Методика вивчення мотивів участі школярів у діяльності класуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика вивчення мотивів участі школярів у діяльності класуІнструкція. Визначте, що і якою мірою залучає вас в класі до співпраці. Для цього оцініть перераховані твердження за наведеною шкалою.

0 – не приваблює зовсім;

1 – приваблює слабко;

2 – приваблює значною мірою;

3 – дуже приваблює.

 

 

1. Цікава справа.

2. Спілкування з різними людьми.

3. Допомога товаришам.

4. Передача своїх знань.

5. Творча діяльність.

6. Можливість заслужити повагу товаришів.

7. Отримання нових знань, умінь.

8. Участь у справах свого колективу.

9. Можливість зробити добру справу для інших.

10. Вироблення в собі певних рис характеру.

Обробка та інтерпретація результатів

Для визначення домінуючих мотивів необхідно вирізнити такі блоки:

а) колективістські мотиви (пункти 3, 4, 8, 10);

б) особисті мотиви (пункти 1, 2, 5, 6, 12);

в) престижні мотиви (пункти 7, 9, 11).

Домінуючі мотиви участі дітей у діяльності класу визначаються шляхом порівняння середніх оцінок за кожним блоком.

Біполярна шкала взаємовідносин Ф. Фідлера, в адаптації Ю.Л. Ханіна

Процедура проведення. Біполярна шкала взаємин, складається з 10 пар протилежних за змістом якостей. Досліджувані повинні оцінити дані пари за 8-бальною шкалою. Оціночні бали 1 2 3 4 5 6 7 8 в шкалу не вносяться.

Інструкція: «Нижче наведені протилежні за змістом пари слів, за допомогою яких можна оцінити стосунки в будь-якій групі людей. Чим ближче до правого або лівого слова в кожній парі ви поставите знак «х» чи «+», тим більше виражена ця ознака у вашому класі».

                   
Дружелюбність                 Ворожість
Згода                 Незгода
Задоволеність                 Незадоволеність
Захопленість                 Байдужість
Продуктивність                 Непродуктивність
Теплота                 Холодність
Співробітництво                 Відсутність співробітництва
Взаємна підтримка                 Недоброзичливість
Цікавість                 Нудьга
Успішність                 Безуспішність

 

Обробка результатів

Відповіді за усіма шкалами оцінюються за розташуванням хрестика чи плюсика, поставленого досліджуваним від 1 до 8 балів. Підсумковий показник для кожного знаходиться в діапазоні від 10 (найсприятливіший клімат) до 80 (найбільш несприятливий).

Поєднавши значки, поставлені учнями, можна побудувати профіль оцінки ними психологічного клімату класу.

Визначивши середні значення оцінок за кожною парою слів, можна отримати середньогрупові показники класу.

Зіставлення загальногрупових показників з індивідуальними дозволяє виділити тих учнів, які демонструють занижені або завищені оцінки за всіма показниками. Занижені оцінки можуть розглядатися як свідчення незадоволеності становищем у класі.

 

Методика «Визначення індексу групової згуртованості

За Сішором»

Групова згуртованість – параметр, який показує ступінь інтеграції групи (класу).

Інструкція. Уважно прослухайте кожне запитання і оберіть одну з запропонованих відповідей, яка найбільш точно відповідає вашій думці.

Як би ви оцінили свою приналежність до класу?

1). Відчуваю себе його членом, частиною колективу (5).

2). Відчуваю себе учасником в більшості випадків діяльності (4).

3). Беру участь в одних видах діяльності, не беру в інших (3).

4). Не відчуваю, що є членом колективу (2).

5). Живу та існую окремо від нього (1).

6). Не знаю, важко відповісти (1).

Чи перейшли б ви у інший клас?

1). Так, дуже хотів би перейти (1).

2). Скоріше перейшов би, ніж залишився (2).

3). Не бачу ніякої різниці (3).

4). Скоріше всього залишився б у своєму класі (4).

5). Дуже хотів би залишитися у своєму класі (5).

6). Не знаю, важко відповісти (1).

Які стосунки між членами вашого класу?

1). Краще, ніж у більшості класів (6).

2). Приблизно такі ж, як і у більшості класів (2).

3). Гірше, ніж у більшості класів (2).

4). Не знаю (1).

Які у вас стосунки з учителями?

1). Краще, ніж у більшості класів (3).

2). Приблизно такі ж, як і у більшості класів (2).

3). Гірше, ніж у більшості класів (1).

4). Не знаю (1).

Яке ставлення до навчання у вашому класі?

1). Краще, ніж у більшості класів (3).

2). Приблизно таке ж, які в більшості класів (2).

3). Гірше, ніж у більшості класів (1).

4). Не знаю (1).

Обробка результатів

Номер запитання / варіант відповіді Нараховані бали за варіантами відповідей
- -
- -
- -

Індекс групової згуртованості класу визначається за формулою:

де S – загальна кількість балів, набрана усіма членами класу за усіма показниками; n – кількість учнів, що приймали участь в дослідженні.

Індекс групової згуртованості визначається в межах від 5 балів (низька згуртованість) до 19 балів (висока згуртованість).

В залежності від показників групової згуртованості класу розрізняють рівні розвитку групи:

- високий (15-19 балів),

- середній (10-14 балів);

- низький (5-9 балів).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.122.117 (0.008 с.)