Списки визначень: елементи DL, DT й DD 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Списки визначень: елементи DL, DT й DDСинтаксис: <DL>…</DL> (блоковий елемент)Атрибути: id, class, style, title, lang, dir, подіїСинтаксис: <DT>…</DT> (блоковий елемент, кінцевий тег необов'язковий)Атрибути: id, class, style, title, lang, dir, подіїСинтаксис: <DD>…</DD> (блоковий елемент, кінцевий тег необов'язковий)Атрибути: id, class, style, title, lang, dir, подіїПідтримка: Повна відповідність стандарту (5.0+) Атрибут dir ігнорується (4.0+)

Елемент DL (definition list) визначає список визначень. Він відрізняється від інших типів списків тим, що кожний елемент цього списку представляється двома елементами HTML: елементом DT (definition term), що містить ім'я обумовленого терміна, і елементом DD (definition description), що містить визначення цього терміна (див. приклади, наведені вище). Елемент DT може містити будь-які текстові (але не блокові) елементи. Елемент DD може містити як текстові, так і блокові елементи, дозволяючи тим самим створювати багаторівневі вкладені списки.

Стандарт не виключає можливості давати кілька визначень одного терміна або одне визначення декільком термінам, як показано в наступному прикладі:

Code 4.4<DL> <DT>Uniform Resource Identifier</DT> <DT>Уніфікований ідентифікатор ресурсу </DT> <DD>Стандартизований рядок, що вказує на ресурс Інтернету, такий як HTML-документ або дисковий файл</DD></DL>

Цей приклад буде відображатися так:

Code 4.5

Uniform Resource Identifier

Уніфікований ідентифікатор ресурсу

Стандартизований рядок, що вказує на ресурс Інтернету, такий як HTML-документ або дисковий файл.

 

Списки визначень мають широке коло застосувань. Одне з них – подання діалогів, у яких елемент DT містить ім'я мовця, а DD - його або її слова. Приклад такого діалогу з "Вишневого саду" А. П. Чехова:

Code 4.6<DL> <DT>Фірс</DT> <DD>Перед нещастям теж була: і сова кричала, і самовар гудів бесперечь.</DD> <DT>Гаїв</DT> <DD>Перед яким нещастям?</DD> <DT>Фірс</DT> <DD>Перед волею</DD></DL>

Цей діалог буде відображатися так:

Code 4.7

Фірс

Перед нещастям теж була: і сова кричала, і самовар гудів бесперечь.

Гаїв

Перед яким нещастям?

Фірс

Перед волею.

 

Тема 5. Таблиці до гори ↑

Загальний опис

 

Одним з потужних механізмів мови HTML є можливість подання даних у вигляді таблиць, тобто можливість розташування багатомірних даних по рядках і стовпцям. При цьому осередку таблиць можуть містити текст, графічні образи, гіперпосилання, форми й навіть інші таблиці. Кожна таблиця може мати заголовок (елемент CAPTION), що містить її короткий опис. За ним можуть випливати необов'язкові елементи COL й COLGROUP, які визначають ширини стовпців таблиці і їхніх груп. Далі треба вміст таблиці, що може складатися із трьох секцій: необов'язкового елемента THEAD, необов'язкового елемента TFOOT й одного або декількох елементів TBODY. Елементи THEAD й TFOOT задають відповідно рядка над заголовка й підзаголовка таблиці, а елемент(ы) TBODY — групи рядків тіла таблиці. Кожна група рядків складається з окремих рядків, що задають елементами TR, а кожен елемент TR — з елементів TH або TD, які визначають уміст осередків заголовка й осередків даних відповідно.

