Тема 15: Податкова система України та її реформуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 15: Податкова система України та її реформуванняНауковий керівник – к.е.н., доц. Левковець О. М.

План

1. Податкова система: зміст, складові, принципи побудови.

2. Податки як головний елемент податкової системи: сутність, функції, види.

3. Сутність і напрями реалізації податкової політики.

4. Основні напрями реформування податкової системи України.

Рекомендована література

 

Амосов, О. Ю. Податкова політика та податкова система [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Амосов, А. О. Дегтяр, Т. В. Меркулова. – Х. : Магістр, 2010. – 139 с.

Аналітична записка «Напрями удосконалення бюджетно-податкового регулювання в Україні на засадах імплементації європейського досвіду», грудень 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua, розділ «Аналітичні матеріали»

Аналітична записка «Податкові механізми відновлення соціально-економічного розвитку в контексті реформи 2016 року», серпень 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua, розділ «Аналітичні матеріали»

Гасанов, С. С. Реформування фіскальної системи України з урахуванням досвіду ЄС [Текст] / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2015. – № 5. – С.16-38

Дегтяр, І. М. Мінімізація: легальне зменшення податків чи ухилення від оподаткування [Текст] / І. М. Дегтяр // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 215-221.

Еволюційний розвиток податкових систем: теорія і практикаn [Текст] : моногр. / В. П. Вишневський, В. В. Дементьєв, О. В. Гунак та ін.; за ред. В. П. Вишневського. Донецьк: ДонТУ, 2014. – 155 с.

Іванов, Ю. Б. Основы налогообложения [Текст] : учеб. пособ. / Ю. Б. Іванов, А. Н. Тищенко, Е. В. Давыскиба, О. Г. Зима; за ред. Ю. Б. Иванова. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2008. – 280 с.

Концепція реформування податкової системи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247504310

Луніна, І. В. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Луніна, О. С. Білоусова, О. О. Булана // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 1. – С.41-56. – Режим доступу : www.irbis-nbu.gov.ua

Мельник, В. М. Податкові реформи в умовах гострого дефіциту фіскальних ресурсів: досвід країн ЄС та українські реалії [Текст] / В. М. Мельник, Т. В. Кощук // Економіка України. – 2014. – № 6. – С. 37-56.

Насіров Р. М. Реформування податкової системи України [Текст] / Р. М. Насіров // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С.7-17

Ослунд Андерс. Україні потрібна радикальна, але розумна податкова реформа [Електронний ресурс]. – Українська правда. – 2015. – 4 вересня. – Режим доступу : www.pravda.com.ua

Податкова політика держави: теорія формування та практика реалізації [Текст] : моногр. / Л. Л. Тарангул, А. М. Новицький, О. А. Долгий та ін. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2013. – 405 с.

Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Баранова, Є. М. Богатирьова, В. П. Волощук та ін.; за ред. В. Г. Баранової. – Одеса: ВМВ, 2014. – 341 с.

Податковий кодекс України. Від 02.12.10 № 2755-VI із змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

Соколовська, А. М. Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість реалізації в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2015. – № 12. – С. 12-31. – Режим доступу : fu.minfin.gov.ua

Соколовська, А. М. Шляхи реформування податкової системи України [Текст] / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2014. – № 12. – С.103-121

Стратегічні пріоритети і завдання податкової реформи в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові Україні. Аналітична записка. Травень 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.niss.gov.ua

Цимбал, П. В. Податки, податкова система України, податкова злочинність: історія, теорія, практика [Текст] / П. В. Цимбал. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2008. – 319 с.


Тема 16: Державний борг

Науковий керівник – к.е.н., доц. Овсієнко О. В.

 

План

1. Державний борг: сутність, причини виникнення.

2. Соціально-економічні наслідки державного боргу.

3. Управління державним боргом. Боргова безпека держави.

 

Рекомендована література

 

Аналіз сучасного стану державного боргу та ключові напрями забезпечення боргової безпеки україни [Електронний ресурс] : аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. – К., 2015. – 19 с. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/derzh_borg.pdf.

Бенч, Л. Я. Боргова політика в Україні: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Л. Я. Бенч, Р. М. Корнацька // Бізнес Інформ. – 2014. – № 2. – С. 35-39. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/pdf/2014/2_0/35_39.pdf.

Богдан, Т. Глобальні ризики боргового «нависання» у розвинутих країнах і засоби їх мінімізації [Текст] / Т. Богдан // Вісник НБУ. – 2014. – № 6. – С. 39-45.

Боргова стійкість державних фінансів [Текст] / Академія фінансового управління міністерства фінансів України. – К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2014. – 712 с.

Вівчар, О. Й. Державний кредит та боргова політика в Україні [Електронний ресурс] / О. Й. Вівчар, В. М. Кащишин // Наука й економіка. – 2015. – Вип. 2. – С. 13-19. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2015_2_4

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін.; за ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.

Економічна теорія [Текст] : підруч. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2016. – 268 с.

Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підруч. / В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич, Н. І. Гражевська; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання-прес, 2008. – 719 с.

Елєрс, Ґерд. Управління державним боргом: завдання, цілі, учасники [Електронний ресурс] / Ґерд Елєрс // Фінанси України. – 2014. – № 1. – С. 7-21. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fu_2014_1_3.pdf.

Жилєнко, С. М. Підходи до визначення поняття "державний борг" [Електронний ресурс] / С. М. Жилєнко, О. О. Ляховець // Бізнес Інформ. – 2014. – № 1. – С. 42-46. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/pdf/2014/1_0/42_46.pdf

Інформація офіційного сайту Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

Інформація офіційного сайту Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Кучер, Г. В. Управління державним боргом [Текст] : підруч. / Г. В. Кучер. – К. : КНТЕУ, 2009. – 342 с.

Оцінка стану державного боргу та ключові напрями підвищення рівня боргової безпеки України [Електронний ресурс] / Аналітична записка НІСД. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/derzhavniy_borg-cc2fd.pdf.

Павловська, Є. О. Тенденції формування державного боргу та стан боргової стійкості України [Електронний ресурс] / Є. О. Павловська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2014. – Вип. 40. – С. 218-225. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pprbsu_2014_40_26.pdf.

Руда, О. Л. Державний борг України на сучасному етапі розвитку [Текст] / О. Л. Руда // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 64-67.

Сизранцев, Г. О. Управління державним боргом України: проблеми та напрями оптимізації [Електронний ресурс] / Г. О. Сизранцев // Бізнес Інформ. – 2013. – № 12. – С. 56-60. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/pdf/2013/12_0/56_60.pdf.

Яременко, О. Л. Державний борг і потреба в інституційних реформах [Електронний ресурс] / О. Л. Яременко // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 69-70. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_6_10.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.006 с.)