними хвилями. До світлового випромінювання належать хвилі частотою від до . У цьому інтервалі кожній частоті відповідає свій колір випромінювання.

Існують такі оптичні явища, які не пояснюються хвилювою теорією теорією світла: фотоефект, хімічна дія світла. На основі аналізу оптичних явищ було встановлено, що ті з них, які пов’язані з поширинямсвітла в середовищі можна пояснити тільки за хвильовою теорією, а ті, які пов’язані з випромінюваням і поглинанням світла пояснюються тільки за допомогою уявлення про квантовий склад світлового випромінювання, тобто світло – це потік частинок, які називаються квантами і фотонами.

Згідно квантоваї теорії світло – це і електромагнітна хвиля і потік частинок.

Енергія кванта обчислюється за формулою Е= nf, де n– стала Планка, f – частота. Поки фотон існує він рухається зі швидкістю с0 у вакуумі і ні за яких умов не може сповільнити свій рух або зупинитися, якщо він рухається в однорідному середовищі. У момент зустрічі з речовиною він може поглинутись частинкою речовини, тоді сам фотон зникає, а його енергія переходить до частинки, яка його поглинула. В спокої фотон не існує. Маса спокою фотона дорівнює 0.

 

Швидкість поширення світла у вакуумі і у різних середовищах.

 

 

 

Швидкість світла у вакуумі . Швидкість світла у будь-якому іншому середовищі визначається за формулою n= .

n– це абсолютний показник заломлення світла в середовищі, показує у скільки разів швидкість у вакуумі більша ніж у цьому середовищі, воно залежить від середовища, дається у таблицях.

Решта у підручнику на ст.106 “У досліді Фізо”– ст.107 “с швидкість”.

 

Принцип Гюйгенса. Закони відбивання світла.

Кут між падаючим променем і перпендикуляром називається кутом падіння, позначається , а кут між відбитим променем і перпендикуляром називається кутом відбиття і позначається .

За законом відбиття:

1) падаючий промінь, відбитий промінь і перпендикуляр, поставлені у точці падіння променя лежать у одній площині;

2) кут падіння дорівнює куту відбиття .

 

Решта у підручнику на ст.108 з верху до законів відбиття.

 

 

 

Плоске дзеркало.

 

Зображення світної т.S у плоскому дзеркалі розміщене симетрично цій т.S відносно дзеркала, тобто т. .

 

 

Закони заломлення світла.

Кут між заломленим променем і перпендикуляром називається кутом заломлення.

Закони заломлення:

1.Падаючий промінь, заломлений промінь і перпендикуляр поставлений у точці падіння променя лежать в одній площині.

2.Відношення синуса кута заломлення для двох даних середовищ величина стала і дорівнює відносному показнику заломлення світла: , n21–це відносний показник заломлення світла або показник заломлення другого середовища відносно першого.

Середовище в якому абсолютний показник є меншим називається менш оптично густим. Якщо промінь світла переходить з менш оптичного середовища в середовище більш оптично густе (наприклад з повітря у воду) то промінь світла наближується до перпендикуляра і навпаки.

Хід променів взаємно оборотні.

, n2–це абсолютний показник заломлення другого середовища, n1–це абсолютний показник заломлення першого середовища.

Відповідь в підручнику 11кл. ст.111 “Виведення закону заломлення світла” і до кінця ст.112.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.003 с.)