Тіло документа: елемент BODY 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тіло документа: елемент BODYСинтаксис: <BODY>…</BODY> (обоє тегу не обов'язкові)Атрибути: id, class, style, title, lang, dir, події onload = сценарій (документ завантажений) onunload = сценарій (документ вивантажений)Підтримка: Атрибути lang й dir ігноруються Атрибути lang й dir ігноруються

Тіло документа містить HTML-елементи, призначені для відображення оглядачем. Тіло полягає в теги <BODY></BODY>або <FRAMESET></FRAMESET>, якщо документ містить фрейми (про їх див. Главу 1.7). Конспект не включає морально застарілі елементи й атрибути. Тому елемент BODY повинен використати тільки загальні атрибути й два нестандартних оброблювачі подій:

onload — відбувається, коли оглядач завершив завантаження документа у вікно;

onunload — відбувається, коли оглядач завершив видалення документа з вікна.

Всі інші атрибути тіла документа є морально застарілими й повинні замінятися на стилі CSS, наприклад:

Code 2.26<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"><HTML><HEAD><STYLE type="text/css"> BODY { background: white; color: black} A:link { color: red } A:visited { color: maroon } A:active { color: purple }</STYLE></HEAD><BODY> …тіло документа...</BODY></HTML>

Блокові й текстові елементи

 

Більшість елементів HTML, використовуваних у тілі документа, підрозділяються на блокові (block-level) і текстові (inline) елементи. Блокові елементи можуть містити як текстові елементи, так й інші блокові елементи. При відображенні вони завжди виводяться як окремий абзац. Текстові елементи можуть містити тільки текст й інші текстові елементи, але не можуть містити блокових елементів. При відображенні вони виводяться в поточному рядку.

Нижче при описі кожного з елементів HTML указується, до якому із цих двох типів він ставиться.

Тема 3. Відображення тексту до гори ↑

Відображення пробілів

 

При відображенні елементів HTML використає два важливих поняття: пробіл і слово. Слово — це послідовність будь-яких символів, що не є пробілами, пробілами вважаються наступні символи:

символ пробілу (&#x20;)

символ табуляції (&#x09;)

символ перекладу формату (&#x0C;)

пробіл нульової ширини (&#x200B;)

розриви рядків.

Оглядач при відображенні будь-яких елементів HTML, крім PRE, розбиває відображуваний текст на слова й виводить ці слова, використовуючи відповідний роздільник, що залежить від мови тексту й пристрою, на яке виробляється відображення. Так, при висновку на екран слів, написаних латиницею або кирилицею, вони розділяються звичайними пробілами (&#x20;), при висновку тексту тайською мовою використається пробіл нульової ширини (&#x200B;), а при висновку китайського або японського тексту роздільники слів взагалі не відображаються.

Даже якщо інформація про мову тексту відсутній, оглядач завжди заміняє послідовність пробілів на один пробіл. Тому для відображення декількох пробілів підряд варто застосовувати символ нерозривний пробіл (&nbsp;). Виключення становить елемент PRE, при відображенні якого зберігаються всі пробіли у вмісті елемента.

Підтримка: Не підтримується пробіл нульової ширини. Не підтримується пробіл нульової ширини.

Рядки й абзаци

Абзац: елемент P

Синтаксис: <P>…</P> (блоковий елемент)Атрибути: id, class, style, title, lang, dir, подіїПідтримка: Повна відповідність стандарту (5.0+) Атрибут dir ігнорується (3.0+)

Елемент P (paragraph) визначає абзац тексту. HTML не дає визначення того, як повинен виглядати абзац. Більшість оглядачів відокремлює новий абзац від попереднього тексту порожнім рядком і не робить відступу тексту на початку абзацу, але ці установки можуть бути змінені атрибутом style, наприклад, абзац:

Code 3.1<P style="text-indent: 5%; text-align: justify"> Цей текст починається з нового рядка й вирівняний по правому краї. Рекомендується виносити подібні установки в таблиці стилів.</P>

буде виглядати так:

Code 3.2

Цей текст починається з нового рядка й вирівняний по правому краї. Рекомендується виносити подібні установки в таблиці стилів.

 

Оглядач ігнорує розриви рядків усередині абзацу й розміщає його текст як можна щільніше, тобто повністю заповнює рядок екрана відповідно до типу вирівнювання абзацу перш, ніж почати новий рядок.

Єлемент P не може містити інших блокових елементів.

Примітка. Не рекомендується використати порожні елементи P (тобто елементи виду <P></P>) для створення порожніх рядків, тому що більшість оглядачів їх ігнорують. Можна скористатися для цього конструкцією <P>&nbsp;</P>.

Розрив рядка: елемент BR

Синтаксис: <BR> (умісту й кінцевого тегу немає)Атрибути: id, class, style, titleПідтримка: Повна відповідність стандарту (3.0+) Повна відповідність стандарту (4.0+)

Розрив рядка задається в HTML символами повернення каретки (&#x0D;), переклад рядка (&#x0A;) або парою повернення каретки/переклад рядка. Символи розриву рядки відображаються як символи пробілу. Правила відображення розривів рядків описані в попередньому розділі, відзначимо тут тільки ще одну особливість: якщо розрив рядка треба відразу за початковим тегом елементом або безпосередньо передує його кінцевому тегу, то він ігнорується оглядачем.

Елемент BR (break) використається для насильницького розриву рядка. Він корисний для форматування тексту в таких елементах, як ADDRESS, але не повинен застосовуватися для "прикраси" тексту в абзацах й осередках таблиць — при зміні ширини вікна або розміру шрифту такі прикраси дають малосимпатичные ефекти.

Для того, щоб заборонити розрив рядка між двома словами, використайте як роздільник не пробіл, а нерозривний пробіл (&nbsp;).

Перенос слів

Для переносу слів в HTML використаються два символи: дефіс ("-", &#x2D;) і м'який перенос (&shy;). Дефіс відображається як звичайний символ. М'який перенос указує оглядачеві, де можливий розрив рядка, і повинен оброблятися за наступними правилами:

якщо по м'якому переносі виробляється розрив рядка, то він повинен відображатися символом дефіс;

якщо по м'якому переносі не виробляється розрив рядка, то він не повинен відображатися;

при операціях пошуку й сортування м'який перенос повинен ігноруватися.

Підтримка: М'який перенос правильно обробляється тільки в словах, що містять символи базової латиниці; в інших випадках відображається як дефіс. М'який перенос відображається як дефіс.
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 102; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.005 с.)