Групи стовпців: елемент COLGROUP 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Групи стовпців: елемент COLGROUPСинтаксис: <COLGROUP>…</COLGROUP> (кінцевий тег не обов'язковий)Атрибути: id, class, style, title, lang, dir, події span = число (кількість стовпців у групі) width = кратний розмір (ширина кожного стовпця) align = left | center | right | justify | char (горизонтальне вирівнювання) valign = top | middle | bottom | baseline (вертикальне вирівнювання) char = символ (символ вирівнювання) charoff = розмір (зсув до символу вирівнювання)Підтримка: Атрибути char й charoff не підтримуються (5.0+) Не підтримується

Елемент COLGROUP (column group) визначає групу стовпців таблиці. Його вмістом повинні бути нуль або більше елементів COL. Він повинен розташовуватися після необов'язкового елемента CAPTION і перед необов'язковим елементом THEAD. Крім загальних атрибутів COLGROUP може мати наступні необов'язкові атрибути:

- Атрибут span задає кількість стовпців у групі, за замовчуванням він дорівнює 1. Інші атрибути COLGROUP будуть застосовуватися до всіх стовпців групи. Якщо COLGROUP містить елементи COL, то цей атрибут ігнорується, і атрибути стовпців визначаються атрибутами елементів COL.

- Атрибут width задає ширину кожного стовпця в групі й має тип кратний розмір з одним доповненням: він може мати значення 0*, що означає мінімально можливу ширину, необхідну для відображення стовпця.

- Атрибут align задає горизонтальне вирівнювання осередків стовпців групи. Він може приймати наступні значення:

 

Атрибут valign задає вертикальне вирівнювання осередків стовпців групи. Він може приймати наступні значення:

 

Атрибути char й charoff мають сенс тільки у випадку, коли align = "char". У цьому випадку атрибут char задає символ, по якому виробляється горизонтальне вирівнювання осередків. За замовчуванням символом вирівнювання є символ десяткової крапки поточної мови, заданого атрибутом lang (наприклад, "." для англійської мови й "," для російського). Атрибут charoff задає відстань до символу вирівнювання в кожному осередку; якщо осередок не містить символу вирівнювання, те перед вирівнюванням він як би додається до її вмісту праворуч. Сучасні оглядачі ігнорують ці атрибути.

Таблиця в наступному прикладі складається з 4 стовпців, причому перші 2 стовпці мають фіксовану ширину 50 пікселей і вирівняні по центрі осередку, а другі 2 стовпці мають мінімально можливу для них ширину й вирівняні вліво:

Code 5.5<TABLE><COLGROUP span="2" width="50" align="center"><COLGROUP span="2" width="*0" align="left"> ...</TABLE>

Стовпці: елемент COL

Синтаксис: <COL> (умісту й кінцевого тегу немає)Атрибути: id, class, style, title, lang, dir, події span = число (кількість стовпців) width = кратний розмір (ширина кожного стовпця) align = left | center | right | justify | char (горизонтальне вирівнювання) valign = top | middle | bottom | baseline (вертикальне вирівнювання) char = символ (символ вирівнювання) charoff = розмір (зсув до символу вирівнювання)Підтримка: Атрибути char й charoff не підтримуються (5.0+) Не підтримується

Елемент COL (column) дозволяє групувати значення атрибутів для стовпців таблиці, не створюючи їхніх груп. Він повинен розташовуватися після необов'язкового елемента CAPTION і перед необов'язковим елементом THEAD, при цьому елементи COL можуть уживатися як усередині елемента COLGROUP, так і самостійно. Елемент COL може мати ті ж атрибути, що й елемент COLGROUP. Приклад з попереднього параграфа може бути переписаний з його використанням так:

Code 5.6<TABLE><COLGROUP><COL span="2" width="50" align="center"></COLGROUP><COLGROUP> <COL width="*0" align="left"> <COL width="*0" align="left"></COLGROUP> ...</TABLE>

Уміст таблиць

 

Уміст таблиці складається з рядків (елементи TR), які, у свою чергу, складаються з осередків. Осередки можуть бути або осередками заголовків (елементи TH), або осередками даних (елементи TD). Атрибути елементів TH й TD ідентичний; поділ між ними в мові HTML проведене для того, щоб оглядачі могли відображати їх по-різному. Звичайно це розходження полягає в тому, що осередку заголовків відображаються напівжирним шрифтом. Численні приклади використання цих елементів наведені вище.

Рядка: елемент TR

Синтаксис: <TR>…</TR> (блоковий елемент, кінцевий тег не обов'язковий)Атрибути: id, class, style, title, lang, dir, події align = left | center | right | justify | char (горизонтальне вирівнювання) valign = top | middle | bottom | baseline (вертикальне вирівнювання) char = символ (символ вирівнювання) charoff = розмір (зсув до символу вирівнювання)Підтримка: Атрибути char й charoff не підтримуються (5.0+) Атрибути char й charoff не підтримуються (4.0+)

Елемент TR (table row) визначає рядок таблиці. Умістом цього елемента є один або кілька елементів TH й TD. Крім загальних атрибутів TR може мати ті ж необов'язкові атрибути, що й TBODY.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.006 с.)