Тема 10. Поняття, походження, розвиток і структура праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Поняття, походження, розвиток і структура праваСемінар

План семінарського заняття

1. Поняття та ознаки права.

2. Причини виникнення права.

3. Теорії походження права.

4. Зміст права.

5. Поняття та види принципів права.

6. Визначення та класифікація функцій права.

7. Характеристика основних проявів цінності права.

8. Співвідношення права з іншими соціальними явищами.

 

Право представляє собою досить складне та багатогранне явище, яке неоднозначно визначається в юридичній літературі.

В радянській юриспруденції став домінувати так званий позитивістський підхід до права. Після ліквідації СРСР на території України почала затверджуватися природно-правова концепція.

В сучасних умовах слід звернути увагу на те, що право спирається і на позитивістський підхід, і на природно-правову парадигму. В об’єктивному розумінні право – це система встановлених та гарантованих державою юридичних норм, спрямованих на регулювання суспільних відносин.

Ознаками права є: формальна визначеність, загальнообов’язковість, системність, спрямованість на регулювання суспільних відносин, гарантованість державою.

Право в суб’єктивному розумінні – це міра можливої поведінки конкретної особи відповідно до існуючих правових норм.

Принципи права – це керівні ідеї, що характеризують зміст права, його сутність і призначення в суспільстві.

До принципів права належить: справедливість, повага прав людини, рівноправність, законність.

Напрямки впливу права на суспільні відносини і поведінку людей визначаються як функції права.

Функції права розподіляються на загальні (інформаційна, прієнтаційна, вихована) та юридичні (охоронна та регулятивна).

Готуючись до семінарського заняття студенти повинні звернути увагу на шляхи утворення права, а саме:

- переростання мононорм у норми звичаєвого права та їх санкціонування силою держави;

- правотворчість держави;

- прецедентне право.

 

Самостійна робота

Держава і право: лінії взаємодії

Аналіз взаємодії держави і права дає можливість стверджувати: право виникає та існує не тому, що є держава, а тому, що відповідні суспільні відносини , потреби, інтереси не можуть бути виражені, структуровані та нормально реалізовані зовні поза правовими формами.

Однак, право, досить складне явище і для його виникнення об’єктивно необхідні й інші причини та умови соціального, духовного, політичного, ідеологічного характеру, серед яких виділяється держава.

Держава безпосередньо створює право. Волю, інтереси, мотиви, доктрини, суспільну думку, цінності, тобто весь «матеріал» з якого «створюється» право держава обробляє, систематизує і надає йому необхідну форму (закон, підзаконний акт) і, нарешті знову пропонує це суспільству.

Готуючи зазначене питання доцільно звернути увагу на співвідношення держави і права не як явища і його ознак, а як двох самостійних, взаємодіючих явищ.

 

 

Індивідуальна робота

Співвідношення права і закону

При розкритті сутності зазначеного питання слід підкреслити, що право і закон необхідно відрізняти. Не може бути права до закону і поза законом. Всі системи права одягнуті в мундир законодавства. Однак закон може бути не правовим. Право заходить своє зовнішнє відображення окрім нормативних актів у правових звичаях, нормативних договорах, правових прецидентах.

Право і закон є юридичними категоріями, перша з яких характеризує систему норм, що встановлені державою, друга – визначає спосіб закріплення та формального вираження цих норм.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке право?

2. Вкажіть на причини виникнення права.

3. Як визначається право в об’єктивному розумінні?

4. Охарактеризуйте ознаки, які властиві праву.

5. Визначити поняття принципу права та охарактеризувати їх.

6. Що таке функції права і які їх різновиди Ви знаєте?

7. В чому знаходить свій прояв сутність і соціальне призначення права?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.005 с.)