Таблиця обов'язково повинна містити хоча б один елемент TBODY, але його початковий і кінцевий теги звичайно опускаються, якщо він у таблиці один, а елементів THEAD й TFOOT немає. Проста таблиця виглядає так:

Code 5.1<TABLE> <CAPTION>Скорочення, прийняті в Інтернет-спілкуванні</CAPTION> <TR> <TH>Скорочення</TH> <TH>Розшифровка</TH> <TH>Значення</TH> </TR> <TR> <TD>AFAIK</TD> <TD>As Far As I Know</TD> <TD>наскільки мені відомо</TD> </TR> <TR> <TD>IMHO</TD> <TD>In My Humble Opinion</TD> <TD>по моїй скромній думці</TD> </TR> <TR> <TD>OTOH</TD> <TD>On The Other Hand</TD> <TD>з іншої сторони</TD> </TR></TABLE>

а відображається так:

 

Примітка. Таблиці часто використаються просто для розміщення елементів на екрані. Більшість мэтров рекомендують цієї практики по можливості уникати. По-перше, зміна розміру вікна оглядача або збільшення розміру шрифтів різко спотворює зовнішній вигляд таблиці. По-друге, більшість оглядачів не відображає таблицю доти, поки повністю її не завантажить, а це приводить до неприємного очікування, якщо весь або майже весь документ оформлений як елемент TABLE. З іншого боку, таблиці — це єдиний складний елемент HTML, що більш-менш однаково підтримується всіма оглядачами, і тому вони часто виявляються єдиним прийнятним варіантом форматування сторінки, якщо тільки не писати окремий варіант сторінки для кожного оглядача.

Елемент TABLE

Синтаксис: <TABLE>…</TABLE> (блоковий елемент)Атрибути: id, class, style, title, lang, dir, події summary = текст (опис таблиці) width = розмір (ширина таблиці) border = піксели (ширина рамки) frame = void | above | below | hsides | lhs | rhs | vsides | box | border (зовнішня рамка) rules = none | groups | rows | cols | all (внутрішні рамки) cellspacing = розмір (відстань між осередками) cellpadding = розмір (відстань усередині осередків)Підтримка: Атрибут summary ігнорується (5.0+) Атрибути summary, frame й rules ігноруються (4.0+)

Елемент TABLE визначає таблицю. Уміст цього елемента описано вище, приведемо тут тільки опис його атрибутів (всі вони є необов'язковими):

Атрибут summary задає опис таблиці, що може бути більше докладним поясненням заголовка таблиці.

Атрибут width задає ширину таблиці або в пікселях, або у відсотках від ширини вікна оглядача; завдання ширини в пікселях звичайно є небажаним, тому що може привести до незручного для користувача горизонтальному прокручуванню документа. Якщо цей атрибут не зазначений, то ширина таблиці обчислюється оглядачем.

Атрибут border задає ширину рамки таблиці в пікселях. За замовчуванням його значення дорівнює нулю, тобто таблиця виводиться без рамки.

Рідко використовуваний атрибут frame указує, які частини зовнішньої рамки таблиці повинні бути видні. Він може приймати наступні значення:

 

- Рідко використовуваний атрибут rules указує, які частини внутрішньої рамки таблиці повинні бути видні. Він може приймати наступні значення:

 

- Атрибут cellspacing задає відстань між осередками таблиці, а атрибут cellpadding — відстань усередині осередків (тобто між умістом осередку й рамкою). Значення цих атрибутів завжди застосовуються до всім чотирьох сторонам осередку.

Тепер можна змінити наведений вище приклад таблиці з урахуванням описаних атрибутів:

Code 5.2<TABLE border="1" cellspacing="2" width="75%" summary="Скорочення, прийняті в Інтернет-спілкуванні"> <CAPTION><STRONG>Скорочення</STRONG></CAPTION> <TR> <TH>Скорочення</TH> <TH>Розшифровка</TH> <TH>Значення</TH> </TR> <TR> <TD>AFAIK</TD> <TD>As Far As I Know</TD> <TD>наскільки мені відомо</TD> </TR> <TR> <TD>IMHO</TD> <TD>In My Humble Opinion</TD> <TD>по моїй скромній думці</TD> </TR> <TR> <TD>OTOH</TD> <TD>On The Other Hand</TD> <TD>з іншої сторони</TD> </TR></TABLE>

Ця таблиця відображається так:

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.005 с.)