Тема 19: Соціальна політика: зміст та особливості в перехідній економіціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 19: Соціальна політика: зміст та особливості в перехідній економіціНауковий керівник – к.е.н., доц. Губін К. Г.

План

1. Соціальна політика: поняття та історія розвитку.

2. Сучасний зміст соціальної політики в розвинених країнах.

3. Соціальна політика в Україні: проблеми та перспективи.

Рекомендована література

Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз [Електронний ресурс] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 448 с. – Режим доступу : http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2010/Shevhenko_2010.pdf

Головніна, О. Г. Основи соціальної економіки [Текст] : підруч. / О. Г. Головніна. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 647 с.

Губін, К. Г. Протидія експлуатації в Україні: з чим і як боротися [Електронний ресурс] / К. Г. Губін // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – 2010. – № 1. – С. 52-63. – Режим доступу : http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/3512/1/Gubin_52.pdf.

Губін, К. Г. Система формування доходів населення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / К. Г. Губін // Вісник НУ «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2013. – № 4 (15). – С. 105-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnyua_etp_2013_4_12.pdf.

Губін, К. Г. Системні засади нерівності доходів населення в Україні та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / К. Г. Губін // Вісник НУ «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2014. – № 3 (18). – С. 45-58. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8453/1/HUBIN.pdf.

Економіка праці і соціально трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т. В. Євась та ін. – К. : Центр учб. літ-ри, 2012. – 328 с.

Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват та ін. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 869с.

Забезпечення соціального захисту дітей внутрішньо переміщених осіб : аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – 2016. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ditu-14275.pdf.

Кочемировська, О. О. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні [Текст] : аналіт. доп. / О. О. Кочемировська, О. М. Пищуліна. – К. : НІСД, 2012. – 82 с.

Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге видання, перероб. та доповн. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 424 с.

Макарова, О. В. Соціальна політика в Україні [Електронний ресурс] : Монографія / О. В. Макарова ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К., 2015. – 244 с. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/monografii/2015_Makarova.pdf.

Напруженість на ринку праці України: чинники, соціальні наслідки та шляхи подолання : аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – 2016. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/runok_prasi-83d61.pdf.

Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу [Текст] / за ред. Е. М. Лібанової. − К. : Ін-т демогр. та соц. досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. − 404 с.

Новіков, В. Подолання надмірної нерівності – пріоритет соціальної політики [Текст] / В. Новіков // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 3-7.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – 2016. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України [Електронний ресурс] / Міністерство соціальної політики України. – 2016. – Режим доступу : http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index.

Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] : навч.-наук. вид. / авт. кол. : В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К. Ситник та ін. ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинський. – К.; Львів : НАДУ, 2012. – 368 с. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5CNavch_Posybniky%5C6c8a65cb-ba64-4b9e-af9c-fef97c8bd307.pdf.

Шевченко, Л. С. Соціальні ризики та соціальна безпека праці [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 280 с.

Щодо запровадження загальнообов'язкового медичного страхування : аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – 2016. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/2226/.
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 106; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.005 с.)