Тема 17. Правова поведінка, правопорушенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 17. Правова поведінка, правопорушенняСемінар

План семінарського заняття

1. Правова поведінка.

2. Види правової поведінки. Правомірна поведінка: поняття та види.

3. Правопорушення: поняття та види.

4. Характеристика складових елементів правопорушення.

Правова поведінка – це різновид соціальної поведінки, що урегульована нормами права і тягне за собою настання відповідних юридичних наслідків.

Правомірна поведінка – це така поведінка, яка відповідає вимогам юридичних норм. Правомірна поведінка – діяльність у сфері соціально-правового регулювання, заснована на виконанні вимог норм права, яка виражається в їх дотриманні, виконанні і використанні.

Особливості правомірної поведінки полягають в тому, що вона: по-перше, є як правило, суспільно корисною; по-друге, виражає і реалізує свободу волі людини; по-третє, задовольняє інтереси і потреби як самого індивіда, так і держави; по-четверте, забезпечує необхідний правопорядок в суспільстві; по-п'яте, пов'язана з позитивною відповідальністю особи.

До складу правомірної поведінки входять наступні елементи: 1) суб'єкт ; 2) об'єкт; 3) об'єктивна сторона (дії або бездіяльність, що не суперечить праву); 4) суб'єктивна сторона (позитивні цілі, мотиви, установки).

Як правило, виділяють наступні види правомірної поведінки: звичайна, пасивна, соціально-активна поведінка, конформістська, маргінальна.

Залежно від міри соціальної значущості правомірна поведінка може бути соціально-корисною і соціально-нейтральною.

Залежно від об'єму витраченої енергії, правомірна поведінка поділяється на активну правомірну поведінку та пасивну правомірну поведінку.

Правопорушення – це суспільно небезпечне, суспільно шкідливе, винне протиправне діяння, здійснене дієздатною особою, зобов'язаною понести міру юридичної відповідальності, визначену санкцією відповідної юридичної норми.

Залежно від міри суспільної небезпеки правопорушення поділяються передусім на злочини і проступки.

Злочин – суспільно небезпечне, заборонене кримінальним законодавством, винне, каране діяння, що посягає на конституційний лад держави, його політичну і економічну систему, встановлені форми власності, права і свободи громадян, що охороняються законом, інтереси держави, громадських організацій і особи.

Розрізняють наступні види проступків: 1) конституційно-правові; 2) цивільно-правові; 3) адміністративно-правові; 4) дисциплінарні; 5) матеріальні.

Індивідуальні робота

Види злочинів

Злочини відносяться до категорії особливо небезпечних для суспільства діянь, що передбачені чинним кримінальним законодавством і за які слідує кримінальна відповідальність. Злочинні діяння спрямовані проти політичної та економічної системи суспільства, посягають на права і свободи громадян тощо.

Питання для самоконтролю:

1. Визначить поняття та ознаки правової поведінки.

2. Поняття правомірної поведінки та її види.

3. Протиправна поведінка: поняття, ознаки, види.

4. Що таке зловживання правом?

5. Які складові елементи злочину?

 

Тема 18. Юридична відповідальність

Семінар

План семінарського заняття

1. Поняття юридичної відповідальності.

2. Види юридичної відповідальності.

3. Функції юридичної відповідальності: поняття і види.

4. Принципи юридичної відповідальності: поняття і характеристика.

5. Підстави щодо притягнення до юридичної відповідальності.

6. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.

 

Юридична відповідальність – один з видів соціальної відповідальності індивіда. Її головна особливість в тому, що юридична відповідальність пов'язана з порушенням юридичних норм. Притягнення до відповідальності – одна з форм реалізації права, а саме застосування. Початком і основою юридичної відповідальності є скоєння правопорушення.

Позитивна юридична відповідальність – це вид юридичної відповідальності, що представляє собою відповідну реакцію держави та суспільства на здійсненне соціально корисне правомірне діяння особи у вигляді застосування різних заходів правового заохочення.

Метою позитивної юридичної відповідальності є стимулювання за здійснення найбільш значущих правомірних діянь; виховання громадян в дусі поваги до закону; попередження соціально невигідної та протиправної поведінки у стимулюючій формі.

Негативна юридична відповідальність – це вид соціальної відповідальності, суть якої полягає в застосуванні уповноваженою особою до правопорушника передбачених санкцією юридичної норми міри державного примусу. Таке визначення стосується ретроспективної юридичної відповідальності, тобто відповідальності, яка виникає як реакція держави на вчинене правопорушення.

Юридична відповідальність поділяється на відповідні види в основному за галузевою ознакою: 1) конституційну 2) цивільну; 3) адміністративну; 4) дисциплінарну; 5) матеріальну; 6) кримінальну.

Функції юридичної відповідальності – це основні напрямки юридичного впливу на правопорушника та інших осіб з метою охорони та захисту правопорядку, а також виховання суб’єктів права, які вчинили або можуть вчинити правопорушення.

Розрізняють такі функції юридичної відповідальності превентивна або виховна, штрафна або каральна, компенсаційна або правовідновлююча.

Принципи юридичної відповідальності: законність, невідворотності, своєчасність, індивідуалізація, недопустимість подвійності відповідальності за одне правопорушення, регламентованість.

 

Самостійна робота

Соціальна природа юридичної відповідальності

Соціально значима поведінка припускає усвідомлення людиною усієї повноти вимог, що пред'являються до неї суспільством, державою, оточенням. І не лише усвідомлення, але і виконання цих вимог.

Юридична відповідальність - це особливий різновид соціальної відповідальності, що виникає на основі діючих норм права. До основних причин існування правопорушень можна віднести: загальний кризовий стан в суспільстві; недоліки в правотворчості і правозастосуванні; суперечливість нормативно-правових актів; непрофесійна діяльність правоохоронних органів; низький рівень правової культури; правовий нігілізм тощо.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що таке юридична відповідальність та які її види?

2. Які є функції юридичної відповідальності?

3. Що таке принципи юридичної відповідальності?

4. Які існують підстави щодо притягнення до юридичної відповідальності?

5. Які існують підстави звільнення від юридичної відповідальності?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.005 с.)