Вставка об'єкта: елемент OBJECTМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вставка об'єкта: елемент OBJECTСинтаксис: <OBJECT>…</OBJECT> (блоковий елемент)Атрибути: id, class, style, title, події classid = URI (URI коду об'єкта) data = URI (URI даних об'єкта) archive = CDATA (список архівних файлів) codebase = URI (базовий URI для classid, data, archive) width = розмір (ширина об'єкта) height = розмір (висота об'єкта) usemap = URI (URI клієнтської карти посилань) name = CDATA (назва об'єкта для форм) codetype = тип файлу (тип коду об'єкта) type = тип файлу (тип даних об'єкта) standby = текст (повідомлення, відображуване при завантаженні об'єкта) tabindex = число (номер у порядку натискання табуляції) declare = declare (декларація об'єкта, а не виклик його)Підтримка: Атрибути archive, usemap, standby й declare ігноруються (5.0+) Атрибути archive, usemap, codetype, standby, tabindex й declare ігноруються (4.0+)

Елемент OBJECT забезпечує включення в документ різних об'єктів. Він може втримуватися в заголовку документа й будь-яких текстових і блокових елементах, крім PRE. Його вмістом є елементи PARAM, за яких можуть випливати текстові або блокові елементи. При цьому всі елементи, що випливають за елементами PARAM, задають альтернативний зміст, що повинне відображатися, якщо оглядач не підтримує даний тип об'єктів.

Стандарт пояснює призначення елемента OBJECT у такий спосіб. Оглядачі містять убудовані механізми для відображення даних певних типів, наприклад тексту й графічних образів у форматі GIF й JPEG. Для відображення даних, які вони не вміють відображати самі, оглядачі можуть викликати зовнішні додатки. Наприклад, для виконання Java-аплета оглядач повинен передати ім'я цього аплета й параметри його виклику віртуальній Java-машині й відобразити результати її роботи у своєму вікні. Елемент OBJECT дозволяє авторам указувати оглядачеві тип об'єкта, що включає в документ, для того, щоб оглядач прийняв рішення: буде він його відображати сам або передасть виконання зовнішній програмі.

У загальному випадку варто передати оглядачеві наступну інформацію про об'єкт:

Тип і місце розташування об'єкта, що включає, (наприклад, розташування файлу, що містить код, що виконує, аплета).

Тип і місце розташування даних для об'єкта (наприклад, формат і розташування файлу, що містить графічний образ).

Додаткові параметри (наприклад, початкові значення параметрів аплета).

Для різних типів об'єктів потрібно не вся перерахована інформація, а тільки її частина. Але нам зараз важливо те, що синтаксис елемента OBJECT дозволяє передати оглядачеві всю інформацію. Розглянемо, як це робиться, на прикладі найбільш важливих типів об'єктів.

Графічні образи

Для включення в документ графічного образа варто вказати тільки два його атрибути: type, що задає формат графічного файлу, і data, що вказує його URI. Приклад:

Code 6.7<OBJECT type="image/png" data="http://www.somecompany.com/Images/family.png"> Фотографія моєї родини на відпочинку</OBJECT>

Java-аплеты

Для включення в документ аплета мовою Java ми повинні вказати його тип (codetype), місце розташування (classid) і, можливо, тип (type) і місце розташування (data) даних, якими він користується. Крім того, для запуску аплета може знадобитися завдання початкових значень його параметрів (див. нижче опис елемента PARAM). Приклад:

Code 6.8<OBJECT codetype="application/java" classid="java:EmblazeVideo.class"> Ваш оглядач не підтримує Java-аплети.</OBJECT>

Керуючі елементи Active

Для включення в документ керуючого елемента Active ми повинні вказати тільки його GUID (classid). Іноді потрібно також указати, де перебуває відповідна динамічна бібліотека(codebase). Крім того, для запуску елемента Active може знадобитися завдання початкових значень його параметрів (див. нижче опис елемента PARAM). Докладніше про елементи Active й їхньому використанні див. п. 3.13.1. Приклади:

