Групи досліджуваних учнів класуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Групи досліджуваних учнів класуЗа результатами соціометричного дослідження

Статусна група Кількість отриманих виборів
«Зірки» у 2 рази більшевиборів, ніж середнє по класу,але не менше 6 виборів(не може бути більше 3 осіб )
«Наближені до зірок» 4 і більше виборів
«Знехтувані» 1-3 вибори
«Ізольовані» Жодного вибору

 

По вертикалі соціограма поділяється на 2 рівні частини. В одній частині позначаються дівчата, в іншій – хлопці. Це дозволить краще простежити характер міжстатевих зв’язків у класі. На соціограмі записуються порядкові номера досліджуваних. Якщо досліджуваний – дівчина, то її порядковий номер записується в колі. Якщо досліджуваний – хлопець, то його порядковий номер записується у трикутнику. Вибори, зроблені та отримані кожним з досліджуваних, на соціограмі позначаються стрілками. Взаємні вибори позначаються двосторонньою стрілкою, або суцільною жирною лінією та наочно представляють наявність мікрогруп і взаємини між ними (симпатії, контакти).

Для виявлення кількісних характеристик стосунків у групі використовують соціометричні індекси. Персональним соціометричним індексом є індекс соціометричного статусу досліджуваного, який характеризує його положення в групі, потенційну здатність до лідерства.


 

Зразок заповнення соціоматриці та соціограми за формальним критерієм

Соціоматриця 8-A класу, КЗШ № 25

За формальним критерієм

   
А. Катя       +     +         +                              
А. Сергій                           +     +                 +  
В. Олег                     +               +       +        
В. Настя +           +                                     +  
Д. Оксана                 +                                 + +
К. Олена                 +   +   +                            
К. Петро +     +                 +                            
М. Юрій                   + +           +                    
М. Анна           +         +   +                            
М. Катя         +       +             +                      
Н. Настя     +     +     +                                    
Н. Сергій +     +                                           +  
П. Павло           +     +   +                                
П. Ольга   +                             +         +          
П. Олена                 +                   +       +        
Р. Настя                 + +                         +        
Р. Дмитро         +     +                                   +  
С. Кирило                   +           +     +                
С. Ольга     +               +       +                        
Т. Інна                 +                       + +          
Т. Саша                   +                   +             +
Т. Софія               + +                     +              
Ф. Ольга     +                       +       +                
Ф. Сергій       +                                 +       +    
Ч. Олена                 +                     +   +          
Я. Матвій   +             +         +                          
Я. Люда         +                     +             +        
  Всього виборів
  Взаємних виборів

 


 

Соціограма 8-A класу, КЗШ № 25

За формальним критерієм

 

Умовні позначення:

Дівчата Двосторонній вибір

 
 


Хлопці Односторонній вибір

 


 

Індекс соціометричного статусу особистості в групі можна підрахувати за формулою:

C=b/(n-1)

,

де b – кількість виборів, отриманих даним учнем ,

n – кількість членів групи.

Чим вищий індекс соціометричного статусу учня, тим, очевидно, більший вплив він здійснює на своїх однокласників, тим комфортніше почуває себе у стосунках з ними, потенційна здатність до лідерства в нього зростає.

Наприклад, учень (порядковий номер 4) отримав від однокласників 5 виборів, всього в класі 26 учнів, тоді індекс соціометричного статусу для нього буде:

C4=5/(26-1)=0,5

=0,5,

Для кожного з учнів має значення не тільки число виборів, але й задоволеність своїм положенням у групі. Коефіцієнт задоволеності визначається формулою:

Kз=n1/n2*100%

де n2 – кількість виборів, що зробив учень,

n1- кількість взаємних виборів для конкретного учня.

Наприклад, якщо учень (порядковий номер у списку 7) в соціометричному дослідженні вибрав 3 однокласників (n=3), з яких 2 вибрали і його (n1=2), то коефіцієнт задоволеності положенням учня буде дорівнювати

Kз7=2/3*100%=67%

Залежно від коефіцієнта задоволеності положенням в групі, учнів можна віднести до однієї з 4-х груп:

I. Повністю задоволені своїм статусом ( Кз=75-100%).

II. Частково задоволені своїм статусом (Кз=50-74%).

III. Частково незадоволені своїм статусом (Кз=25-49%).

IV. Повністю незадоволені своїм статусом (Кз=0 до 24%.

Дані групи рекомендується включити в психолого-педагогічну характеристику класу, розподіливши учнів відповідно до отриманих результатів.

Результатом соціометричного дослідження є інформація про:

1. Персональне положення кожного учня групи в системі міжособистісних взаємин. Наприклад, якщо коефіцієнт задоволеності людини дорівнює 0, а статус (кількість отриманих виборів) дорівнює 3, то це свідчить про те, що учень взаємодіє не з тими, з ким би їй хотілося.

2. Загальний стан міжособистісних стосунків у групі характеризується особливим діагностичним показником – рівнем благополуччя взаємин (РБВ).

РБВ може бути

· високим в групі, якщо «зірок» і «наближених» в сумі більше ніж «знехтуваних» та «ізольованих», тобто:

І коло+ІІ коло > ІІІ коло+ІV коло;

· Середній рівень благополуччя групи фіксується у випадку приблизної рівності «зірок» і «наближених» та «знехтуваних» і «ізольованих»:

І коло+ІІ коло ≈ ІІІ коло+ІV коло;

· НизькийРБВ – при переважній більшості в групі осіб з низьким статусом:

І коло+ІІ коло < ІІІ коло+ІV коло.

Наприклад, було проведено соціометричне дослідження в 6А класі серед 25 учнів. В результаті інтерпретації було з’ясовано, що до І кола потрапило 2 учні, до ІІ кола – 11, до ІІІ кола - 7, до ІV - 5. Таким чином, 2+11≈7+5 – в даному класі середній рівень благополуччя взаємин.

Крім соціометричного дослідження існують інші методики вивчення особливостей стосунків у класі. Зокрема, студент-практикант за бажанням для глибшого розуміння взаємовідносин учнів і групових процесів може використати методику вивчення мотивів учнів у діяльності класу, біполярну шкалу взаємовідносин Ф. Фідлера, в адаптації Ю.Л. Ханіна та методику «Визначення індексу групової згуртованості за Сішором» тощо.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.012 с.)