Гіперпосилання й закладки: елемент A 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гіперпосилання й закладки: елемент A 

Хоча HTML містить велика кількість засобів для форматування тексту й структурування документів, його основною особливістю є можливість створення гіпертекстових документів. Гіпертекстовими є документи, які містять гіперпосилання на інші ресурси Веб.

Гіперпосилання — це зв'язування між двома анкерами: анкер джерела, що втримується в даному HTML-документі, указує на анкер мети, що може бути HTML-документом або закладкою в ньому, а також графічним файлом, аудіофайлом, відеокліпом або програмою.

 

Рис.6.1

 

Для створення анкерів у мові HTML використається елемент A.

Синтаксис: <A>…</A> (текстовий елемент)Атрибути: id, class, style, title, lang, dir, події name = CDATA (назва закладки) href = URI (URI посилання) rel = типи посилань (пряма посилання) rev = типи посилань (зворотне посилання) type = тип файлу (тип файлу, на який указує посилання) target = фрейм (фрейм для відображення посилання) hreflang = код мови (мова посилання) charset = кодування (кодування посилання) accesskey = символ (ім'я клавіші швидкого доступу) tabindex = число (номер у порядку натискання табуляції) shape = rect | circle | poly | default (область у карті посилань) coords = координати (координати в карті посилань) onfocus = сценарій (при одержанні елементом фокуса) onblur = сценарій (при втраті елементом фокуса)Підтримка: Атрибути type, hreflang, charset, shape, coords ігноруються; клавіша, задана в accesskey, повинна натискатися разом з Alt (5.0+) Атрибути rel, rev, type, hreflang, charset, coords, tabindex й accesskey ігноруються (4.0+)

Елемент A (anchor) визначає положення анкера в документі. Він застосовується для створення закладок і для створення гіперпосилань. Його вмістом можуть бути будь-які текстові елементи, крім A.

Для створення закладок (тобто анкерів мети) використається атрибут name. Наприклад, що випливає елемент у документі mydoc.html визначає закладку myheading:

Code 6.1<H1><A name="myheading">Мій заголовок</A></H1>

Для створенні гіперпосилання на неї з того ж документа використається анкер:

Code 6.2<A href="#myheading">...</A>

а з іншого документа — анкер:

Code 6.3<A href="mydoc.html#myheading">...</A>

Примітки.

Елемент A не може бути вкладений в інший елемент A, тому стежите, щоб анкери закладок не містили анкерів гіперпосилань. У запобіганні цього можна використати в одному елементі A й атрибут name, і атрибут href.

Стандарт HTML рекомендує використати замість атрибута name атрибут id. Сучасні оглядачі підтримують цю можливість, однак це може викликати труднощів у динамічних сторінках через несумісність оглядачів.

Для створення гіперпосилань (тобто анкерів джерела) використається атрибут href. Його значенням повинен бути URI ресурсу, на який указує гіперпосилання. Анкер гіперпосилання може мати наступні необов'язкові атрибути:

Атрибут title задає короткий опис анкера мети й відображається як "підказка".

Атрибут target використається тільки у фреймових документах і задає ім'я фрейму, у якому повинна відображатися мета гіперпосилання.

Атрибути hreflang й charset указують на мову й кодування посилання.

Атрибут accesskey задає символ Unicode як клавіша швидкого переходу по гіперпосиланню.

Значением атрибута tabindex повинне бути ціле число в діапазоні від 0 до 32767. Це число задає номер даного гіперпосилання при русі по Веб-сторінке натисканнями клавіші Tab. Якщо tabindex дорівнює 0 або не задано, то даний елемент одержить фокус після всіх елементом з позитивним значенням tabindex. При збігу значень tabindex у декількох елементів першим одержує фокус той, котрий раніше зустрічається в документі.

Атрибути rel й rev мають те ж призначення, що й в елемента LINK.

Атрибути shape й coordвикористаються тільки в картах посилань й описані в п. 6.6. 1.

Приклади:

Code 6.4&lt href="album.html">Мій фотоальбом</A><A href="../images/me.jpg">Моя фотографія</A><A href="sounds/yester.mid" type="audio/midi" accesskey="Y">Yesterday (MIDI-файл)</A><A href="section2.html" title="Таблиці стилів" rel="next" target="_blank">Розділ 2</A><A href="mailto:myname@mail.com" title="Повідомите Вашу думку">myname@mail.com</A><A href="http://babel.alis.com:8080/languages/iso639.zh.htm" charset="big5" hreflang="zh">ISO 639 (китайська мова)</A>

Крім базових подій, елемент A допускає обробку ще двох подій:

onfocus — відбувається, коли гіперпосилання одержує фокус;

onblur — відбувається, коли гіперпосилання губить фокус.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 91; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.005 с.)