Code 6.9<OBJECT id="browserIcons" classid="clsid:EAB22AC3-30C1-11CF-A7EB-0000C05BAE0B"><PARAM name="AlignLeft" value="0"><PARAM name="AutoSize" value="1"> Елемент Active не знайдений!</OBJECT><OBJECT id="menuView" classid="clsid:52DFAE60-CEBF-11CF-A3A9-00A0C9034920" codebase="http://activex.microsoft.com/controls/iexplorer/btnmenu.ocx"></OBJECT>

Тепер можна описати призначення кожного атрибута.

Атрибут classid указує місце розташування коду об'єкта, що виконує, (наприклад, файлу класу для Java-аплетов) або його GUID (для елементів Active). Спосіб завдання його значень ясний з наведених вище прикладів.

Атрибут data задає URI файлу даних, необхідних для включення об'єкта.

Атрибут archive може містити список URI архівних файлів, розділених пробілами. Він дозволяє оглядачеві при завантаженні Веб-сторінкі зробити завантаження всіх необхідних архівів (наприклад, бібліотек, використовуваних Java-аплетом) і тим самим зменшити час відображення об'єкта. Для файлів Java стандартним форматом архівів є формат JAR.

Атрибут codebase задає базовий URI для ресурсів, зазначених в атрибутах classid, data й archive. Якщо місце розташування цих ресурсів задано відносними URI, то їх повні URI дозволяються за допомогою значення codebase. Цей же атрибут використається для завдання місця розташування динамічних бібліотек, використовуваних керуючими елементами Active.

Атрибути width й height задають розміри вікна для відображення об'єкта по горизонталі й вертикалі відповідно. Більшість оглядачів вимагають, щоб ці атрибути задавалися завжди, тому що вони не можуть обчислити необхідний розмір вікна автоматично.

Атрибут usemap указує на клієнтську карту посилань, певну елементом MAP. Його значенням повинне бути ім'я закладки, задане атрибутом name відповідного елемента MAP. На відміну від карт посилань, заданих елементом IMG, елемент OBJECT дозволяє задати повну текстову альтернативу карті посилань у випадку, якщо оглядач не відображає графіку. Крім того, у цьому випадку елемент MAP може бути поміщений усередину елемента OBJECT і тоді не буде відображатися.

Атрибут name задає назва об'єкта й використається тільки в тих випадках, коли даний об'єкт є частиною форми.

Атрибут codetype указує тип об'єкта, заданого атрибутом classid. Цей атрибут є необов'язковим, але що рекомендують. Якщо він не заданий, то його значенням за замовчуванням уважається значення атрибута type.

Атрибут type указує тип даних, заданих атрибутом data. Цей атрибут є необов'язковим, але що рекомендують.

Атрибут standby задає текст, що може відображатися оглядачем під час завантаження об'єкта.

Значенням атрибута tabindex повинне бути ціле число в діапазоні від 0 до 32767. Це число задає номер даного елемента при русі по Веб-сторінке натисканнями клавіші Tab. Якщо tabindex дорівнює 0 або не задано, то даний елемент одержить фокус після всіх елементом з позитивним значенням tabindex. При збігу значень tabindex у декількох елементів першим одержує фокус той, котрий раніше зустрічається в документі.

Завдання атрибута declare означає, що даний елемент є тільки декларацією об'єкта, а ініціалізація цього об'єкта буде зроблена іншим елементом, що посилається на id даного об'єкта. Це дозволяє завантажувати об'єкт через гіперпосилання, кнопку або інший об'єкт, наприклад:

Code 6.10<OBJECT id="video" codetype="application/java" classid="java:EmblazeVideo.class" declare="declare"></OBJECT>...<P>Ви готові до <A href="#video">перегляду відеокліпу</A>?</P>


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.021 с.)